คุณกำลังมองหาอะไร?

2

2.4 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานเพื่อสนับสนุนกรมอนามัยก้าวสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูงตามแนวทาง PMQA 2558/PMQA 4.0 ครึ่งปีหลัง

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

15.11.2563
7
0
แชร์
15
พฤศจิกายน
2563

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

รายงานประชุมตชว.ครั้งที่ 8-2563 (5มิย.63) PMQA.pdf
ขนาดไฟล์ 1MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานประชุมตชว.ครั้งที่่ 9-2563 (9 กค.63) PMQA.pdf
ขนาดไฟล์ 1MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ทะเบียนเงินสวัสดิการค่าตรวจสุขภาพประจำปี 2563.pdf
ขนาดไฟล์ 221KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การประเมินผลนวัตกรรม.pdf
ขนาดไฟล์ 83KB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานประชุมตชว.ครั้งที่่ 10-2563 (7 ส.ค.63) PMQA.pdf
ขนาดไฟล์ 1MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมตชว.ครั้งที่่ 11-2563 (9 ก.ย.63) PMQA.pdf
ขนาดไฟล์ 2MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
มาตราการการใช้บัตรเครดิตราชการกรมอนามัย.pdf
ขนาดไฟล์ 41KB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คู่มือการดำเนินการกิจกรรม 5 ส.pdf
ขนาดไฟล์ 2MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปผลแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการกองคลัง.pdf
ขนาดไฟล์ 67KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานประชุมตัวชี้วัด ครั้งที่ 12-2563 (9 ต.ค. 63) PMQA.pdf
ขนาดไฟล์ 2MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการจัดการระบบและประเมินผลการควบคุมภายในกรมอนามัย.pdf
ขนาดไฟล์ 986KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการดำเนินงานระดับความสำเร็จของการดำเนินงานเพื่อสนับสนุนกรมอนามัยก้าวสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูงตามแนวทาง PMQA 4.0.pdf
ขนาดไฟล์ 114KB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมตัวชี้วัด ครั้งที่ 7-2563 PMAQ.pdf
ขนาดไฟล์ 968KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน