คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | เงินงบประมาณ ปี 2565

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

โอนเงินแผนช่วงชีวิต ผ.5 จากกรมอนามัยให้สำนักส่งเสริมสุขภาพ ( กรณี ศอ.11 คืนเงิน โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพแนวใหม่)

เงินงบประมาณประจำปี
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
โอนเงินแผนช่วงชีวิต ผ.5 จากกรมอนามัยให้ สำนักส่งเสริมสุขภาพ ( กรณี ศอ.11คืนเงิน โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพแนวใหม่).pdf
ขนาดไฟล์ 1.25 MB
ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

โอนจัดสรร เงินงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 3 ไตรมาส4 (กค-กย65)

เงินงบประมาณประจำปี
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
28.6.65โอนจัดสรร เงินงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 3 ไตรมาส4 (กค-กย65).pdf
ขนาดไฟล์ 10.44 MB
ดาวน์โหลด 170 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

โอนเงินแผนสังคมสูงวัย ผ.1 จาก กตส. เพื่อคืนเงินงบประมาณกรมอนามัย

เงินงบประมาณประจำปี
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
23.6.65โอนเงินแผนสังคมสูงวัย ผ.1 จาก กตส. เพื่อคืนเงินงบประมาณกรมอนามัย.PDF
ขนาดไฟล์ 0.63 MB
ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

โอนเงินแผนพื้นฐาน ผ.1 จากกรมอนามัยให้ สภ. เพื่อยืมใช้ในการดำเนินงาน

เงินงบประมาณประจำปี
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
โอนเงินแผนพื้นฐาน ผ.1 จากกรมอนามัยให้ สภ. เพื่อยืมใช้ในการดำเนินงาน.pdf
ขนาดไฟล์ 1.16 MB
ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

โอนเงินแผนพื้นฐาน ผ.1 จากกรมอนามัยให้ ศอ.7 เพื่อยืมใช้ในการดำเนินงาน

เงินงบประมาณประจำปี
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
โอนเงินแผนพื้นฐาน ผ.1 จากกรมอนามัยให้ ศอ.7 เพื่อยืมใช้ในการดำเนินงาน.pdf
ขนาดไฟล์ 1.06 MB
ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

โอนเงินแผนพื้นฐาน ผ.1 จากกรมอนามัยให้ กพร. เพื่อยืมใช้ในการดำเนินงาน

เงินงบประมาณประจำปี
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
โอนเงินแผนพื้นฐาน ผ.1 จากกรมอนามัยให้ กพร. เพื่อยืมใช้ในการดำเนินงาน.pdf
ขนาดไฟล์ 1.25 MB
ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

โอนเงินแผนช่วงชีวิต ผ.5 จาก ศอ.11 กลับศูนย์ต้นทุนกรมอนามัย

เงินงบประมาณประจำปี
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
โอนเงินแผนช่วงชีวิต ผ.5 จาก ศอ.11 กลับศูนย์ต้นทุนกรมอนามัย.pdf
ขนาดไฟล์ 1.23 MB
ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

โอนเงินงบกลางโควิด เหลือจ่าย จาก ศอ.11 ให้ กรมอนามัย

งบกลาง
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
21.6.65โอนเงินงบกลางโควิด เหลือจ่าย จาก ศอ.11 ให้ กรมอนามัย.PDF
ขนาดไฟล์ 1.16 MB
ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

โอนเงินแผนพื้นฐาน ผลผลิตที่ 1 จาก สอพ. เพื่อคืนเงินเหลือจากการผลิตสื่อ ให้กรมอนามัย

เงินงบประมาณประจำปี
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
21.6.65โอนเงินแผนพื้นฐาน ผลผลิตที่ 1 จาก สอพ. เพื่อคืนเงินเหลือจากการผลิตสื่อ ให้กรมอนามัย.PDF
ขนาดไฟล์ 0.70 MB
ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

โอนเงินแผนบุคลากรภาครัฐ ผลผลิตที่ 1 จาก ศอ.9 ให้ สส. เพื่อคืนเงิน.

เงินงบประมาณประจำปี
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
21.6.65โอนเงินแผนบุคลากรภาครัฐ ผลผลิตที่ 1 จาก ศอ.9 ให้ สส. เพื่อคืนเงิน.PDF
ขนาดไฟล์ 0.52 MB
ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

โอนเงินเบิกแทนกัน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จาก กรมอนามัย ให้ สำนักทันตสาธารสุข เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับหลักสูตรทันตกรรมผู้สุงอายุ

เงินงบประมาณประจำปี

โอนเงินเบิกแทนกัน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จาก กรมอนามัย ให้ สำนักทันตสาธารสุข เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับหลักสูตรทันตกรรมผู้สุงอายุ

เงินงบประมาณประจำปี
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
17.6.65โอนเงินเบิกแทนกัน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จาก กรมอนามัย ให้ สำนักทันตสาธารสุข เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับหลักสูตรทันตกรรมผู้สุงอายุ.pdf
ขนาดไฟล์ 1.17 MB
ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย