คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณกรมอนามัย/ประชุมกรม

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณกรมอนามัย/ประชุมกรม

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 88 รายการ
รายงานประชุมกรมฯ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 ข้อมูล ณ สิ้นเดือนตุลาคม 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 1.66 MB
ดาวน์โหลด 42 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2566 ข้อมูล ณ สิ้นเดือนกันยายน 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 1.89 MB
ดาวน์โหลด 57 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานประชุมกรมฯ วันที่ 12 กันยายน 2566 ข้อมูล ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 2.88 MB
ดาวน์โหลด 47 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานประชุมกรมฯ วันที่ 10 สิงหาคม 2566 ข้อมูล ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2566-ver.2.pdf
ขนาดไฟล์ 2.24 MB
ดาวน์โหลด 46 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2566 ข้อมูล ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2566-04.07.66.pdf
ขนาดไฟล์ 2.84 MB
ดาวน์โหลด 189 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานประชุมกรมฯ วันที่ 4 กรกฎาคม 2566 ข้อมูล ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2566-30.06.66.pdf
ขนาดไฟล์ 2.98 MB
ดาวน์โหลด 56 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2566 ข้อมูล ณ สิ้นเดือนเมษายน 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 2.63 MB
ดาวน์โหลด 41 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานประชุมกรมฯ วันที่ 2 พฤษภาคม 2566 ข้อมูล ณ วันที่ 26 เมษายน 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 2.91 MB
ดาวน์โหลด 59 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณปี 2566 ข้อมูล ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 2.57 MB
ดาวน์โหลด 628 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานประชุมกรมฯ วันที่ 4 เมษายน 2566 ข้อมูล ณ วันที่ 28 มีนาคม 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 2.87 MB
ดาวน์โหลด 45 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานประชุมกรมฯ วันที่ 9 มีนาคม 2566 ข้อมูล ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 3.55 MB
ดาวน์โหลด 203 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานประชุมกรมฯ วันที่ 4 - 5 กุมภาพันธ์ 2566 ข้อมูล ณ สิ้นเดือนมกราคม 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 2.83 MB
ดาวน์โหลด 119 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานประชุมกรมฯ วันที่ 10-12 มกราคม 2566 ข้อมูล ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 2.64 MB
ดาวน์โหลด 220 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานประชุม วันที่ 12-13 ธันวาคม 2565 ข้อมูล ณ สิ้นเดือนพฤศจิกายน 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 3.36 MB
ดาวน์โหลด 90 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานประชุมกรมฯ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 ข้อมูล ณ สิ้นเดือนตุลาคม 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 3.68 MB
ดาวน์โหลด 101 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานประชุมกรมฯ วันที่ 16-17 ตุลาคม 2565 ข้อมูล ณ สิ้นเดือนกันยายน 2565-ver.1.pdf
ขนาดไฟล์ 2.19 MB
ดาวน์โหลด 76 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานประชุมกรมฯ วันที่ 16 กันยายน 2565 ข้อมูล ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 1.91 MB
ดาวน์โหลด 100 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานประชุมกรมฯ วันที่ 11 สิงหาคม 2565 ข้อมูล ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 4.03 MB
ดาวน์โหลด 53 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานประชุมกรมฯ วันที่ 19 กรกฎาคม 2565 ข้อมูล ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 8.36 MB
ดาวน์โหลด 252 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานประชุมกรมฯ วันที่ 14 มิถุนายน 2565 ข้อมูล ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 2.96 MB
ดาวน์โหลด 83 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานประชุมกรมฯ วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 ข้อมูล ณ วันที่ 29 เมษายน 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 3.24 MB
ดาวน์โหลด 79 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานประชุม วันที่ 12 เมษายน 2565 ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 2.97 MB
ดาวน์โหลด 117 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายการประชุมกรม วันที่ 8 มีนาคม 2565 ข้อมูล ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2565-แก้ไข 07.03.65.pdf
ขนาดไฟล์ 3.34 MB
ดาวน์โหลด 111 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานประชุมกรม วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 ข้อมูล ณ สิ้นเดือนมกราคม 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 3.45 MB
ดาวน์โหลด 143 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานประชุม วันที่ 7 มกราคม 2565 ข้อมูล ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2564-แก้ไข.pdf
ขนาดไฟล์ 3.65 MB
ดาวน์โหลด 199 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ข้อมูลรายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปี 2565 ข้อมูล ณ สิ้นเดือนพฤศจิกายน 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 0.25 MB
ดาวน์โหลด 89 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานประชุมกรมฯ วันที่ 2 - 3 ธันวาคม 2564 ข้อมูล ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 3.29 MB
ดาวน์โหลด 91 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานประชุมกรม วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 ข้อมูล ณ สิ้นเดือนตุลาคม 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 3.09 MB
ดาวน์โหลด 159 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานประชุมกรม วันที่ 12 ตุลาคม 2564 ข้อมูล ณ สิ้นเดือนกันยายน 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 1.85 MB
ดาวน์โหลด 237 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานประชุมกรม วันที่ 14 กันยายน 2564 ข้อมูล ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 4.72 MB
ดาวน์โหลด 114 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานประชุมกรม วันที่ 16 สิงหาคม 2564 ข้อมูล ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 4.29 MB
ดาวน์โหลด 151 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานประชุมกรม วันที่ 14 กรกฎาคม 2564 ข้อมูล ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 4.29 MB
ดาวน์โหลด 133 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานประชุมกรมฯ วันที่ 8 มิถุนายน 2564 ข้อมูล ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม 2564 (8 มิ.ย. 2564).pdf
ขนาดไฟล์ 2.72 MB
ดาวน์โหลด 124 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานประชุมกรม วันที่ 11 พฤษภาคม 2564 ข้อมูล ณ สิ้นเดือนเมษายน 2564 (7 พ.ค. 2564).pdf
ขนาดไฟล์ 2.71 MB
ดาวน์โหลด 92 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานประชุมกรม วันที่ 5 เมษายน 2564 ข้อมูล ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2564 (5 เม.ย. 2564).pdf
ขนาดไฟล์ 2.01 MB
ดาวน์โหลด 100 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานประชุมกรม วันที่ 9 มีนาคม 2564 ข้อมูล ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2564 (9 มี.ค. 2564).pdf
ขนาดไฟล์ 2.25 MB
ดาวน์โหลด 71 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานประชุมกรม วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564-ข้อมูล ณ สิ้นเดือนมกราคม 2564 (9 ก.พ. 2564).pdf
ขนาดไฟล์ 2.48 MB
ดาวน์โหลด 74 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานประชุมกรม วันที่ 12 มกราคม 2564 ข้อมูล ณ 30 ธ.ค. 63 (12 ม.ค. 2564).pdf
ขนาดไฟล์ 2.93 MB
ดาวน์โหลด 120 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานประชุมกรม วันที่ 7 ธันวาคม 2563 ข้อมูล ณ 30 พ.ย.63 (7 ธ.ค. 2563).pdf
ขนาดไฟล์ 3.10 MB
ดาวน์โหลด 83 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานประชุมกรม วันที่ 10 พ.ย.63 ข้อมูล 30 ก.ย.63 (10 พ.ย. 2563).pdf
ขนาดไฟล์ 2.89 MB
ดาวน์โหลด 115 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานประชุมกรม วันที่ 5 ตุลาคม 2563 ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2563 (5 ต.ค. 2563).pdf
ขนาดไฟล์ 1.69 MB
ดาวน์โหลด 100 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานประชุมกรม วันที่ 8 กันยายน 2563 ข้อมูล ณ 31 สิงหาคม 2563 (8 ก.ย. 2563).pdf
ขนาดไฟล์ 2.80 MB
ดาวน์โหลด 84 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานกรมประชุม วันที่ 13 สิงหาคม 2563 ข้อมูล ณ 31 กรกฎาคม 2563 (11 ส.ค. 2563).pdf
ขนาดไฟล์ 3.06 MB
ดาวน์โหลด 60 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานประชุมกรม วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 ข้อมูล ณ 30 มิถุนายน 2563 (13 ก.ค. 2563).pdf
ขนาดไฟล์ 2.60 MB
ดาวน์โหลด 92 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานประชุมกรม วันที่ 9 มิถุนายน 2563 ข้อมูล ณ 31 พฤษภาคม 2563 (8 มิ.ย. 2563).pdf
ขนาดไฟล์ 2.86 MB
ดาวน์โหลด 54 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานกรมประชุมวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2563 (8 พ.ค. 2563).pdf
ขนาดไฟล์ 1.83 MB
ดาวน์โหลด 78 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานประชุม วันที่ 7 เมษายน 2563 ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2563 (7 เม.ย. 2563).pdf
ขนาดไฟล์ 2.15 MB
ดาวน์โหลด 80 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานกรมประชุมวันที่ 11 มีนาคม 2563 ข้อมูล ณ 26 กุมภาพันธ์ 2563 (10 มี.ค. 2563).pdf
ขนาดไฟล์ 2.19 MB
ดาวน์โหลด 65 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานประชุมกรม วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ข้อมูล ณ สิ้นเดือนมกราคม 2563 (11 ก.พ. 2563).pdf
ขนาดไฟล์ 1.58 MB
ดาวน์โหลด 65 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานกรม ประชุม วันที่ 14 มกราคม 2562-ข้อมูล ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2562 (14 ม.ค. 2563).pdf
ขนาดไฟล์ 2.47 MB
ดาวน์โหลด 88 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานประชุมกรมวันที่ 11 ธ.ค. 2562 ข้อมูล ณ 30 พ.ย. 2562 (11 ธ.ค. 2562).pdf
ขนาดไฟล์ 1.74 MB
ดาวน์โหลด 59 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานประชุมกรมวันที่ 19 พ.ย.62-ข้อมูล ณ 31 ต.ค.62 (14 พ.ย. 2562).pdf
ขนาดไฟล์ 0.83 MB
ดาวน์โหลด 50 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานประชุมกรม วันที่ 8 ตุลาคม 2562 ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 (7 ต.ค. 2562).pdf
ขนาดไฟล์ 2.20 MB
ดาวน์โหลด 100 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานกรมประชุมวันที่ 13 ก.ย.62 ข้อมูล ณ 31 ส.ค.62 (11 ก.ย. 2562).pdf
ขนาดไฟล์ 2.79 MB
ดาวน์โหลด 82 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานประชุมกรม 20.08.62 ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 (15 ส.ค. 2562).pdf
ขนาดไฟล์ 3.24 MB
ดาวน์โหลด 70 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานประชุมกรม วันที่ 09.07.62 ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 (5 ก.ค. 2562).pdf
ขนาดไฟล์ 3.28 MB
ดาวน์โหลด 78 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานประชุมกรม วันที่ 11 มิ.ย.62 ข้อมูล ณ วันที่ 31 พ.ค.62 (10 มิ.ย. 2562).pdf
ขนาดไฟล์ 2.82 MB
ดาวน์โหลด 53 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานกรมประชุมวันที่ 14.05.62 ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2562 (13 พ.ค. 2562).pdf
ขนาดไฟล์ 4.18 MB
ดาวน์โหลด 56 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานประชุมกรม วันที่ 10 เม.ย. 62 ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค.62 (9 เม.ย. 2562).pdf
ขนาดไฟล์ 1.72 MB
ดาวน์โหลด 74 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานกรมอนามัยประชุม 12.03.62 ข้อมูล ณ วันที่ 28 ก.พ.62 (7 มี.ค. 2562).pdf
ขนาดไฟล์ 2.10 MB
ดาวน์โหลด 49 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานประชุมกรม วันที่ 12 ก.พ.62 ข้อมูล ณ วันที่ 31 ม.ค.62 (8 ก.พ. 2562).pdf
ขนาดไฟล์ 3.53 MB
ดาวน์โหลด 69 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานประชุมกรม วันที่ 15 ม.ค.62 ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธ.ค.61 (14 ม.ค. 2562).pdf
ขนาดไฟล์ 1.57 MB
ดาวน์โหลด 73 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานกรม ประชุม 11.12.61 ข้อมูล ณ วันที่ 30 พ.ย.61 (7 ธ.ค. 2561).pdf
ขนาดไฟล์ 1.39 MB
ดาวน์โหลด 50 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมกรมอนามัย วันที่ 10 พ.ย. 61 ข้อมูล ณ 31 ต.ค.61 (7 พ.ย. 2561).pdf
ขนาดไฟล์ 1.59 MB
ดาวน์โหลด 83 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ข้อมูล ณ 30 ก.ย.61 (11 ต.ค. 2561).pdf
ขนาดไฟล์ 1.22 MB
ดาวน์โหลด 56 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมกรม ข้อมูล 31 ส.ค.61 (7 ก.ย. 2561).pdf
ขนาดไฟล์ 2.03 MB
ดาวน์โหลด 60 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมกรม ณ 13 - 14 ส.ค. 61 ข้อมูล ณ 31 ก.ค.61 (14 ส.ค. 2561).pdf
ขนาดไฟล์ 1.80 MB
ดาวน์โหลด 71 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมกรม ณ 10 ก.ค. 61 ข้อมูล ณ 30 มิ.ย.61 (13 ก.ค. 2561).pdf
ขนาดไฟล์ 1.80 MB
ดาวน์โหลด 84 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุม 11- 12 มิย.61 ข้อมูล ณ 31 พ.ค. 61 (8 มิ.ย. 2561).pdf
ขนาดไฟล์ 1.95 MB
ดาวน์โหลด 44 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมกรม วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 ข้อมูล 30 เม.ย.61 (11 พ.ค. 2561).pdf
ขนาดไฟล์ 1.95 MB
ดาวน์โหลด 56 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุม 10 เมย.61 ข้อมูล 31 มี.ค.61 (9 เม.ย. 2561).pdf
ขนาดไฟล์ 1.97 MB
ดาวน์โหลด 55 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมกรมอนามัย ณ 12 มีค. 61 ข้อมูล 28 ก.พ.61 (20 มี.ค. 2561).pdf
ขนาดไฟล์ 2.36 MB
ดาวน์โหลด 56 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุม 9 ม.ค. 61 ข้อมูล 31 ธ.ค.60 (8 ม.ค. 2561).pdf
ขนาดไฟล์ 2.73 MB
ดาวน์โหลด 51 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุม 12.12.60 ข้อมูล 30 พ.ย.60 (12 ธ.ค. 2560).pdf
ขนาดไฟล์ 1.56 MB
ดาวน์โหลด 40 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานประชุม 14 .11 .60 ข้อมูล วันที่ 31 ต.ค.60 (13 พ.ย. 2560).pdf
ขนาดไฟล์ 0.85 MB
ดาวน์โหลด 53 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุม 9. ต.ค. 60 ข้อมูล ณ 29 กย.60 (30 พ.ย. 2560).pdf
ขนาดไฟล์ 1.83 MB
ดาวน์โหลด 67 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการเบิกจ่าย ณ 31 สค.2560 (7 ก.ย. 2560).pdf
ขนาดไฟล์ 2.15 MB
ดาวน์โหลด 46 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานประชุม 8.8.60 ข้อมูลวันที่ 31 ก.ค.60 (7 ส.ค. 2560).pdf
ขนาดไฟล์ 1.50 MB
ดาวน์โหลด 49 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานประชุมกรม 13 มื.ย.60 ข้อมูล 31 พ.ค.60 (12 มิ.ย. 2560).pdf
ขนาดไฟล์ 1.92 MB
ดาวน์โหลด 50 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานงบประมาณกรมอนามัย ข้อมูล 30 เม.ย.60-9.5.60 (8 พ.ค. 2560).pdf
ขนาดไฟล์ 1.55 MB
ดาวน์โหลด 45 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
มาตรการและแนวทางเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณปี 59 ตามหนังสือที่ นร 0704 ว102 ลว.2 ก.ย.58 (29 ก.ค. 2559).pdf
ขนาดไฟล์ 0.63 MB
ดาวน์โหลด 74 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
งบดำเนินงานประชุมกรมวันที่ 5 ม.ค.59ฉบับแก้ไข (20 มิ.ย. 2559).pdf
ขนาดไฟล์ 1.24 MB
ดาวน์โหลด 38 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานประชุมกรมวันที่ 7 พ.ค.58 ข้อมูล 30 เม.ย.58 (22 พ.ค. 2558).pdf
ขนาดไฟล์ 2.42 MB
ดาวน์โหลด 59 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานประชุมกรมวันที่ 8 เมย.58 ข้อมูล31มีค.58 (22 พ.ค. 2558).pdf
ขนาดไฟล์ 1.86 MB
ดาวน์โหลด 57 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานประชุมกรมวันที่ 12 มี.ค.58ข้อมูล28กพ.58 (9 มี.ค. 2558).pdf
ขนาดไฟล์ 0.99 MB
ดาวน์โหลด 50 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมกรม ณ 31 มค.58 (10 ก.พ. 2558).pdf
ขนาดไฟล์ 0.88 MB
ดาวน์โหลด 52 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมกรม ณ 31 ธค.57 (10 ก.พ. 2558).pdf
ขนาดไฟล์ 1.04 MB
ดาวน์โหลด 52 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประชุมกรมเดือน พย.57 (17 ก.พ. 2558).pdf
ขนาดไฟล์ 1.25 MB
ดาวน์โหลด 50 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย