คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | รายงานงบทดลองระดับหน่วยเบิกจ่าย

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

รายงานงบทดลองประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

รายงานงบทดลองประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 5 รายการ
รายงานงบทดลองประจำเดือน ก.พ.2567.pdf
ขนาดไฟล์ 3.53 MB
ดาวน์โหลด 15 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานงบทดลองประจำเดือน ม.ค.2567.pdf
ขนาดไฟล์ 3.84 MB
ดาวน์โหลด 16 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานงบทดลองประจำเดือน ธ.ค.2566.pdf
ขนาดไฟล์ 3.52 MB
ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานงบทดลองประจำเดือน พ.ย.2566.pdf
ขนาดไฟล์ 3.51 MB
ดาวน์โหลด 17 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานงบทดลองประจำเดือน ต.ค.2566.pdf
ขนาดไฟล์ 3.35 MB
ดาวน์โหลด 13 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานงบทดลองประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

รายงานงบทดลองประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 13 รายการ
รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญ กันยายน 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 29 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานงบทดลองประจำเดือน ก.ย.2566.pdf
ขนาดไฟล์ 3.94 MB
ดาวน์โหลด 40 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานงบทดลองประจำเดือน ส.ค.2566.pdf
ขนาดไฟล์ 3.94 MB
ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานงบทดลองประจำเดือน ก.ค.2566.pdf
ขนาดไฟล์ 3.94 MB
ดาวน์โหลด 18 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานงบทดลองประจำเดือน มิ.ย.2566.pdf
ขนาดไฟล์ 3.86 MB
ดาวน์โหลด 19 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานงบทดลองประจำเดือน พ.ค.2566.pdf
ขนาดไฟล์ 3.93 MB
ดาวน์โหลด 22 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานงบทดลองประจำเดือน เม.ย.2566.pdf
ขนาดไฟล์ 3.86 MB
ดาวน์โหลด 16 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานงบทดลองประจำเดือน มี.ค.2566.pdf
ขนาดไฟล์ 3.92 MB
ดาวน์โหลด 14 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานงบทดลองประจำเดือน ก.พ.2566.pdf
ขนาดไฟล์ 3.87 MB
ดาวน์โหลด 18 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานงบทดลองประจำเดือน ม.ค.2566.pdf
ขนาดไฟล์ 1.85 MB
ดาวน์โหลด 13 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานงบทดลองประจำเดือน ธ.ค.2565.pdf
ขนาดไฟล์ 1.73 MB
ดาวน์โหลด 22 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานงบทดลองประจำเดือน พ.ย.2565.pdf
ขนาดไฟล์ 1.17 MB
ดาวน์โหลด 38 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานงบทดลองประจำเดือน ต.ค.2565.pdf
ขนาดไฟล์ 1.33 MB
ดาวน์โหลด 21 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานทางบัญชี ปีงบประมาณ 2565

รายงานทางบัญชี ปีงบประมาณ 2565
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 13 รายการ
รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 22 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการเงินประจำเดือนจากระะบบ GFMIS กันยายน 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 1.31 MB
ดาวน์โหลด 34 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการเงินประจำเดือนจากระะบบ GFMIS สิงหาคม 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 18 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการเงินประจำเดือนจากระะบบ GFMIS กรกฎาคม 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 11 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการเงินประจำเดือนจากระะบบ GFMIS มิถุนายน 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 13 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการเงินประจำเดือนจากระะบบ GFMIS พฤษภาคม 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการเงินประจำเดือนจากระะบบ GFMIS เมษายน 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 0.14 MB
ดาวน์โหลด 14 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการเงินประจำเดือนจากระะบบ GFMIS มีนาคม 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 34 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการเงินประจำเดือนจากระะบบ GFMIS กุมภาพันธ์ 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 13 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการเงินประจำเดือนจากระะบบ GFMIS มกราคม 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 18 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการเงินประจำเดือนจากระะบบ GFMIS ธันวาคม 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 11 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการเงินประจำเดือนจากระะบบ GFMIS พฤศจิกายน 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 19 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการเงินประจำเดือนจากระะบบ GFMIS ตุลาคม 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 13 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานทางบัญชี ปีงบประมาณ 2564

รายงานทางบัญชี ปีงบประมาณ 2564
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 13 รายการ
รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 82 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการเงินประจำเดือนจากระะบบ GFMIS กันยายน 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 0.64 MB
ดาวน์โหลด 83 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการเงินประจำเดือนจากระะบบ GFMIS สิงหาคม 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 1.72 MB
ดาวน์โหลด 74 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการเงินประจำเดือนจากระะบบ GFMIS กรกฎาคม 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 0.62 MB
ดาวน์โหลด 87 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการเงินประจำเดือนจากระะบบ GFMIS มิถุนายน 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 0.66 MB
ดาวน์โหลด 62 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการเงินประจำเดือนจากระะบบ GFMIS พฤษภาคม 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 0.55 MB
ดาวน์โหลด 75 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการเงินประจำเดือนจากระะบบ GFMIS เมษายน 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 0.68 MB
ดาวน์โหลด 59 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการเงินประจำเดือนจากระะบบ GFMIS มีนาคม 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 1.67 MB
ดาวน์โหลด 49 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการเงินประจำเดือนจากระะบบ GFMIS กุมภาพันธ์ 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 0.53 MB
ดาวน์โหลด 62 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการเงินประจำเดือนจากระะบบ GFMIS มกราคม 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 0.53 MB
ดาวน์โหลด 50 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการเงินประจำเดือนจากระะบบ GFMIS ธันวาคม 2563.pdf
ขนาดไฟล์ 0.50 MB
ดาวน์โหลด 31 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการเงินประจำเดือนจากระะบบ GFMIS พฤศจิกายน 2563.pdf
ขนาดไฟล์ 0.62 MB
ดาวน์โหลด 53 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการเงินประจำเดือนจากระะบบ GFMIS ตุลาคม 2563.pdf
ขนาดไฟล์ 0.59 MB
ดาวน์โหลด 49 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานทางบัญชี

รายงานทางบัญชี ปีงบประมาณ 2564
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 52 รายการ และ ลิงก์เชื่อมโยง 1 รายการ
รายงานต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตปีงบประมาณ พ.ศ.2557
ขนาดไฟล์ 0.54 MB
ดาวน์โหลด 119 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตปีงบประมาณ พ.ศ.2558
ขนาดไฟล์ 0.69 MB
ดาวน์โหลด 92 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการเงินประจำปี 2559
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 880 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการเงินประจำเดือนจากระะบบ GFMIS ตุลาคม 2559 (24 มี.ค. 2560).pdf
ขนาดไฟล์ 4.28 MB
ดาวน์โหลด 103 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการเงินประจำเดือนจากระะบบ GFMIS พฤศจิกายน 2559 (24 มี.ค. 2560).pdf
ขนาดไฟล์ 4.39 MB
ดาวน์โหลด 93 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการเงินประจำเดือนจากระะบบ GFMIS ธันวาคม 2559 (24 มี.ค. 2560).pdf
ขนาดไฟล์ 4.44 MB
ดาวน์โหลด 84 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการเงินประจำเดือนจากระะบบ GFMIS มกราคม 2560 (24 มี.ค. 2560).pdf
ขนาดไฟล์ 4.54 MB
ดาวน์โหลด 91 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการเงินประจำเดือนจากระะบบ GFMIS กุมภาพันธ์ 2560 (24 มี.ค. 2560).pdf
ขนาดไฟล์ 3.85 MB
ดาวน์โหลด 98 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการเงินประจำเดือนจากระบบ GFMIS มีนาคม 2560 (30 พ.ค. 2560).pdf
ขนาดไฟล์ 1.70 MB
ดาวน์โหลด 89 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการเงินประจำเดือนจากระบบ GFMIS เมษายน 2560 (30 พ.ค. 2560).pdf
ขนาดไฟล์ 1.69 MB
ดาวน์โหลด 83 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการเงินประจำเดือนจากระบบ GFMIS พฤษภาคม 2560 (14 มิ.ย. 2560).pdf
ขนาดไฟล์ 1.13 MB
ดาวน์โหลด 64 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการเงินประจำเดือนจากระบบ GFMIS มิถุนายน 2560 (15 ส.ค. 2560).pdf
ขนาดไฟล์ 2.17 MB
ดาวน์โหลด 85 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการเงินประจำเดือนจากระบบ GFMIS กรกฎาคม 2560 (15 ส.ค. 2560).pdf
ขนาดไฟล์ 2.34 MB
ดาวน์โหลด 63 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการเงินประจำเดือนจากระบบ GFMIS สิงหาคม 2560 (17 ต.ค. 2560).pdf
ขนาดไฟล์ 2.16 MB
ดาวน์โหลด 83 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการเงินประจำเดือนจากระบบ GFMIS กันยายน 2560 (17 ต.ค. 2560).pdf
ขนาดไฟล์ 2.25 MB
ดาวน์โหลด 73 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการเงินประจำเดือนจากระบบ GFMIS ตุลาคม 2560 (15 ก.พ. 2561).pdf
ขนาดไฟล์ 1.83 MB
ดาวน์โหลด 77 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการเงินประจำเดือนจากระบบ GFMIS พฤศจิกายน 2560 (15 ก.พ. 2561).pdf
ขนาดไฟล์ 2.08 MB
ดาวน์โหลด 67 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการเงินประจำเดือนจากระบบ GFMIS ธันวาคม 2560 (15 ก.พ. 2561).pdf
ขนาดไฟล์ 1.92 MB
ดาวน์โหลด 72 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการเงินประจำเดือนจากระบบ GFMIS มกราคม 2561 (15 ก.พ. 2561).pdf
ขนาดไฟล์ 1.95 MB
ดาวน์โหลด 95 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการเงินประจำเดือนจากระบบ GFMIS กุมภาพันธ์ 2561 (15 มี.ค. 2561).pdf
ขนาดไฟล์ 2.21 MB
ดาวน์โหลด 107 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการเงินประจำเดือนจากระบบ GFMIS มีนาคม 2561 (17 เม.ย. 2561) .pdf
ขนาดไฟล์ 0.97 MB
ดาวน์โหลด 75 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการเงินประจำเดือนจากระบบ GFMIS เมษายน 2561 (16 พ.ค. 2561).pdf
ขนาดไฟล์ 1.41 MB
ดาวน์โหลด 78 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการเงินประจำเดือนจากระบบ GFMIS พฤษภาคม 2561 (16 ต.ค. 2561).pdf
ขนาดไฟล์ 1.22 MB
ดาวน์โหลด 83 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการเงินประจำเดือนจากระบบ GFMIS มิถุนายน 2561 (16 ต.ค. 2561).pdf
ขนาดไฟล์ 1.20 MB
ดาวน์โหลด 83 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการเงินประจำเดือนจากระบบ GFMIS กรกฎาคม 2561 (16 ต.ค. 2561).pdf
ขนาดไฟล์ 1.16 MB
ดาวน์โหลด 76 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการเงินประจำเดือนจากระบบ GFMIS สิงหาคม 2561 (16 ต.ค. 2561).pdf
ขนาดไฟล์ 1.15 MB
ดาวน์โหลด 56 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการเงินประจำเดือนจากระบบ GFMIS กันยายน 2561 (16 ต.ค. 2561).pdf
ขนาดไฟล์ 1.19 MB
ดาวน์โหลด 81 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการเงินประจำเดือนจากระบบ GFMIS ตุลาคม 2561 (28 ต.ค. 2562).pdf
ขนาดไฟล์ 1.26 MB
ดาวน์โหลด 73 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการเงินประจำเดือนจากระบบ GFMIS พฤศจิกายน 2561 (28 ต.ค. 2562).pdf
ขนาดไฟล์ 1.34 MB
ดาวน์โหลด 61 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการเงินประจำเดือนจากระบบ GFMIS ธันวาคม 2561 (28 ต.ค. 2562).pdf
ขนาดไฟล์ 1.33 MB
ดาวน์โหลด 67 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการเงินประจำเดือนจากระบบ GFMIS มกราคม 2562 (28 ต.ค. 2562).pdf
ขนาดไฟล์ 1.44 MB
ดาวน์โหลด 50 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการเงินประจำเดือนจากระบบ GFMIS กุมภาพันธ์ 2562 (28 ต.ค. 2562).pdf
ขนาดไฟล์ 1.54 MB
ดาวน์โหลด 64 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการเงินประจำเดือนจากระบบ GFMIS มีนาคม 2562 (28 ต.ค. 2562).pdf
ขนาดไฟล์ 1.51 MB
ดาวน์โหลด 37 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการเงินประจำเดือนจากระบบ GFMIS เมษายน 2562 (28 ต.ค. 2562).pdf
ขนาดไฟล์ 1.54 MB
ดาวน์โหลด 51 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการเงินประจำเดือนจากระบบ GFMIS พฤษภาคม 2562 (28 ต.ค. 2562).pdf
ขนาดไฟล์ 1.50 MB
ดาวน์โหลด 57 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการเงินประจำเดือนจากระบบ GFMIS มิถุนายน 2562 (28 ต.ค. 2562).pdf
ขนาดไฟล์ 1.42 MB
ดาวน์โหลด 84 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการเงินประจำเดือนจากระบบ GFMIS กรกฎาคม 2562 (28 ต.ค. 2562).pdf
ขนาดไฟล์ 1.65 MB
ดาวน์โหลด 55 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการเงินประจำเดือนจากระบบ GFMIS สิงหาคม 2562 (28 ต.ค. 2562).pdf
ขนาดไฟล์ 1.59 MB
ดาวน์โหลด 67 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการเงินประจำเดือนจากระบบ GFMIS กันยายน 2562 (28 ต.ค. 2562).pdf
ขนาดไฟล์ 1.57 MB
ดาวน์โหลด 81 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการเงินประจำเดือนจากระบบ GFMIS ตุลาคม 2562 (3 พ.ย. 2563).pdf
ขนาดไฟล์ 0.74 MB
ดาวน์โหลด 60 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการเงินประจำเดือนจากระบบ GFMIS พฤศจิกายน 2562 (3 พ.ย. 2563).pdf
ขนาดไฟล์ 0.80 MB
ดาวน์โหลด 55 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการเงินประจำเดือนจากระบบ GFMIS ธันวาคม 2562 (3 พ.ย. 2563).pdf
ขนาดไฟล์ 0.63 MB
ดาวน์โหลด 84 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการเงินประจำเดือนจากระบบ GFMIS มกราคม 2563 (3 พ.ย. 2563).pdf
ขนาดไฟล์ 0.60 MB
ดาวน์โหลด 111 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการเงินประจำเดือนจากระบบ GFMIS กุมภาพันธ์ 2563 (3 พ.ย. 2563).pdf
ขนาดไฟล์ 0.65 MB
ดาวน์โหลด 75 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการเงินประจำเดือนจากระบบ GFMIS มีนาคม 2563 (3 พ.ย. 2563).pdf
ขนาดไฟล์ 0.71 MB
ดาวน์โหลด 81 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการเงินประจำเดือนจากระบบ GFMIS เมษายน 2563 (3 พ.ย. 2563).pdf
ขนาดไฟล์ 0.70 MB
ดาวน์โหลด 66 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการเงินประจำเดือนจากระบบ GFMIS พฤษภาคม 2563 (3 พ.ย. 2563).pdf
ขนาดไฟล์ 0.67 MB
ดาวน์โหลด 54 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการเงินประจำเดือนจากระบบ GFMIS มิถุนายน 2563 (3 พ.ย. 2563).pdf
ขนาดไฟล์ 0.70 MB
ดาวน์โหลด 67 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการเงินประจำเดือนจากระบบ GFMIS กรกฎาคม 2563 (3 พ.ย. 2563).pdf
ขนาดไฟล์ 0.69 MB
ดาวน์โหลด 52 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการเงินประจำเดือนจากระบบ GFMIS สิงหาคม 2563 (3 พ.ย. 2563).pdf
ขนาดไฟล์ 0.69 MB
ดาวน์โหลด 39 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการเงินประจำเดือนจากระบบ GFMIS กันยายน 2563 (3 พ.ย. 2563).pdf
ขนาดไฟล์ 0.74 MB
ดาวน์โหลด 41 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญ (3 พ.ย. 2563).pdf
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 44 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (6 มี.ค. 2560)