คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | เงินเดือนและค่าจ้างประจำ

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

ประจำปีงบประมาณ 2567

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 8 รายการ
เดือน พฤษภาคม 2567.pdf
ขนาดไฟล์ 2.05 MB
ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เดือน เมษายน 2567.pdf
ขนาดไฟล์ 1.51 MB
ดาวน์โหลด 20 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เดือน มีนาคม 2567.pdf
ขนาดไฟล์ 1.19 MB
ดาวน์โหลด 11 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เดือน กุมภาพันธ์ 2567.pdf
ขนาดไฟล์ 1.39 MB
ดาวน์โหลด 27 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เดือน มกราคม 2567.pdf
ขนาดไฟล์ 1.69 MB
ดาวน์โหลด 43 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เดือน ธันวาคม 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 1.82 MB
ดาวน์โหลด 34 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เดือน พฤศจิกายน 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 2.23 MB
ดาวน์โหลด 25 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เดือน ตุลาคม 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 1.72 MB
ดาวน์โหลด 28 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

เงินเดือนและค่าจ้างประจำ เดือน กันยายน 2566

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
เดือน กันยายน 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 1.18 MB
ดาวน์โหลด 35 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

เงินเดือนและค่าจ้างประจำ เดือน สิงหาคม 2566

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
เดือน สิงหาคม 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 2.14 MB
ดาวน์โหลด 34 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

เงินเดือนและค่าจ้างประจำ เดือน กรกฎาคม 2566

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
เดือน กรกฎาคม 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 2.00 MB
ดาวน์โหลด 29 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

เงินเดือนและค่าจ้างประจำ เดือน มิถุนายน 2566

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
เดือน มิถุนายน 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 2.12 MB
ดาวน์โหลด 44 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

เงินเดือนและค่าจ้างประจำ เดือน พฤษภาคม 2566

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
เดือน พฤษภาคม 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 1.48 MB
ดาวน์โหลด 27 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

เงินเดือนและค่าจ้างประจำ เดือน เมษายน 2566

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
เดือน เมษายน 2566.PDF
ขนาดไฟล์ 2.04 MB
ดาวน์โหลด 39 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

เงินเดือนและค่าจ้างประจำ เดือน มีนาคม 2566

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
เดือน มีนาคม 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 2.12 MB
ดาวน์โหลด 45 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

เงินเดือนและค่าจ้างประจำ เดือน กุมภาพันธ์ 2566

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
เดือน กุมภาพันธ์ 2566.PDF
ขนาดไฟล์ 2.87 MB
ดาวน์โหลด 46 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

เงินเดือนและค่าจ้างประจำ เดือน มกราคม 2566

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
เดือน มกราคม 2566.PDF
ขนาดไฟล์ 1.99 MB
ดาวน์โหลด 48 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

เงินเดือนและค่าจ้างประจำ เดือน ธันวาคม 2565

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
เดือน ธันวาคม 2565.PDF
ขนาดไฟล์ 1.92 MB
ดาวน์โหลด 45 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

เงินเดือนและค่าจ้างประจำ เดือน พฤศจิกายน 2565

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
เดือน พฤศจิกายน 2565.PDF
ขนาดไฟล์ 2.26 MB
ดาวน์โหลด 51 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย