คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | เงินงบประมาณ ปี 2565

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

30.9.65โอนเงินแผนสังคมสูงวัย ผ.1 และแผนช่วงชีวิต ผ.1 จากกรมอนามัย ให้ ศอ.7 จำนวน 300,000 บาท

เงินงบประมาณประจำปี
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
30.9.65โอนเงินแผนสังคมสูงวัย ผ.1 และแผนช่วงชีวิต ผ.1 จากกรมอนามัย ให้ ศอ.7 จำนวน 300,000 บาท.pdf
ขนาดไฟล์ 0.74 MB
ดาวน์โหลด 49 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

28.9.65 โอนจัดสรรงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ภายใต้แผนงานบุคลากรภาครัฐ จำนวน 1,245,000.- บาท

งบกลาง
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
28.9.65 โอนจัดสรรงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ภายใต้แผนงานบุคลากรภาครัฐ จำนวน 1,245,000.- บาท.pdf
ขนาดไฟล์ 1.96 MB
ดาวน์โหลด 43 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

29.9.65โอนเงินแผนงานบุคลากรภาครัฐ จาก กรมอนามัย ให้ สภ. จำนวน 11,000 บาท

เงินงบประมาณประจำปี
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
29.9.65โอนเงินแผนงานบุคลากรภาครัฐ จาก กรมอนามัย ให้ สภ. จำนวน 11,000 บาท.PDF
ขนาดไฟล์ 0.57 MB
ดาวน์โหลด 39 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

29.9.65 โอนเงินแผนช่วงชีวิต ผ.1 และผ.3 จากกรมอนามัย ให้ กป. จำนวน 7,540.- บาท เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน

เงินงบประมาณประจำปี
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
29.9.65 โอนเงินแผนช่วงชีวิต ผ.1 และผ.3 จากกรมอนามัย ให้ กป. จำนวน 7,540.- บาท เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.88 MB
ดาวน์โหลด 33 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

โอนเบิกแทนกันกรมชลประทาน จาก ศอ.8 ให้ สอน

เงินงบประมาณประจำปี
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
27.9.65โอนเบิกแทนกันกรมชลประทาน จาก ศอ.8 ให้ สอน..pdf
ขนาดไฟล์ 0.41 MB
ดาวน์โหลด 32 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

28.9.65โอนเบิกแทนกันสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จาก กรมอนามัย ให้ ศรป

เงินงบประมาณประจำปี
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
28.9.65โอนเบิกแทนกันสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จาก กรมอนามัย ให้ ศรป..pdf
ขนาดไฟล์ 1.10 MB
ดาวน์โหลด 39 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

27.9.65 โอนคืนเงินแผนบุคลากรภาครัฐ ผ.1 จาก ศอ.11 ให้ กรมอนามัย จำนวน 10,000.- บาท

เงินงบประมาณประจำปี
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
27.9.65 โอนคืนเงินแผนบุคลากรภาครัฐ ผ.1 จาก ศอ.11 ให้ กรมอนามัย จำนวน 10,000.- บาท.pdf
ขนาดไฟล์ 0.84 MB
ดาวน์โหลด 31 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

27.9.65 โอนคืนเงินแผนบุคลากรภาครัฐ ผ.1 จาก สอส. ให้ กรมอนามัย จำนวน 18,000.- บาท

เงินงบประมาณประจำปี
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
27.9.65 โอนคืนเงินแผนบุคลากรภาครัฐ ผ.1 จาก สอส. ให้ กรมอนามัย จำนวน 18,000.- บาท.pdf
ขนาดไฟล์ 0.77 MB
ดาวน์โหลด 29 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

27.9.65 โอนคืนเงินแผนบุคลากรภาครัฐ ผ.1 จาก สสม. ให้ กรมอนามัย จำนวน 1,000.- บาท

เงินงบประมาณประจำปี
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
27.9.65 โอนคืนเงินแผนบุคลากรภาครัฐ ผ.1 จาก สสม. ให้ กรมอนามัย จำนวน 1,000.- บาท.pdf
ขนาดไฟล์ 1.14 MB
ดาวน์โหลด 30 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

21.9.65โอนเงินแผนบุคลากรภาครัฐ จาก กรมอนามัย ให้ ศอ.3 จำนวน 1,400 บาท

เงินงบประมาณประจำปี
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
21.9.65โอนเงินแผนบุคลากรภาครัฐ จาก กรมอนามัย ให้ ศอ.3 จำนวน 1,400 บาท.PDF
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 43 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

21.9.65โอนเงินคืนแผนบุคลากรภาครัฐ จาก ศอ.12 ให้ กรมอนามัย จำนวน 12,500 บาท

เงินงบประมาณประจำปี
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
21.9.65โอนเงินคืนแผนบุคลากรภาครัฐ จาก ศอ.12 ให้ กรมอนามัย จำนวน 12,500 บาท.PDF
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 29 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

20.09.65 โอนเงินแผนช่วงชีวิต ผ.3 (ฉุกเฉินสำรองจากภัยธรรมชาติ) จากกรมอนามัย ให้ สสม. จำนวน 176,000.-บาท

เงินงบประมาณประจำปี
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
20.09.65 โอนเงินแผนช่วงชีวิต ผ.3 (ฉุกเฉินสำรองจากภัยธรรมชาติ) จากกรมอนามัย ให้ สสม. จำนวน 176,000.-บาท.pdf
ขนาดไฟล์ 1.63 MB
ดาวน์โหลด 57 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย