คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม กองคลัง กรมอนามัย

คุณธรรมและความโปร่งใส ITA กองคลัง 2564
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
รายงานผลการปฏิบัติการตามแผนส่งเสริมคุณธรรม ปี2565
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 19 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม กองคลัง ปี2565
ขนาดไฟล์ 0.17 MB
ดาวน์โหลด 15 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวการใช้จ่ายงบประมาณ

คุณธรรมและความโปร่งใส ITA กองคลัง 2564
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวการใช้จ่ายงบประมาณ
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 22 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการนำมาตรฐานทางจริยธรรมไปใช้ในการบริหารงานบุคคล และการป้องกันทุจริตผลประโยชน์ทับซ้อน การรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดอันควรได้ตามกฎหมายหรือโดยธรรมจรรยา

คุณธรรมและความโปร่งใส ITA กองคลัง 2564
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 5 รายการ
การสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการนำมาตรฐานทางจริยธรรมฯ
ขนาดไฟล์ 9.24 MB
ดาวน์โหลด 19 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แนวทางปฏิบัติการให้หรือรับของขวัญ
ขนาดไฟล์ 0.71 MB
ดาวน์โหลด 17 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศเจตนารมณ์นโยบายไม่รับของขวัญฯ กรมอนามัย
ขนาดไฟล์ 0.84 MB
ดาวน์โหลด 17 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แนวทางการปฏิบัติตนของข้าราชการพลเรือน
ขนาดไฟล์ 7.38 MB
ดาวน์โหลด 36 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ข้อบังคับกรมอนามัย
ขนาดไฟล์ 0.44 MB
ดาวน์โหลด 19 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนคุณธรรมและต่อต้านทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2565

คุณธรรมและความโปร่งใส ITA กองคลัง 2564
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนคุณธรรมและต่อต้านทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 21 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมกองคลัง

คุณธรรมและความโปร่งใส ITA กองคลัง 2564
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมกองคลัง
ขนาดไฟล์ 0.53 MB
ดาวน์โหลด 18 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รานงานความก้าวหน้าของแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต และเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม กองคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

คุณธรรมและความโปร่งใส ITA กองคลัง 2564
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 10 รายการ
ติดตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต และเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม กองคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาส 2
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 21 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนบริหารความเสี่ยงทุจริต กองคลัง
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต และเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม งบประมาณปี พ.ศ.2565 6 เดือนแรก
ขนาดไฟล์ 0.35 MB
ดาวน์โหลด 17 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมของกองคลัง
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 13 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ทำดีก๊อปปี้ได้ และทำดีต้องมีแชร์
ขนาดไฟล์ 0.51 MB
ดาวน์โหลด 10 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การดำเนินงานขององค์กรตาม ปัญหาที่อยากแก้ ความดีที่อยากทำ
ขนาดไฟล์ 1.54 MB
ดาวน์โหลด 15 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศเป็นองค์กรคุณธรรม ปัญหาที่อยากแก้ ความดีที่อยากทำ
ขนาดไฟล์ 0.15 MB
ดาวน์โหลด 10 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ติดตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต และเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม กองคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาส 1
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 38 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คนดีศรีอนามัย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.24 MB
ดาวน์โหลด 19 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบรายงานผลตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ กองคลัง 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 0.23 MB
ดาวน์โหลด 25 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต และเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม กองคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

คุณธรรมและความโปร่งใส ITA กองคลัง 2564
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต และเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม กองคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ขนาดไฟล์ 0.63 MB
ดาวน์โหลด 47 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส กองคลัง ปีงบประมาณ 2564 (6 เดือนหลัง)

คุณธรรมและความโปร่งใส ITA กองคลัง 2564
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส กองคลัง ปีงบประมาณ 2564 (6 เดือนหลัง)
ขนาดไฟล์ 0.65 MB
ดาวน์โหลด 30 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

องค์กรคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส กองคลัง

คุณธรรมและความโปร่งใส ITA กองคลัง 2564
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
โครงการประกวด กองคลัง
ขนาดไฟล์ 1.46 MB
ดาวน์โหลด 38 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประมวลจริยธรรม

คุณธรรมและความโปร่งใส ITA กองคลัง 2564
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ประชาสัมพันธ์เรื่องประมวลจริยธรรม
ขนาดไฟล์ 2.98 MB
ดาวน์โหลด 36 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

โครงการของการดำเนินงานจิตอาสาฯ (บริจาคของ)

คุณธรรมและความโปร่งใส ITA กองคลัง 2564
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
โครงการของการดำเนินงานจิตอาสาฯ (บริจาคของ).pdf
ขนาดไฟล์ 1.21 MB
ดาวน์โหลด 36 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประชาสัมพันธ์เรื่องประมวลจริยธรรม

คุณธรรมและความโปร่งใส ITA กองคลัง 2564
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ประชาสัมพันธ์เรื่องประมวลจริยธรรม.pdf
ขนาดไฟล์ 3.38 MB
ดาวน์โหลด 47 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย