คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | รับโอน/รับย้าย ข้าราชการ

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

รับย้ายข้าราชการพลเรือน จำนวน 2 ตำแหน่ง (เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี, เจ้าพนักงานพัสดุ)

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
รับย้ายข้าราชการ สธ 0903.01-ว 2594 ลว. 22 พ.ย.66.pdf
ขนาดไฟล์ 6.99 MB
ดาวน์โหลด 191 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รับโอนข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
หนังสือรับโอน จพ.พัสดุ.pdf
ขนาดไฟล์ 4.10 MB
ดาวน์โหลด 94 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
หนังสือรับโอนจพ.พัสดุ สธ0903.01-ว 2578 ลว. 21 พย.66.pdf
ขนาดไฟล์ 6.96 MB
ดาวน์โหลด 239 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อโอนข้าราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อโอนข้าราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.37 MB
ดาวน์โหลด 69 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รับโอนข้าราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน , ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
ขยายเวลารับโอนข้าราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ และ เจ้าพนักงานพัสดุ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.40 MB
ดาวน์โหลด 104 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รับโอนข้าราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ และ เจ้าพนักงานพัสดุ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.39 MB
ดาวน์โหลด 62 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศรับย้ายข้าราชการตำแหน่ง.จพ.การเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติงาน-ชำนาญงาน

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ประกาศรับย้ายข้าราชการตำแหน่ง.จพ.การเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติงาน-ชำนาญงาน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.86 MB
ดาวน์โหลด 54 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รับโอนข้าราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ จำนวน 1 อัตรา

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
รับโอนข้าราชการ นวก.พัสดุ 23 พย.65.pdf
ขนาดไฟล์ 0.62 MB
ดาวน์โหลด 60 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รับย้ายข้าราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
รับย้ายข้าราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา.pdf
ขนาดไฟล์ 0.25 MB
ดาวน์โหลด 55 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รับโอนข้าราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติงาน จำนวน 2 อัตรา

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ว2283 รับโอนข้าราชการ.pdf
ขนาดไฟล์ 1.07 MB
ดาวน์โหลด 77 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย