คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | เงินเดือนและค่าจ้างประจำ

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

เดือน พฤษภาคม 2563

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
article_20200528104001.pdf
ขนาดไฟล์ 1.59 MB
ดาวน์โหลด 28 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

เดือน เมษายน 2563

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
article_20200521153848.pdf
ขนาดไฟล์ 1.73 MB
ดาวน์โหลด 31 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

เดือน มีนาคม 2563

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
article_20200521153834.pdf
ขนาดไฟล์ 1.79 MB
ดาวน์โหลด 31 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

เดือน กุมภาพันธ์ 2563

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
article_20200316151946.pdf
ขนาดไฟล์ 1.96 MB
ดาวน์โหลด 25 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

เดือน มกราคม 2563

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
article_20200316151922.pdf
ขนาดไฟล์ 1.93 MB
ดาวน์โหลด 17 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

เดือน ธันวาคม 2562

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
article_20200120140048.pdf
ขนาดไฟล์ 1.86 MB
ดาวน์โหลด 36 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การแจ้งปฏิทินการปฏิบัติงานโครงการจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ประจำปี 2563

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
article_20200102105612.pdf
ขนาดไฟล์ 0.46 MB
ดาวน์โหลด 23 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

เดือน พฤศจิกายน 2562

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
article_20191127145438.pdf
ขนาดไฟล์ 1.26 MB
ดาวน์โหลด 25 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

เดือน ตุลาคม 2562

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
article_20191127145424.pdf
ขนาดไฟล์ 0.85 MB
ดาวน์โหลด 17 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

เดือน กันยายน 2562

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
article_20191127145408.pdf
ขนาดไฟล์ 1.64 MB
ดาวน์โหลด 22 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

เดือน สิงหาคม 2562

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
article_20190912154746.pdf
ขนาดไฟล์ 0.56 MB
ดาวน์โหลด 26 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

เดือน กรกฎาคม 2562

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
article_20190722092927.pdf
ขนาดไฟล์ 2.38 MB
ดาวน์โหลด 49 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย