คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | เอกสารดาวน์โหลด

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

รับ-จ่าย เงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

รับ-จ่าย เงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 3 รายการ
ใบแจ้งชำระเงินผ่านธนาคารกรุงไทย Budget Refund (เงินงบประมาณ).pdf
ขนาดไฟล์ 1.79 MB
ดาวน์โหลด 50 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ใบนำฝากเงิน Pay-In-Slip (เงินนอก).pdf
ขนาดไฟล์ 0.16 MB
ดาวน์โหลด 26 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ว-138-แนวทางการรับเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์-(20-มค63).pdf
ขนาดไฟล์ 0.53 MB
ดาวน์โหลด 26 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

บัตรเครดิตราชการ

บัตรเครดิตราชการ
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 7 รายการ
ใบสมัครบัตรเครดิตราชการ KTC (แบบกรอกข้อมูลบนฟรอม์ได้เลย).pdf
ขนาดไฟล์ 0.23 MB
ดาวน์โหลด 18 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การใช้บัตรเครดิตราชการ.rar.rar
ขนาดไฟล์ 5.46 MB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ขั้นตอนการสมัครใช้บริการของหน่วยงานภายใต้สังกัด.pdf
ขนาดไฟล์ 0.67 MB
ดาวน์โหลด 15 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คำขอเพิ่มเติมข้อมูลผู้รับบริการของการใช้บริการบัตร-KTC-เพื่อหน่วยงานรัฐ-(ก-1).pdf
ขนาดไฟล์ 0.49 MB
ดาวน์โหลด 15 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คำขอปรับเปลี่ยนข้อมูลผู้รับบริการ-(ก-2).pdf
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 11 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คำขอแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลผู้รับบริการ-การใช้บัตร-KTC-เพื่อหน่วยงานรัฐ-(ก-3).pdf
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 21 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
KYC-แบบฟอร์มข้อมูลการแสดงตน-(เอกสารแนบ4).pdf
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 28 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

สวัสดิการ ค่ารักษาพยาบาล-ค่าการศึกษาบุตร

สวัสดิการ ค่ารักษาพยาบาล-ค่าการศึกษาบุตร
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
แบบ 7223 -ใบเบิกเงินสวัสดิการ-ค่าการศึกษาบุตร.pdf
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 15 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบ 7131 -ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล.pdf
ขนาดไฟล์ 0.27 MB
ดาวน์โหลด 25 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การจัดการระบบควบคุมภายใน

การจัดการระบบควบคุมภายใน
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
- Flowchart ระบบควบคุมภายใน.xls
ขนาดไฟล์ 0.53 MB
ดาวน์โหลด 29 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย