คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | เงินงบประมาณ ปี 2567

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

01.12.66 โอนเงินแผนช่วงชีวิต ผ.2 จากกรมอนามัย ให้ศอ.1 เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน(ประชุมประสานนโยบายผู้บริหารกระทรวง) จำนวน 400,000 บาท

เงินงบประมาณประจำปี
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
01.12.66 โอนเงินแผนช่วงชีวิต ผ.2 จากกรมอนามัย ให้ศอ1 เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน(ประชุมประสานนโยบายผู้บริหารกระทรวง) จำนวน 400,000 บาท.pdf
ขนาดไฟล์ 1.04 MB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

24.11.66 โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบลงทุนปี 2566 ไปพลางก่อน จากกรมอนามัย ให้ ศอ.7 จำนวน 1,970,600.- บาท

เงินงบประมาณประจำปี
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
24.11.66 โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบลงทุนปี 2566 ไปพลางก่อน จากกรมอนามัย ให้ ศอ.7 จำนวน 1,970,600.- บาท.PDF.pdf
ขนาดไฟล์ 3.96 MB
ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

23.11.66 โอนเงินแผนช่วงชีวิต ผ.2 จากกรมอนามัย ให้ กผ. จำนวน 815,000 บาท เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน

เงินงบประมาณประจำปี
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
23.11.66 โอนเงินแผนช่วงชีวิต ผ.2 จากกรมอนามัย ให้ กผ. จำนวน 815,000 บาท เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน.PDF
ขนาดไฟล์ 0.14 MB
ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

17.11.66 โอนเงินแผนช่วงชีวิต ผ.3 จาก สส. ให้ กนบ. เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน จำนวน 159,300 บาท

เงินงบประมาณประจำปี
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
17.11.66 โอนเงินแผนช่วงชีวิต ผ.3 จาก สส. ให้ กนบ. เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน จำนวน 159,300 บาท.pdf
ขนาดไฟล์ 1.15 MB
ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

14.11.66 โอนเงินแผนบุคลากรภาครัฐ ผ.1 จากกรมอนามัย ให้ สกท. จำนวน 120,000.- บาท เพื่อเป็นค่า พ.ต.ส. ของนายประสาน ชัยวิรัตนะ (12 เดือน)

เงินงบประมาณประจำปี
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
14.11.66 โอนเงินแผนบุคลากรภาครัฐ ผ.1 จากกรมอนามัย ให้ สกท. เพื่อเป็นค่า พ.ต.ส. ของนายประสาน ชัยวิรัตนะ (12 เดือน).PDF
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

14.11.66 โอนเงินแผนมลพิษ ผ.1 จาก สอน. ให้ ศอ.11 เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน จำนวน 50,000 บาท

เงินงบประมาณประจำปี
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
14.11.66 โอนเงินแผนมลพิษ ผ.1 จาก สอน. ให้ ศอ.11 เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน จำนวน 50,000 บาท.pdf
ขนาดไฟล์ 0.80 MB
ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

13.11.66 โอนเงินแผนช่วงชีวิต ผ.2 จากกรมอนามัย ให้ กผ. จำนวน 1,100,000.- บาท เพื่อขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงสาธารณสุขภายใต้ระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมในระดับพื้นที่

เงินงบประมาณประจำปี
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
13.11.66 โอนเงินแผนช่วงชีวิต ผ.2 จากกรมอนามัย ให้ กผ. จำนวน 1,100,000.- บาท เพื่อขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงสาธารณสุขภายใต้ระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมในระดับพื้นที่.PDF
ขนาดไฟล์ 0.14 MB
ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

13.11.66 โอนเงินแผนสุขภาวะที่ดี ผ.3 จาก สอน. ให้ กปส. เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน จำนวน 127,600 บาท

เงินงบประมาณประจำปี
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
13.11.66 โอนเงินแผนสุขภาวะที่ดี ผ.3 จาก สอน. ให้ กปส. เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน จำนวน 127,600 บาท.pdf
ขนาดไฟล์ 0.95 MB
ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

10.11.66 โอนเงินแผนสุขภาวะที่ดี ผ.1 จากกรมอนามัย ให้ สลก. เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน จำนวน 34,400 บาท

เงินงบประมาณประจำปี
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
10.11.66 โอนเงินแผนสุขภาวะที่ดี ผ.1 จากกรมอนามัย ให้ สลก. เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน จำนวน 34,400 บาท.pdf
ขนาดไฟล์ 1.10 MB
ดาวน์โหลด 13 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

10.11.66 โอนเงินแผนสุขภาวะที่ดี ผ.1 จากกรมอนามัย ให้สลก. จำนวน 201,984 บาท เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน

เงินงบประมาณประจำปี
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
10.11.66 โอนเงินแผนสุขภาวะที่ดี ผ.1 จากกรมอนามัย ให้สลก. จำนวน 201,984 บาท เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน.PDF
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

10.11.66 โอนเงินแผนมลพิษ ผ.1 จากกรมอนามัย (รองอรรถพล) ให้ สอน. จำนวน 50,000 บาท เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน

เงินงบประมาณประจำปี
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
10.11.66 โอนเงินแผนมลพิษ ผ.1 จากกรมอนามัย (รองอรรถพล) ให้ สอน. จำนวน 50,000 บาท เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน.PDF
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

10.11.66 โอนเงินแผนกีฬา ผ.1 จากกรมอนามัย ให้กรส. จำนวน 2,000,000 บาท เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน

เงินงบประมาณประจำปี
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
10.11.66 โอนเงินแผนกีฬา ผ.1 จากกรมอนามัย ให้กรส. จำนวน 2,000,000 บาท เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน.PDF
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 10 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย