คุณกำลังมองหาอะไร?

F

F1-4 ระดับความสำเร็จของการจัดหาครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่มีวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งเกิน 2 ล้านบาท ครึ่งปีแรก

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

15.11.2563
10
0
แชร์
15
พฤศจิกายน
2563

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

รายงานการประชุมตชว.ครั้งที่่ 3-2563 (8 มค.63).pdf
ขนาดไฟล์ 593KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมตชว.ครั้งที่่ 4-2563 (5 กพ .63).pdf
ขนาดไฟล์ 672KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560.pdf
ขนาดไฟล์ 482KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560.pdf
ขนาดไฟล์ 287KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เรื่องการวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงมาตรการ function (F1-4).pdf
ขนาดไฟล์ 673KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมตชว.ครั้งที่่ 5-2563 (2 มี.ค.63).pdf
ขนาดไฟล์ 1MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ขออนุมัติปรับมาตรการที่กำหนดในตัวชี้วัด function 1-4.pdf
ขนาดไฟล์ 634KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปการจัดหางบลงทุน รายการครุภัณฑ์ที่มีวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งเกิน 2 ล้านบาท.pdf
ขนาดไฟล์ 175KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
check list ผลการดำเนินงาน ในส่วนกลาง (รอบ 6 เดือนแรก) เฉพาะหน่วยงานที่ผ่านหลักเกณฑ์ของตัวชี้วัด.pdf
ขนาดไฟล์ 105KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานระดับความสำเร็จในการจัดหาครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่มีวงเงินการจัดซื้อจัดจ้าง ครั้งหนึ่งเกิน 2 ล้านบาท.pdf
ขนาดไฟล์ 231KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมตชว.ครั้งที่่ 6-2563 (31 มีนาคม 2563).pdf
ขนาดไฟล์ 4MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
โครงการพัฒนาสื่อดิจิทัล 4.0 เพื่อยกระดับการเรียนรู้ส่งเสริมสุขภาพ และอนามัยสิ่งแวดล้อม.pdf
ขนาดไฟล์ 32KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ระบบประชุมทางไกลออนไลน์ (video conference).pdf
ขนาดไฟล์ 29KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองพร้อมติดตั้ง สำหรับศูนย์บริการข้อมูลกรมอนามัย.pdf
ขนาดไฟล์ 31KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายการครุภัณฑ์ที่มีการซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่งเกิน 2 ล้านบาท ในส่วนกลาง
ขนาดไฟล์ 55KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เปรียบผลกับ Best practice
ขนาดไฟล์ 128KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เครื่องวิเคราะห์ไขมันแบบอัตโนมัติ.pdf
ขนาดไฟล์ 36KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เครื่องตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน2.5 ไมคอน (PM 2.5) แบบอัตโนมัติ.pdf
ขนาดไฟล์ 38KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ขั้นตอนโดยสังเขป e-bidding
ขนาดไฟล์ 244KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำหลายพารามิเตอร์.pdf
ขนาดไฟล์ 32KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เครื่องสกัดตัวอย่างและกลั่นระเหยทำให้สารเข้มเข้นแบบอัตโนมัติ.pdf
ขนาดไฟล์ 44KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
Best practice วิธี e-bidding.pdf
ขนาดไฟล์ 896KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ซื้อรถยนต์โดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซีฯ
ขนาดไฟล์ 55KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน