คุณกำลังมองหาอะไร?

2

2.3 ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ ครึ่งปีหลัง

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

15.11.2563
22
0
แชร์
15
พฤศจิกายน
2563

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561.pdf
ขนาดไฟล์ 137KB
ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562.pdf
ขนาดไฟล์ 455KB
ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563.pdf
ขนาดไฟล์ 227KB
ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุม ณ 5 มิย. 63 ตัวชี้วัด 2.3.pdf
ขนาดไฟล์ 892KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ผลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMIS ณ วันที่ 25 มิ.ย. 63.pdf
ขนาดไฟล์ 62KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
9. รายงานผลการติดตาม กำกับ ตัวชี้วัด ที่ 2.3 ประจำเดือน มิ.ย.63.pdf
ขนาดไฟล์ 1MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
8. แผน ผลการขับเคลื่อน ประจำเดือน มิ.ย.63.pdf
ขนาดไฟล์ 1MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการเบิกจ่าย ณ 29 ก.ค. 2563 (วันที่ 25 ติดวันหยุดราชการ).pdf
ขนาดไฟล์ 61KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการเบิก:จ่าย (รบจ.01) ณ 14 .8 .63.pdf
ขนาดไฟล์ 90KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตารางการถ่วงน้ำหนัก รอบ 6 เดือนหลัง (เมย. - กย.63).docx
ขนาดไฟล์ 28KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ข้อ 8 - 9 ก.ย. 63 รายงานผลการติดตาม กำกับฯ และแผน-ผลการขับเคลื่อน.doc
ขนาดไฟล์ 3MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ผลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMIS ณ วันที่ 25 ส.ค. 63.pdf
ขนาดไฟล์ 61KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการติดตาม กำกับ ข้อ 8 และ 9 ประจำเดือน ส.ค.63 ตัวชี้วัดที่ 2.3.pdf
ขนาดไฟล์ 1MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMIS ณ 25 ก.ย. 63.pdf
ขนาดไฟล์ 64KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ข้อ 8 - 9 รายงานผลการติดตาม กำกับฯ และแผน-ผลการขับเคลื่อน.doc
ขนาดไฟล์ 1MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ข้อ 8 - 9 ก.ย. 63 รายงานผลการติดตาม กำกับฯ และแผน-ผลการขับเคลื่อน
ขนาดไฟล์ 3MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตารางการถ่วงน้ำหนัก รอบ 6 เดือนหลัง (เมย. - กย.63)
ขนาดไฟล์ 28KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMIS ณ 25 ก.ย. 63
ขนาดไฟล์ 64KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการติดตาม กำกับ ข้อ 8 และ 9 ประจำเดือน ส.ค.63 ตัวชี้วัดที่ 2.3
ขนาดไฟล์ 1MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ผลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMIS ณ วันที่ 25 ส.ค. 63
ขนาดไฟล์ 61KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการเบิก/จ่าย (รบจ.01) ณ 14 .8 .63
ขนาดไฟล์ 90KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ข้อ 8 - 9 รายงานผลการติดตาม กำกับฯ และแผน-ผลการขับเคลื่อน
ขนาดไฟล์ 1MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการเบิกจ่าย ณ 29 ก.ค. 2563 (วันที่ 25 ติดวันหยุดราชการ)
ขนาดไฟล์ 61KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
8. แผน ผลการขับเคลื่อน ประจำเดือน มิ.ย.63
ขนาดไฟล์ 1MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
9. รายงานผลการติดตาม กำกับ ตัวชี้วัด ที่ 2.3 ประจำเดือน มิ.ย.63
ขนาดไฟล์ 1MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ผลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMIS ณ วันที่ 25 มิ.ย. 63
ขนาดไฟล์ 62KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุม ณ 5 มิย. 63 ตัวชี้วัด 2.3
ขนาดไฟล์ 892KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563
ขนาดไฟล์ 227KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562
ขนาดไฟล์ 455KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561
ขนาดไฟล์ 137KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2560
ขนาดไฟล์ 708KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2559
ขนาดไฟล์ 225KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
หลักเกณฑ์ และอัตราประกอบการพิจารณา ธ.ค.62
ขนาดไฟล์ 9MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
หลักเกณฑ์ และอัตราค่าใช้จ่าย ธ.ค. 2562
ขนาดไฟล์ 13MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2562
ขนาดไฟล์ 7MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2561
ขนาดไฟล์ 143KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการติดตามตัวชี้วัดที่ 2.3 (เม.ย63)
ขนาดไฟล์ 842KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการวิเคราะห์การเบิกจ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือนหลัง เม.ย. - ก.ย. 2563 ( ประจำเดือน เม.ย. 2563)
ขนาดไฟล์ 593KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการเบิก/จ่าย (รบจ.01) ณ 15 . 4 .63
ขนาดไฟล์ 2MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน