คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | เงินเดือนและค่าจ้างประจำ

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

เดือน กรกฎาคม 2561

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
article_20180831100906.pdf
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 19 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

เดือน มิถุนายน 2561

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
article_20180720140604.pdf
ขนาดไฟล์ 0.45 MB
ดาวน์โหลด 15 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

เดือน พฤษภาคม 2561

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
article_20180622154143.pdf
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 30 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

เดือน เมษายน 2561

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
article_20180523152424.pdf
ขนาดไฟล์ 0.48 MB
ดาวน์โหลด 29 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

เดือน มีนาคม 2561

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
เดือน มีนาคม 2561
ขนาดไฟล์ 0.20 MB
ดาวน์โหลด 30 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

เดือน กุมภาพันธ์ 2561

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
เงินเดือน ,เงินตอบแทนพิเศษข้าราชการ ,ค่าจ้างประจำ
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 25 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

เดือน มกราคม 2561

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
เงินเดือน ,เงินตอบแทนพิเศษข้าราชการ ,ค่าจ้างประจำ
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 25 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

เดือน ธันวาคม 2560

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
เงินเดือน
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 19 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ค่าจ้างประจำ
ขนาดไฟล์ 0.31 MB
ดาวน์โหลด 23 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

เดือน พฤศจิกายน 2560

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
เงินเดือน
ขนาดไฟล์ 0.30 MB
ดาวน์โหลด 19 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ค่าจ้างประจำ
ขนาดไฟล์ 0.59 MB
ดาวน์โหลด 27 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

เดือนตุลาคม 2560

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
เงินเดือน
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 19 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ค่าจ้างประจำ
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 20 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

เดือนกันยายน 2560

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 3 รายการ
เงินเดือน
ขนาดไฟล์ 0.34 MB
ดาวน์โหลด 23 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เงินตอบแทนพิเศษข้าราชการ
ขนาดไฟล์ 0.34 MB
ดาวน์โหลด 24 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ค่าจ้างประจำ
ขนาดไฟล์ 0.42 MB
ดาวน์โหลด 25 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

เดือนสิงหาคม 2560

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 3 รายการ
เงินเดือน
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 36 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เงินตอบแทนพิเศษข้าราชการ
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 25 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ค่าจ้างประจำ
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 25 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย