คุณกำลังมองหาอะไร?

ตั

ตัวชี้วัดที่ 2.1 ระดับความสำเร็จของการควบคุมภายใน และแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง BCP

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

25.10.2564
183
0
แชร์
25
ตุลาคม
2564

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

รายงานการประชุมติดตามกำกับการดำเนินการตัวชี้วัด ครั้งที่ 8.pdf
ขนาดไฟล์ 920KB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สื่อสารให้ความรู้การควบคุมภายในแก่บุคลากร.pdf
ขนาดไฟล์ 2MB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุม ตชว.5 เม.ย.65.pdf
ขนาดไฟล์ 2MB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
บทวิเคราะห์สถานการณ์ตัวชี้วัดที่ 2.1 รอบ 5 เดือนหลัง.pdf
ขนาดไฟล์ 150KB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน กองคลัง.pdf
ขนาดไฟล์ 1MB
ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1.รายงานการประชุมสื่อสารแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (BCP).pdf
ขนาดไฟล์ 493KB
ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2.หนังสือแจ้งแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนี่อง (BCP).pdf
ขนาดไฟล์ 8MB
ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.ภาพกิจกรรมสื่อสารแผน (BCP).pdf
ขนาดไฟล์ 373KB
ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมติดตามกำกับการดำเนินการตัวชี้วัด ครั้งที่ 6 (4 มี.ค.65).pdf
ขนาดไฟล์ 3MB
ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการขับเคลื่อนตัวชี้วัด 2.1 รอบ 5 เดือนแรก.pdf
ขนาดไฟล์ 110KB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
มาตรฐานการปฏิบัติงานSOP_การควบคุมภายใน.pdf
ขนาดไฟล์ 389KB
ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คู่มือปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 4MB
ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561.pdf
ขนาดไฟล์ 6MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2562.pdf
ขนาดไฟล์ 175KB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563.PDF
ขนาดไฟล์ 107KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมติดตามกำกับการดำเนินการตัวชี้วัด ครั้งที่ 5 (7 ก.พ.65).pdf
ขนาดไฟล์ 870KB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง BCP กองคลัง.pdf
ขนาดไฟล์ 601KB
ดาวน์โหลด 13 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมติดตามกำกับการดำเนินการตัวชี้วัด ครั้งที่ 4 ( 5 ม.ค. 65 ).pdf
ขนาดไฟล์ 983KB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุม3-2565 (7ธ.ค. 2564).pdf
ขนาดไฟล์ 2MB
ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
มาตรฐานการปฏิบัติงานSOP_กองคลัง.pdf
ขนาดไฟล์ 3MB
ดาวน์โหลด 17 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมติดตามกำกับการดำเนินการตัวชี้วัด 20 ต.ค.64.pdf
ขนาดไฟล์ 655KB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
บทวิเคราะห์ตัวชี้วัดที่ 2.1.pdf
ขนาดไฟล์ 228KB
ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผน BCP กองคลัง ข้อ 1-7.pdf
ขนาดไฟล์ 227KB
ดาวน์โหลด 13 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน