คุณกำลังมองหาอะไร?

2

2.3 ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ ครึ่งปีแรก

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

15.11.2563
16
0
แชร์
15
พฤศจิกายน
2563

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

รายงานตัวชี้วัดที่ 2.3 เดือนมีนาคม 2563.pdf
ขนาดไฟล์ 3MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการวิเคราะห์ นโยบาย มาตรการ ประเด็นความรู้ แผนการขับเคลื่อน.pdf
ขนาดไฟล์ 1MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนการขับเคลื่อน ผลการดำเนินงาน.pdf
ขนาดไฟล์ 636KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
หนังสือ สธ 0903.02: ว8267 ลว. 6 พ.ย. 62เรื่อง แนวทางในการดำเนินการเบิกจ่าย.pdf
ขนาดไฟล์ 213KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานติดตาม เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563.pdf
ขนาดไฟล์ 536KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการเบิกจ่าย รบจ.1 (พย. 2562 – มค. 2563).pdf
ขนาดไฟล์ 360KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุม ตัวชี้วัดที่ 2.3 ครั้งที่ 3:2563.pdf
ขนาดไฟล์ 601KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมตชว. ที่ 2.3 ครั้งที่่ 4-2563 (5 กพ .63).pdf
ขนาดไฟล์ 809KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการเบิก:จ่าย (รบจ.01) ณ 17.2.63.pdf
ขนาดไฟล์ 117KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูลการเบิกจ่ายกองคลัง ฯ (ปรับเพิ่มมาตรการ) ปจด.กพ.63.pdf
ขนาดไฟล์ 1MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานตชว.ครั้งที่่ 5-2563 (5 มีค.63) ตัวชี้วัดที่ 2.3.pdf
ขนาดไฟล์ 995KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการเบิก:จ่าย (รบจ.01) ณ 16 . 3 . 63.pdf
ขนาดไฟล์ 2MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานตัวชี้วัดที่ 2.3.doc
ขนาดไฟล์ 117KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุม ตัวชี้วัดที่ 2.3 ครั้งที่ 3/2563
ขนาดไฟล์ 601KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน