คุณกำลังมองหาอะไร?

F

F1-4 ระดับความสำเร็จของการจัดหาครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่มีวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งเกิน 2 ล้านบาท ครึ่งปีหลัง

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

15.11.2563
10
0
แชร์
15
พฤศจิกายน
2563

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

มาตราการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้เงินรายจ่ายประจำปี 2563.pdf
ขนาดไฟล์ 613KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมตัวชี้วัด ครั้งที่ 7-2563 F1-4.pdf
ขนาดไฟล์ 2MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายการจัดซื้อจัดจ้างที่ครบส่งมอบและเบิกจ่าย พ.ค. 63 F 1-4.pdf
ขนาดไฟล์ 1MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานประชุมตชว.ครั้งที่ 8-2563 (5มิย.63) F1-4.pdf
ขนาดไฟล์ 2MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานประชุมตชว.ครั้งที่่ 9-2563 (9 กค.63) F1-4.pdf
ขนาดไฟล์ 1MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานประชุมตชว.ครั้งที่่ 10-2563 (7 ส.ค.63) F1-4.pdf
ขนาดไฟล์ 1MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานประชุมตชว.ครั้งที่่ 11-2563 (9 ก.ย.63) F1-4.pdf
ขนาดไฟล์ 2MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมตชว.ครั้งที่่ 12-2563 (9 ต.ค. 63) F1-4.pdf
ขนาดไฟล์ 2MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
บทคัดย่อโครงการ ระดับความสำเร็จในการจัดหาครุภัณฑ์ ที่มีวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งเกิน 2 ล้านบาท F 1-4 special report.pdf
ขนาดไฟล์ 168KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมคณะทำงาน function (F1-4).pdf
ขนาดไฟล์ 762KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน