คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | เงินงบประมาณ ปี 2565

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

โอนงบกลาง COVID-19 รอบที่ 2 งบดำเนินงาน จาก กรมอนามัย ให้ ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น เพื่อเป็นค่าตอบแทนเสี่ยงภัยเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานฯ

งบกลาง
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
โอนงบกลาง COVID-19 รอบที่ 2 งบดำเนินงาน จาก กรมอนามัย ให้ ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น เพื่อเป็นค่าตอบแทนเสี่ยงภัยเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานฯ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.81 MB
ดาวน์โหลด 61 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

18.10.64โอนงบเงินกู้ เพื่อการแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (งบลงทุน) จาก ศอ.1 และ ศอ.7 ให้กรมอนามัย เพื่อคืนงบเงินกู้

เงินกู้
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
18.10.64โอนงบเงินกู้ เพื่อการแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (งบลงทุน) จาก ศอ.1 และ ศอ.7 ให้กรมอนามัย เพื่อคืนงบเงินกู้.pdf
ขนาดไฟล์ 1.21 MB
ดาวน์โหลด 57 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

โอนจัดสรรงบลงทุน ปีงบประมาณ 2565

เงินงบประมาณประจำปี
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
โอนจัดสรรงบลงทุน ปีงบประมาณ 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 28.23 MB
ดาวน์โหลด 382 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

โอนจัดสรรเงินงบประมาณ 2565 งบดำเนินงาน งบเงินอุดหนุน รอบ 6 เดือนแรก

เงินงบประมาณประจำปี
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
โอนจัดสรรเงินงบประมาณ 2565 งบดำเนินงาน งบเงินอุดหนุน รอบ 6 เดือนแรก.PDF
ขนาดไฟล์ 12.45 MB
ดาวน์โหลด 367 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

06.10.64 โอนงบเงินกู้ เพื่อการแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (งบดำเนินงาน) จากสถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมือง ให้กรมอนามัย เพื่อคืนงบเงินกู้

เงินกู้
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
06.10.64 โอนงบเงินกู้ เพื่อการแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (งบดำเนินงาน) จากสถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมือง ให้กรมอนามัย เพื่อคืนงบเงินกู้.pdf
ขนาดไฟล์ 0.61 MB
ดาวน์โหลด 84 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย