คุณกำลังมองหาอะไร?

2

2.4 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานเพื่อสนับสนุนกรมอนามัยก้าวสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูงตามแนวทาง PMQA 2558/PMQA 4.0 ครึ่งปีแรก

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

15.11.2563
7
0
แชร์
15
พฤศจิกายน
2563

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

รายงานการประชุมตชว.ครั้งที่่ 3-2563 (8 มค.63).pdf
ขนาดไฟล์ 592KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมตชว.ครั้งที่่ 4-2563 (5 กพ .63).pdf
ขนาดไฟล์ 674KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการดาเนินงานเพื่อสนับสนุนกรมอนามัยก้าวสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูง ปี 63 รอบ 1.pdf
ขนาดไฟล์ 137KB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กิจกรรมที่ 1.1 ทบทวนเครื่องมือที่ใช้ประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการของกองคลัง.pdf
ขนาดไฟล์ 560KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมตชว.ครั้งที่่ 5-2563 (2 มี.ค.63).pdf
ขนาดไฟล์ 1MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กิจกรรม 5 ส..pdf
ขนาดไฟล์ 1MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมตชว.ครั้งที่่ 6-2563 (31 มีนาคม 2563).pdf
ขนาดไฟล์ 3MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ขอความเห็นชอบแบบสอบถามในการประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการของกองคลัง.pdf
ขนาดไฟล์ 495KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
self_assessment4.0_กองคลัง.pdf
ขนาดไฟล์ 152KB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน