ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
 
แบบฟอร์ม
รหัส
เรื่อง
พอ.1
พอ.2
พอ.3
พอ.4
พอ.5
พอ.6
พอ.7
พอ.8
พอ.9
พอ.10
พอ.11
พอ.12
พอ.13
พอ.14
พอ.15
พอ.16
พอ.17
พอ.18
พอ.19
พอ.20
พอ.21
พอ.22
พอ.23
พอ.24
พอ.25
พอ.26
พอ.27
พอ.28
พอ.29
พอ.30
พอ.31
พอ.32
พอ.33
พอ.34
พอ.35
พอ.36
พอ.37
พอ.38
พอ.39
พอ.40
พอ.41
พอ.42
พอ.43
พอ.44
พอ.45
พอ.46
พอ.47
พอ.48
พอ.49
พอ.50
พอ.51
พอ.52
พอ.53
พอ.54
พอ.55
พอ.56
พอ.57
พอ.58
พอ.59
พอ.60
พอ.61
พอ.62
พอ.63
พอ.64
พอ.65
พอ.66
พอ.67
พอ.68
พอ.69
พอ.70
พอ.71
พอ.72
พอ.73
พอ.74
พอ.75
พอ.76
พอ.77
พอ.78
พอ.79
พอ.80
พอ.81
พอ.82
พอ.83
พอ.84
พอ.85
พอ.86
พอ.87
พอ.88
พอ.89
พอ.90
พอ.91
พอ.92
พอ.93
พอ.94
พอ.95
พอ.96
พอ.97
พอ.98
พอ.99
พอ.100
พอ.101
พอ.102
พอ.103
 
พอ.104
พอ.105
พอ.106
พอ.107
พอ.108
พอ.109
พอ.110
พอ.111
พอ.112
พอ.113 สัญญาจ้างบำรุงรักษาลิฟท์ 
พอ.114 สัญญาจ้างพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
พอ.115 สัญญาจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์ 
พอ.116 สัญญาจ้างที่ปรึกษาออกแบบและควบคุมงาน 
พอ.117 สัญญาจ้างทำความสะอาดอาคาร 
พอ.118 สัญญาเช่าคอมพิวเตอร์ 
พอ.119 สัญญาเช่ารถยนต์ 
พอ.120 สัญญาเช่าเชื่อมโยงเครือข่ายสื่อสารความเร็วสูง 
พอ.121 สัญญาซื้อขายคอมพิวเตอร์ 
พอ.122 สัญญาซื้อขายเป็นชุด(กรณีส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจเป็นคู่สัญญา) 
พอ.123 สัญญาจ้าง(กรณีส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจเป็นคู่สัญญา) 
พอ.124 สัญญาซื้อขายไม่เป็นชุด(กรณีส่วนราชการหรือรัฐวิสากิจเป็นคู่สัญญา) 
  แบบฟอร์ม e-market , e-bidding
พอ.125 ประกาศการซื้อด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)
พอ.126 ประกาศประะกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
พอ.127 ประกาศประะกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
พอ.128 ประกาศประะกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (สำหรับประกวดราคาจ้างก่อสร้าง) (e-bidding)
พอ.129 ประกาศประะกวดราคาเช่าด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
พอ.130 บทนิยาม (ประกวดราคาซื้อ)
พอ.131 บทนิยาม (ประกวดราคาจ้าง)
พอ.132 บทนิยาม (ประกวดราคาเช่า)
 
 
 
 
 
 
 
Copyright 2016 Department of Health : Ministry of Public Health
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข