คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | เงินเดือนและค่าจ้างประจำ

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

ประจำปีงบประมาณ 2567

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
เดือน พฤศจิกายน 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 2.23 MB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เดือน ตุลาคม 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 1.72 MB
ดาวน์โหลด 15 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

เงินเดือนและค่าจ้างประจำ เดือน กันยายน 2566

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
เดือน กันยายน 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 1.18 MB
ดาวน์โหลด 15 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

เงินเดือนและค่าจ้างประจำ เดือน สิงหาคม 2566

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
เดือน สิงหาคม 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 2.14 MB
ดาวน์โหลด 24 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

เงินเดือนและค่าจ้างประจำ เดือน กรกฎาคม 2566

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
เดือน กรกฎาคม 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 2.00 MB
ดาวน์โหลด 14 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

เงินเดือนและค่าจ้างประจำ เดือน มิถุนายน 2566

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
เดือน มิถุนายน 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 2.12 MB
ดาวน์โหลด 27 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

เงินเดือนและค่าจ้างประจำ เดือน พฤษภาคม 2566

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
เดือน พฤษภาคม 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 1.48 MB
ดาวน์โหลด 13 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

เงินเดือนและค่าจ้างประจำ เดือน เมษายน 2566

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
เดือน เมษายน 2566.PDF
ขนาดไฟล์ 2.04 MB
ดาวน์โหลด 29 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

เงินเดือนและค่าจ้างประจำ เดือน มีนาคม 2566

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
เดือน มีนาคม 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 2.12 MB
ดาวน์โหลด 24 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

เงินเดือนและค่าจ้างประจำ เดือน กุมภาพันธ์ 2566

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
เดือน กุมภาพันธ์ 2566.PDF
ขนาดไฟล์ 2.87 MB
ดาวน์โหลด 28 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

เงินเดือนและค่าจ้างประจำ เดือน มกราคม 2566

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
เดือน มกราคม 2566.PDF
ขนาดไฟล์ 1.99 MB
ดาวน์โหลด 29 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

เงินเดือนและค่าจ้างประจำ เดือน ธันวาคม 2565

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
เดือน ธันวาคม 2565.PDF
ขนาดไฟล์ 1.92 MB
ดาวน์โหลด 31 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

เงินเดือนและค่าจ้างประจำ เดือน พฤศจิกายน 2565

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
เดือน พฤศจิกายน 2565.PDF
ขนาดไฟล์ 2.26 MB
ดาวน์โหลด 28 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย