ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
- แพทยศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
พ.ศ.2531
- วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
พ.ศ.2537
- อนุมัติบัตรผู้เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน สาขาเวชกรรมป้องกันคลินิกแพทยสภา พ.ศ.2551
- พ.ศ.2536 ตริตาภรณ์มงกุฎไทย
- พ.ศ.2540 ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย
- พ.ศ.2545 ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก
- พ.ศ.2553 ประถมาภรณ์มงกุฎไทย
- พ.ศ.2555 ประถมาภรณ์ช้างเผือก
- พ.ศ.2556 เหรียญจักรพรรดิมาลา
- พ.ศ.2532 นายแพทย์ กลุ่มงานอายุรกรรม รพท.นราธิวาสราชนครินทร์ สสจ.นราธิวาส ระดับ 4
- พ.ศ.2533 นายแพทย์ กลุ่มงานอายุรกรรม รพท.นราธิวาสราชนครินทร์ สสจ.นราธิวาส ระดับ 5
- พ.ศ.2538 นายแพทย์ กลุ่มงานอายุรกรรม รพท.สุไหงโก-ลก สสจ.นราธิวาส ระดับ 6
- พ.ศ.2539 นายแพทย์ (ด้านเวชกรรมสาขาอายุรกรรม) กลุ่มงานอายุรกรรม ระดับ 7
- พ.ศ.2543 นายแพทย์ (ด้านเวชกรรมสาขาอายุรกรรม) กลุ่มงานอายุรกรรม ระดับ 8
- พ.ศ.2551 นายแพทย์ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) สสจ.นราธิวาส ระดับ 9
- พ.ศ.2551 นายแพทย์ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) สสจ.นราธิวาส
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ระดับเชียวชาญ
- พ.ศ.2553 ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (แพทย์) รพท.สุไหงโก-ลก สสจ.
- พ.ศ.2553 นักบริหาร ผู้ช่วยปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 
 
 
 
Copyright 2016 Department of Health : Ministry of Public Health
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข