คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | เงินเดือนและค่าจ้างประจำ

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

เงินเดือนและค่าจ้างประจำ เดือน กุมภาพันธ์ 2566

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
เดือน กุมภาพันธ์ 2566.PDF
ขนาดไฟล์ 2.87 MB
ดาวน์โหลด 13 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

เงินเดือนและค่าจ้างประจำ เดือน มกราคม 2566

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
เดือน มกราคม 2566.PDF
ขนาดไฟล์ 1.99 MB
ดาวน์โหลด 16 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

เงินเดือนและค่าจ้างประจำ เดือน ธันวาคม 2565

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
เดือน ธันวาคม 2565.PDF
ขนาดไฟล์ 1.92 MB
ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

เงินเดือนและค่าจ้างประจำ เดือน พฤศจิกายน 2565

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
เดือน พฤศจิกายน 2565.PDF
ขนาดไฟล์ 2.26 MB
ดาวน์โหลด 11 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

เงินเดือนและค่าจ้างประจำ เดือน ตุลาคม 2565

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
เดือน ตุลาคม 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 2.01 MB
ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

เงินเดือนและค่าจ้างประจำ เดือน กันยายน 2565

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
เดือน กันยายน 2565.PDF
ขนาดไฟล์ 2.84 MB
ดาวน์โหลด 13 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

เงินเดือนและค่าจ้างประจำ เดือน สิงหาคม 2565

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
เดือน สิงหาคม 2565.PDF
ขนาดไฟล์ 3.01 MB
ดาวน์โหลด 26 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

เงินเดือนและค่าจ้างประจำ เดือน กรกฎาคม 2565

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
เดือน กรกฎาคม 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 0.95 MB
ดาวน์โหลด 15 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

เงินเดือนและค่าจ้างประจำ เดือน มิถุนายน 2565

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
เดือน มิถุนายน 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 0.93 MB
ดาวน์โหลด 34 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

เงินเดือนและค่าจ้างประจำ เดือน พฤษภาคม 2565

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
เดือน พฤษภาคม 2565.PDF
ขนาดไฟล์ 2.96 MB
ดาวน์โหลด 57 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

เงินเดือนและค่าจ้างประจำ เดือน เมษายน 2565

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
เดือน เมษายน 2565.PDF
ขนาดไฟล์ 2.91 MB
ดาวน์โหลด 37 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

เงินเดือนและค่าจ้างประจำ เดือน มีนาคม 2565

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
เดือน มีนาคม 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 0.71 MB
ดาวน์โหลด 39 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย