คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | คลังความรู้

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

คู่มือผังการปฏิบัติงาน (Flowchart) กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และกระบวนการบริหารสัญญา

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
รูปเล่มการจัดทำ flowchart กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และกระบวนการบริหารสัญญา.pdf
ขนาดไฟล์ 0.87 MB
ดาวน์โหลด 3955 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

FLOWCHART กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างวิธีคัดเลือก

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
FlowChart คัดเลือก.pdf
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 176 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

FLOWCHART กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
1.flowchart e-bidding
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 303 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

FLOWCHART กระบวนการดำเนินการตามสัญญา

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
Flow Chart กระบวนการดำเนินการตามสัญญา.pdf
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 965 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

Flowchart การบอกเลิกสัญญา

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
Flow Chart การบอกเลิกสัญญา.pdf
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 12254 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

FLOWCHART การแก้ไขสัญญา

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
FLOWCHART การแก้ไขสัญญา.pdf
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 134 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

FLOWCHART งดหรือลดค่าปรับ และการขยายสัญญา

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
FLOWCHART งดหรือลดค่าปรับ และการขยายสัญญา.pdf
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 155 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การจัดหาโดยวิธีสอบราคา (6 พ.ย. 2563)

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
การจัดหาโดยวิธีสอบราคา (6 พ.ย. 2563).pdf
ขนาดไฟล์ 0.16 MB
ดาวน์โหลด 225 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การจัดหาโดยวิธีวิธีเฉพาะเจาะจง (6 พ.ย. 2563)

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
การจัดหาโดยวิธีวิธีเฉพาะเจาะจง (6 พ.ย. 2563).pdf
ขนาดไฟล์ 0.55 MB
ดาวน์โหลด 30659 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การจัดหาโดยวิธีคัดเลือก (6 พ.ย. 2563)

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
การจัดหาโดยวิธีคัดเลือก (6 พ.ย. 2563).pdf
ขนาดไฟล์ 0.28 MB
ดาวน์โหลด 11447 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การจัดหาโดยวิธี e-market (6 พ.ย. 2563)

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
การจัดหาโดยวิธี e-market (6 พ.ย. 2563).pdf
ขนาดไฟล์ 0.30 MB
ดาวน์โหลด 683 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การจัดหาโดยวิธี e-bidding (6 พ.ย. 2563)

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
การจัดหาโดยวิธี e-bidding (6 พ.ย. 2563).pdf
ขนาดไฟล์ 0.35 MB
ดาวน์โหลด 1216 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย