คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | เงินนอกงบประมาณ

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

เงินนอกงบประมาณ ปี 2567

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 6 รายการ
28 มี.ค.67 ผลักส่่งเงิน UNICEF จาก สอพ. เป็นรายได้แผ่นดิน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.73 MB
ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
8 มี.ค.67 โอนเงิน สสส. จาก สส. ให้ ศอ.1-12 และ สสม..pdf
ขนาดไฟล์ 9.91 MB
ดาวน์โหลด 130 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
9 ก.พ. 67 โอนเงินบำรุงค่าเวชภัณฑ์ยา จากกนบ. ให้ศอ.9.PDF
ขนาดไฟล์ 0.69 MB
ดาวน์โหลด 17 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
9 พ.ย.66 โอนเงินนอก สกสว. จาก สกท. ให้ ศอ.7 ขอนแก่น.pdf
ขนาดไฟล์ 1.48 MB
ดาวน์โหลด 31 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
9 พ.ย.66 นำส่งเงินค่าสมัครสอบจาก กองการเจ้าหน้าที่ เป็นรายได้แผ่นดิน.pdf
ขนาดไฟล์ 1.54 MB
ดาวน์โหลด 22 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1. ใบปะหน้าเงินนอกงบประมาณ ปี 2567.docx
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 73 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

เงินนอกงบประมาณ ปี 2566

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 22 รายการ
19 ก.ย.66 โอนปรับปรุงบัญชีเงินนอกงบประมาณ สำนักโภชนการ.pdf
ขนาดไฟล์ 2.83 MB
ดาวน์โหลด 35 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
30 ส.ค.66 โอนเงิน สสส. จากสำนักส่งเสริมฯ ให้ศอ.1-12 และสสม..pdf
ขนาดไฟล์ 10.56 MB
ดาวน์โหลด 101 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
25 ส.ค.66 โอนจัดสรรเงิน สสส. จาก กผ. ให้ ศอ.1,3,7 สสม. และกองนวัตฯ.pdf
ขนาดไฟล์ 1.40 MB
ดาวน์โหลด 36 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
24 ก.ค.66 เบิกหักผลักส่งค่าสมัครสอบ(พนักงานราชการ) เป็นรายได้แผ่นดิน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.86 MB
ดาวน์โหลด 27 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
10 ก.ค.66 นำส่งเงินเหลือจ่าย UNICEF จาก สอพ. เป็นรายได้แผ่นดิน.pdf
ขนาดไฟล์ 4.42 MB
ดาวน์โหลด 20 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
12 มิ.ย.66 นำส่งเงินเหลือจ่าย Unep จาก กป. เป็นรายได้แผ่นดิน.pdf
ขนาดไฟล์ 4.61 MB
ดาวน์โหลด 24 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3 พ.ค.66 โอนเงิน สวรส.จาก สภ. ให้ศอ.5 ราชบุรี.pdf
ขนาดไฟล์ 2.46 MB
ดาวน์โหลด 26 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การนำส่งรายได้แผ่นดิน (คู่มือ).pdf
ขนาดไฟล์ 9.26 MB
ดาวน์โหลด 54 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
22-23 มี.ค.66 โอนเงินยูนิเซฟ จาก สส. ให้ศอ.1-12.pdf
ขนาดไฟล์ 5.79 MB
ดาวน์โหลด 72 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รับคืนเงินนอกงบประมาณเหลือจ่าย จาก ศอ.1 เชียงใหม่ (กรส.).pdf
ขนาดไฟล์ 0.79 MB
ดาวน์โหลด 27 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
13 มี.ค.66 โอนเงิน สกสว. จาก สภ. ให้ ศอ.2.pdf
ขนาดไฟล์ 3.54 MB
ดาวน์โหลด 51 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1 มี.ค.66 โอนเงินนอก สกสว. จาก สภ. ให้ศอ.1 และศอ.7.pdf
ขนาดไฟล์ 3.36 MB
ดาวน์โหลด 36 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
27 ก.พ.66 โอนเงินนอก สกสว. จาก สภ. ให้ศอ.2.pdf
ขนาดไฟล์ 5.96 MB
ดาวน์โหลด 39 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
21 ก.พ.66 โอนเงินนนอก สสส. จาก กกส.ให้ ศอ.5 และ ศอ.11.pdf
ขนาดไฟล์ 9.69 MB
ดาวน์โหลด 45 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
17 ก.พ.66 โอนเงิน สสส.จาก กกส.ให้ ศอ.1-4,ศอ.6-10 และ 12.pdf
ขนาดไฟล์ 4.67 MB
ดาวน์โหลด 67 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
15 ธ.ค.65 โอนเงินนอกงบประมาณ สกสว. จาก สกท. ให้ ศอ.9 นครราชสีมา.pdf
ขนาดไฟล์ 0.45 MB
ดาวน์โหลด 28 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
13 ธ.ค.65 โอนเงินนอกงบประมาณ สกสว. จาก สอน. ให้ สว..pdf
ขนาดไฟล์ 0.75 MB
ดาวน์โหลด 35 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
โอนเงินนอก สกสว. จาก กรส. ให้ สกท..pdf
ขนาดไฟล์ 0.63 MB
ดาวน์โหลด 56 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
โอนเงินนอกงบประมาณ WHO จาก กป. ให้ สว..PDF
ขนาดไฟล์ 0.22 MB
ดาวน์โหลด 45 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สอน. ส่งคืนเงินนอกงบประมาณ( สกสว. )ให้ กรส..pdf
ขนาดไฟล์ 0.38 MB
ดาวน์โหลด 46 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ขอความร่วมมือปิดโครงการฯ เงินนอกงบประมาณ.pdf
ขนาดไฟล์ 1.08 MB
ดาวน์โหลด 42 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ใบปะหน้าเงินนอกงบประมาณ ปี 2566.docx
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 97 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

เงินนอกงบประมาณ ปี 2565

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 23 รายการ
28 ก.ย.65 โอนเงิน สกสว. จาก กรส. ให้ ศอ.10 และ ศอ.12.pdf
ขนาดไฟล์ 1.96 MB
ดาวน์โหลด 37 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
20 ก.ย.65 โอนเงินนอกงบประมาณ (วิจัย) จาก กรส. ให้ สอน..pdf
ขนาดไฟล์ 0.70 MB
ดาวน์โหลด 28 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
15 ก.ย.65 โอนเงินนอกงบประมาณ (วิจัย) จาก กรส. ให้ สว..PDF
ขนาดไฟล์ 1.14 MB
ดาวน์โหลด 44 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1 ก.ย.65 โอนเงินนอกงบประมาณ WHO จากกรมอนามัยให้ ศอช..pdf
ขนาดไฟล์ 0.27 MB
ดาวน์โหลด 27 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
หนังสือเวียน แนวทางการขอเบิกเงินเหลือจ่าย เพื่อส่งคืนหน่วยงานที่สนับสนุนเงินนอกงบประมาณ.PDF
ขนาดไฟล์ 1.17 MB
ดาวน์โหลด 53 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
30 มิ.ย.65 โอนเงินนอก UNICEF จาก สส. ให้ ศอ.7 และ ศอ.12.pdf
ขนาดไฟล์ 0.46 MB
ดาวน์โหลด 52 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
23 มิ.ย.65 โอนเงินนอกงบประมาณ สสส.ให้ ศอ.1-4,6-10 และ 12.pdf
ขนาดไฟล์ 0.63 MB
ดาวน์โหลด 110 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
23 มิ.ย.65 โอนเงินนอกงบประมาณ สสส.ให้ ศอ.5 และ 11.pdf
ขนาดไฟล์ 0.50 MB
ดาวน์โหลด 25 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
23 มิ.ย.65 โอนเงินนอกงบประมาณ สกสว. ให้ ศอ.1,2,3,5 และ 7.pdf
ขนาดไฟล์ 2.99 MB
ดาวน์โหลด 174 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
(ใช้ฟอร์มเดิม) ใบปะหน้าเงินนอกงบประมาณ ปี 2565.docx
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 72 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
23 มี.ค.65 โอนเงิน สสส. จาก กกส. ให้ศอ.12 ยะลา.pdf
ขนาดไฟล์ 1.35 MB
ดาวน์โหลด 66 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
18 มี.ค.65 โอนเงินนอก สสส. จาก กกส. ให้ ศอ.1 เชียงใหม่ และศอ.7 ขอนแก่น.pdf
ขนาดไฟล์ 1.44 MB
ดาวน์โหลด 49 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
9 มี.ค.65 โอนเงินนอกงบประมาณ สสส. จาก กกส. ให้ ศอ.2 และ ศอ.12.pdf
ขนาดไฟล์ 1.52 MB
ดาวน์โหลด 112 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
8 มี.ค.65 โอนเงินนอกงบประมาณ สกสว. จาก สภ. ให้ ศอ.11.pdf
ขนาดไฟล์ 1.36 MB
ดาวน์โหลด 77 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
7 มี.ค.65 โอนเงินนอกงบประมาณ WHO ให้ ศอช..PDF
ขนาดไฟล์ 6.25 MB
ดาวน์โหลด 96 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ใบปะหน้าเงินนอกงบประมาณ ปี 2565.docx
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 105 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
9 ก.พ.65 โอนเงินนอกงบประมาณ สกสว. จาก สภ. ให้ ศอ.11.pdf
ขนาดไฟล์ 3.25 MB
ดาวน์โหลด 52 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
15 ธ.ค.64 โอนเงินนอก สกสว. จาก สกท. ให้ ศอ.1,2,3,5,7,10 และ 12.pdf
ขนาดไฟล์ 17.43 MB
ดาวน์โหลด 122 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2 ธ.ค.64 กองคลังได้ดำเนินการโอนเงิน UNFPA จาก กรส. ให้ ศรป..pdf
ขนาดไฟล์ 0.82 MB
ดาวน์โหลด 55 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
18 พ.ย.64 โอนเงิน สสส. จาก กกส. ให้ ศอ.1-12 และ สสม..pdf
ขนาดไฟล์ 0.79 MB
ดาวน์โหลด 150 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
16 พ.ย.64 โอนเงินบำรุง ค่าบริการ ค่าอุปกรณ์ ฯ คืน สสม..pdf
ขนาดไฟล์ 2.17 MB
ดาวน์โหลด 86 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
12.11.64 โอนเงิน UNFPA จาก ศรป.ให้ ศอ.1,2 และ ศอช..pdf
ขนาดไฟล์ 3.17 MB
ดาวน์โหลด 101 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
โอนเงิน UNFPA จาก ศรป. ให้ ศอ.2 พิษณุโลก ลว. 25 .10.64.pdf
ขนาดไฟล์ 1.15 MB
ดาวน์โหลด 86 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

เงินนอกงบประมาณ ปี 2564

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 15 รายการ
โอนเงิน สกสว. จาก สกท. ให้ ศอ.3.PDF
ขนาดไฟล์ 2.55 MB
ดาวน์โหลด 60 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
โอนเงิน UNFPA จากศรป.ให้ ศอ.1,2 และ ศอช..pdf
ขนาดไฟล์ 1.02 MB
ดาวน์โหลด 77 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
โอนเงิน UNICEF จาก สส. ให้ ศอ.7,11 และ12.pdf
ขนาดไฟล์ 1.60 MB
ดาวน์โหลด 121 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
โอนเงิน UNFPA จาก ศรป. ให้ ศอช. ครั้งที่ 2.pdf
ขนาดไฟล์ 1.74 MB
ดาวน์โหลด 100 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
โอนเงิน UNFPA จาก ศรป. ให้ ศอ.1 และ ศอช..pdf
ขนาดไฟล์ 1.88 MB
ดาวน์โหลด 103 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
โอนเงิน FRB0054 (สกสว.) จาก สกท.ให้ กกส.,กป.,สว.,ศกม., ศอ.1 และ ศอ.10.pdf
ขนาดไฟล์ 1.23 MB
ดาวน์โหลด 160 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
โอนเงิน UNFPA จาก ศรป. ให้ ศอ.2 พิษณุโลก ครั้งที่ 2.pdf
ขนาดไฟล์ 2.31 MB
ดาวน์โหลด 348 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
โอนเงิน สสส.จาก กกส. ให้ ศอ.1-12 และ สสม..pdf
ขนาดไฟล์ 0.70 MB
ดาวน์โหลด 144 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
โอนเงิน UNFPA จาก อพ. ให้ สสจ. เชียงใหม่ , ตาก 20 เม.ย.64.pdf
ขนาดไฟล์ 1.26 MB
ดาวน์โหลด 75 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
โอนเงินช่วยเหลือต่างประเทศ UNFPA จาก ศรป.ให้ ศอ.2 พิษณูโลก ครั้งที่ 1.pdf
ขนาดไฟล์ 0.60 MB
ดาวน์โหลด 57 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
โอนเงินช่วยเหลือต่างประเทศ UNFPA จาก ศรป. ให้ ศอช..pdf
ขนาดไฟล์ 0.52 MB
ดาวน์โหลด 62 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
หนังสือแจ้งแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับเงินนอกงบประมาณ 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 0.76 MB
ดาวน์โหลด 870 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
โอนเงิน สกสว. จาก สกท. ให้ ศอ.1,3 และ ศอ.10.pdf
ขนาดไฟล์ 3.12 MB
ดาวน์โหลด 91 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
โอนเงิน WHO จาก สส. ให้ ศอ.1-12.pdf
ขนาดไฟล์ 0.75 MB
ดาวน์โหลด 119 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
โอนเงินบำรุง จาก สพด. ให้ สสม.
ขนาดไฟล์ 0.65 MB
ดาวน์โหลด 96 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

เงินนอกงบประมาณปี 2563

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 13 รายการ
ขอความร่วมมือปิดโครงการเงินนอกงบประมาณ ปี 2563
ขนาดไฟล์ 0.74 MB
ดาวน์โหลด 80 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
โอนเงิน สกสว. จาก สกท.ให้ ศอ.1 เชียงใหม่
ขนาดไฟล์ 1.39 MB
ดาวน์โหลด 97 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
โอนเงินบำรุงให้ ศอ.8 อุดรธานี เพื่อนำไปใช้เป็นทุนตั้นฯ
ขนาดไฟล์ 1.39 MB
ดาวน์โหลด 423 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
โอนเงิน สกสว. จาก สกท.ให้ ศอ.1 เชียงใหม่
ขนาดไฟล์ 1.03 MB
ดาวน์โหลด 57 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คำอธิบายขั้นตอนการโอนเงินนอกงบประมาณ
ขนาดไฟล์ 0.16 MB
ดาวน์โหลด 80 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
Flowchart โอนกลับ
ขนาดไฟล์ 0.27 MB
ดาวน์โหลด 52 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
Flowchart โอน
ขนาดไฟล์ 0.48 MB
ดาวน์โหลด 52 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
Flowchart รับ
ขนาดไฟล์ 0.20 MB
ดาวน์โหลด 68 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
พ.ร.บ. วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561
ขนาดไฟล์ 0.18 MB
ดาวน์โหลด 69 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ใบปะหน้าเงินนอก ปี 63
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 51 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
โอนเงินบำรุง จาก สพด. ให้ สสม. (ค่าตอบแทน)
ขนาดไฟล์ 1.41 MB
ดาวน์โหลด 84 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การประชุมบำรุง63
ขนาดไฟล์ 0.75 MB
ดาวน์โหลด 60 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
พ.ร.บ. วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 ส่วนที่ 5
ขนาดไฟล์ 0.18 MB
ดาวน์โหลด 71 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

เงินนอกงบประมาณ ปี2562

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 12 รายการ
โอนเงินบำรุงจาก สพด.ให้ สสม.
ขนาดไฟล์ 1.42 MB
ดาวน์โหลด 56 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
โอนเงิน สสส.จากกองกิจกรรมทางกายฯให้ ศอ.1-6,8-10 และ สสม.
ขนาดไฟล์ 15.41 MB
ดาวน์โหลด 128 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
โอนเงิน ยูนิเซฟจากสำนักส่งเสริมฯ ให้ศอ.8 อุดรธานี
ขนาดไฟล์ 1.35 MB
ดาวน์โหลด 66 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
โอนเงิน สสส. จาก สขรส. โอนคืนเงินยืม สสม.
ขนาดไฟล์ 1.44 MB
ดาวน์โหลด 65 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
โอนเงิน สวรส.จาก สขรส.ให้ ศอ.3,5,7,8,10 และ สสม.
ขนาดไฟล์ 8.18 MB
ดาวน์โหลด 52 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
โอนเงิน สวรส.จาก สขรส.ให้ ศอ.1,2,4,6,9, และ 12
ขนาดไฟล์ 7.98 MB
ดาวน์โหลด 96 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
โอนเงินบำรุง จาก สพด.ให้ สสม.
ขนาดไฟล์ 2.22 MB
ดาวน์โหลด 74 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
โอนเงิน สวรส. จาก สขรส. ให้ ศอ.11 นครศรีธรรมราช
ขนาดไฟล์ 1.40 MB
ดาวน์โหลด 65 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
โอนเงิน สสส. จาก สขรส.คืนให้ สสม
ขนาดไฟล์ 1.53 MB
ดาวน์โหลด 77 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
โอนเงิน สวรส. จาก สขรส. ให้ ศอ.1-12 และสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง
ขนาดไฟล์ 3.04 MB
ดาวน์โหลด 182 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
โอนเงิน สสส.โครงการพัฒนาต้นแบบการจัดการฯ จากสำนักทันตฯ ให้ สสจ.9 จังหวัด
ขนาดไฟล์ 1.48 MB
ดาวน์โหลด 61 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ใบปะหน้าขอเบิกเงินนอกงบประมาณ ปี2562
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 33 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

เงินนอกงบประมาณปี 2561

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 17 รายการ
โอนเงิน สสส. จาก กองกิจฯให้ ศอ. 1-12 และสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง โครงการขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ
ขนาดไฟล์ 5.80 MB
ดาวน์โหลด 60 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ใบปะหน้าขอเบิกเงินนอกงบประมาณ
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 88 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายละเอียดการโอนเงิน ยูนิเซฟ จากสำนักโภชฯ ให้ สสจ.26 จังหัวด โครงการศึกษาผลของการใช้ยาเม็ดเสริมไอโอดีน(รอบที่ 2)
ขนาดไฟล์ 0.38 MB
ดาวน์โหลด 118 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายละเอียดการโอนเงิน ยูนิเซฟ จากสำนักโภชฯ ให้ สสจ.26 จังหัวด โครงการศึกษาผลของการใช้ยาเม็ดเสริมไอโอดีน(รอบที่ 1)
ขนาดไฟล์ 0.45 MB
ดาวน์โหลด 65 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
โอนเงินเหลือจ่าย WHO จากศรป. ให้ สสม. เพื่อใช้ดำเนินงานโครงการฯ
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 56 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
โอนเงิน ยูนิเซฟ จากสำนักโภชฯ ให้ สสจ.26 จังหัวด โครงการศึกษาผลของการใช้ยาเม็ดฯ
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 53 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
โอนเงิน สสส. จากกองแผนงาน ให้ศอ.10 อุบลฯ (พชอ.)
ขนาดไฟล์ 0.92 MB
ดาวน์โหลด 72 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
โอนเงินบำรุงจากสถาบันเด็กฯ ให้สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง ค่าเคลือบฟลูออไรด์
ขนาดไฟล์ 0.65 MB
ดาวน์โหลด 55 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คู่มือเงินนอกงบประมาณ กรมอนามัย
ขนาดไฟล์ 6.81 MB
ดาวน์โหลด 4705 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
โอนเงิน สสส.จากกองแผนงานให้ ศอ.6 และ สกท.
ขนาดไฟล์ 0.67 MB
ดาวน์โหลด 55 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
โอนเงิน สสส. จาก กจ. ให้ ศอ.10,12 และ สกท. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการฯ
ขนาดไฟล์ 1.21 MB
ดาวน์โหลด 71 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
โอนเงิน สสส.จากกองแผนงานให้ ศอ.1 และ ศอ.7 เพื่อดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนองค์กรรอบรู้ด้านสุขภาพฯ
ขนาดไฟล์ 1.50 MB
ดาวน์โหลด 62 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
โอนเงินนอก สวรส. จาก สขรส.ให้ 6 หน่วยงาน
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 46 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
โอนเงินบำรุงจาก สพด.ให้สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง
ขนาดไฟล์ 0.61 MB
ดาวน์โหลด 57 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
โอนเงิน สสส. จากสำนักทันตฯ ให้สสจ. 9 จังหวัด
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 45 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
โอนเงิน ยูนิเซฟ โครงการศึกษาผลของการให้ยาเม็ดฯ จากสำนักโภชฯ ให้สสจ. 26 จังหวัด
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 49 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ขอความร่วมมือปืดโครงการเงินนอกงบประมาณที่สิ้นสุดการดำเนินงาน
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 55 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

เงินนอกงบประมาณ ปี 2560

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 8 รายการ
โอนเงินบำรุงจาก ศอ.1 เชียงใหม่ ให้ศอ.กลุ่มชาติพันธุ์ชายขอบฯ
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 61 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
โอนเงิน สสส. (กองแผน) ให้ ศอ.2 พิษณุโลก
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 65 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
โอนเงิน สสส.โครงการสนับสนุนการพัฒนาขับเคลื่อนฯจากกองแผนงาน ให้ ศอ.1-13
ขนาดไฟล์ 0.16 MB
ดาวน์โหลด 52 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
โอนเงินองค์การมหาชน โครงการเล่นตามรอยพระยุคลบาท ให้ ศอ.1-13
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 73 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
โอนเงินยูนิเซฟ โครงการโรงเรียนพ่อแม่เพื่อลูกรักฯให้ ศอ.1-12
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 78 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
โอนเงิน ยูนิเซฟ ให้ ศอ.1-12 โครงการขับเคลื่อน (ร่าง) พระราชบัญญัติฯ
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 73 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
โอนเงิน ยูนิเซฟให้ ศอ.1- 6 และ 8 -13 โครงการเฝ้าระวังโรคขาดสารไอโอดีน
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 54 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
โอนเงินบำรุงให้ ศอ.13 เป็นค่าใช้จ่ายเคลือบฟลูออไรด์เด็ก
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 65 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

เงินนอกงบประมาณปี 2559

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 16 รายการ
โอนเงิน สสส.โครงการศูนย์เรียนรู้เชี่ยวชาญฯ ให้ ศอ.1-13
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 72 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
โอนเงิน สปสช.โครงการเฝ้าระวังสายตาผิดปกติในนักเรียน ให้ สสจ.23 จังหวัด
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 76 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
โอนเงิน สปสช.โครงการพัฒนาศักยภาพและกลไกฯ ให้ สสจ.53 จังหวัด
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 71 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
โอนเงิน ยูนิเซฟ ให้ ศอ. และ สสจ.หมายเหตุ_ดำเนินการเบิกจ่ายให้ทันภายใน 31 ธค.59
ขนาดไฟล์ 0.23 MB
ดาวน์โหลด 62 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
โอนเงิน สสส. จากศอ.3 และศอ.11 กลับโครงการภาคีเครือข่ายเด็กไทยแก้มใส
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 65 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
โอนเงิน สสส. จากศอ.5 และศอ.12 กลับโครงการฯ
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 79 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
โอนเงินจาก ศอ.3 กลับเข้าโครงการฯ สำนักส่งเสริมสุขภาพกรมอนามัย
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 49 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
โอนเงินจาก ศอ.8 อุดรฯ กลับเข้าโครงการเฝ้าระวังสุขภาพนักเรียนฯ
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 53 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
โอนเงินจาก ศอ.5 ราชบุรี กลับเข้าโครงการเฝ้าระวังสุขภาพนักเรียนฯ
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 62 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
โอนเงินจาก ศอ.6 ชลบุรี กลับเข้าโครงการเฝ้าระวังสุขภาพนักเรียนฯ
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 60 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
โอนเงินบำรุง ให้ ศอ.13 ค่าตอบแทนบุคลากร ม.ค.-ก.ย.59
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 79 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
โอนเงินงบดำเนินงาน ผ.1 แผนบริหารจัดการขยะ จากศอ.5ให้ศูนย์ห้องฯเพื่อจัดทำโครงการพัฒนาการจัดการสุขาภิบาลอาหารและน้ำปี 59
ขนาดไฟล์ 0.31 MB
ดาวน์โหลด 60 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
โอนเงิน สปสช.โครงการเฝ้าระวังสุขภาพนักเรียนด้วยตนเองให้ ศอ.1-12
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 61 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
โอนเงิน who คก.พัฒนาความร่วมมือ ไทย ลาว มาเล ให้ ศอ.7 และศอ.12
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 68 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
โอนเงิน สสส.จาก ศอ.7 ขอนแก่นให้สำนักโภชฯ โครงการฯเด็กไทยแก้มใส
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 59 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
โอนเงิน สปสช.โครงการเกณฑ์อ้างอิงฯ 5-19 ปี ให้ ศอ.1-7,9-13
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 63 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

เงินนอกงบประมาณ ปี 2558

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 21 รายการ
โอนเงิน คก.ป้องกันควบคุมโรคธาลัสซีเมียฯ ให้ ศอ.1-12 ครั้งที่ 2
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 71 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
โอนเงิน คก.ป้องกันและควบคุมกลุ่มอาการดาวน์ฯ ให้ ศอ.6,8,10 และ 12
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 62 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
โอนเงิน คก.ปวงประชาร่วมใจ ปั่นสองล้อสู่สุขภาพดีฯ ให้ ศอ.1-12
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 68 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
โอนเงิน คก.ป้องกันและควบคุมโรคธาลัสซีเมีย ให้ ศอ.1-12
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 71 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
โอนเงินWHO คก.พัฒนาความร่วมมือด้านสุขภาพฯ ให้ ศอ.6 และ 12
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 77 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
โอนเงิน คก.ป้องกันและควบคุมกลุ่มอาการดาวน์ ให้ศอ.6,8,10 และ12
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 59 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
โอนเงิน who โครงการสำรวจภาวะสุขภาพนักเรียนฯ ให้ 10 ศูนย์ 7 จังหวัด
ขนาดไฟล์ 0.14 MB
ดาวน์โหลด 61 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
โอนเงินนอกงบประมาณ สสส.ให้ 12 ศูนย์ คก.ปวงประชาร่วมใจปั่นสองล้อฯ
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 71 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
โอนเงินงบ Unicef ให้ 12 ศูนย์ 76 จังหวัด โครงการเฝ้าระวังภาวะขาดสารไอโอดีนฯ
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 82 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
โอนเงินเหลือจ่ายให้ ศกม. จัดซื้อโต๊ะประชุม 1 ชุด
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 86 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
โอนเงินเหลือจ่ายให้ สลก จัดทำพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเทพฯ พร้อมกรอบ.
ขนาดไฟล์ 0.20 MB
ดาวน์โหลด 55 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
โอนเงินนอกงบประมาณ งบ สสส ให้ สำนักโภช โครงการพัฒนาโรงเรียนต้นแบบ.
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 66 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
โอนเงินนอกงบประมาณ สปสช ให้ ศอ.6และศอ.11 คก.ป้องกันการตั้งครรภ์ซ้ำในแม่วัยรุ่น ปี 2557
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 71 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
โอนเงินสปสช ให้ สอพ.โครงการมะเร็งปากมดลูกระยะก่อนเป็นมะเร็งด้วยวิธี VIA ปี 2557
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 70 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
โอนเงินนอกงบงประมาณ ให้ ศอ.1-12 คก.ศูนย์การเรียนรู้องค์กรต้นแบบไร้พุง (สสส).
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 66 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
โอนเงินนอกงบประมาณ คก.สืบสานประราชปณิธานสมเด็จย่าต้านมะเร็งเต้านม (ระยะที่ 2 พ.ศ. 2557)
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 66 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สอพ.โอนเงินสปสช ให้ ศูนย์พัฒนาอนามัยพื้นที่สูง ลำปาง คก.ป้องกันมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธี VIA ปี57
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 71 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
โอนเงินสปสช ให้ โรงพบาบาลบัวใหญ่
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 63 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ โอนเงินนอกงบประมาณให้ สสจ.กำแพงเพชร
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 65 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
โอนเงินสสส ให้ ศอ.1-12 คก.ศูนย์การเรียนรู้องค์กรต้นแบบไร้พุง.
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 54 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
โอนเงินนอกงบประมาณ(สปสช) ให้โรงพบาบาลบัวใหญ่
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 58 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

เงินนอกงบประมาณปี 2557

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 21 รายการ
สำนัก ภ. โอนเงินนอกงบประมาณ (สสส.) ให้ศอ.1-12 เพื่อจัดทำโครงการศูนย์การเรียนรู้องค์กรต้นแบบไร้พุง
ขนาดไฟล์ 0.21 MB
ดาวน์โหลด 65 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สำนักโภชนาการโอนเงินนอกงบประมาณ (สสส.) ให้ศอ.1-12 เพื่อใช้ใน คก.ศูนย์การเรียนรู้องค์กรต้นแบบไร้พุง
ขนาดไฟล์ 0.24 MB
ดาวน์โหลด 58 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สำนักโภชนาการโอนเงินนอกงบประมาณ (สสส.) ให้ศอ.1,3-7,9-12 เพื่อโครงการพัฒนาจังหวัดต้นแบบการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะด้านอาหารและโภชนาการเพื่อเด็กไทยมีโภชนาการสมวัย
ขนาดไฟล์ 0.26 MB
ดาวน์โหลด 60 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สำนักโภชนาการโอนเงินนอกงบประมาณ (สสส.) ให้สสจ.11 จังหวัดเพื่อโครงการพัฒนาจังหวัดต้นแบบการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะด้านอาหารและโภชนาการเพื่อเด็กไทยมีโภชนาการสมวัย
ขนาดไฟล์ 0.26 MB
ดาวน์โหลด 42 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สำนักสื่อสารฯโอนงบดำเนินงานให้ ศอ.4,6,9,11 เพื่อสนับสนุนการจัดทำนิทรรศการ 4 ภาคฯ
ขนาดไฟล์ 0.15 MB
ดาวน์โหลด 57 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กองประเมินโอนงบดำเนินงานผ.1 ให้ศูนย์ห้องฯเพื่อเป็นค่าตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำประปาศอ.8
ขนาดไฟล์ 0.15 MB
ดาวน์โหลด 64 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สำนักอนามัยเจริญพันธุ์โอนเงินนอกงบประมาณ (สปสช.) ให้สสจ.อยุธยา เพื่อคก.ป้องกันมะเร็งปากมดลูกฯ
ขนาดไฟล์ 0.34 MB
ดาวน์โหลด 59 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สำนักอนามัยเจริญพันธุ์โอนเงินนอกงบประมาณ (สปสช.) ให้ ศอ.6,10 และ 11 เพื่อ คก.ป้องกันการตั้งครรภ์ซ้ำในแม่วัยรุ่น
ขนาดไฟล์ 0.63 MB
ดาวน์โหลด 74 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สำนักส่งเสริม โอนเงินนอกงบประมาณ (สปสช.) ให้ ศอ.6, ศอ.7 และ ศอ.10 เพื่อจัดทำโครงการฯ
ขนาดไฟล์ 0.37 MB
ดาวน์โหลด 65 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
โอนเงินนอกงบประมาณ คก.เฝ้าระวังโรคขาดสารไอโอดีนแบบบูรณาการปี 57 ให้ 76 จังหวัด
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 60 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
โอนเงินนอกงบประมาณให้ ศอ.7 คก.ป้องกันและควบคุมโรคธาลัสซีเมียประเทศไทย
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 73 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
โอนเงินนอกงบประมาณเงินสนับสนุนจากราชอาณาจักรบาห์เรนให้ ศอ.9 คก.บริการสาธารณสุขสู่ชุมชนไทยในบาห์เรน
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 66 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
โอนเงินนอกงบประมาณให้ ศอ.3 คก.ประชุมเชิงปฏิบัติการฯ
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 54 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สำนัก ภ.โอนเงินนอกงบประมาณองค์การยูนิเซฟ ให้ศอ.1-12 โครงการเฝ้าระวังภาวะขาดสารไอโอดีนแบบบูรณาการปี 2557
ขนาดไฟล์ 0.25 MB
ดาวน์โหลด 54 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สำนัก ภ.โอนเงินนอกงบประมาณ สปสช.ให้ศอ.1-12 คก.ประเมินติดตามตัวชี้วัดโครงการนักเรียนไทยสุขภาพดี
ขนาดไฟล์ 0.28 MB
ดาวน์โหลด 58 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
โอนเงินนอกงบประมาณให้ ศอ.3 คก.ประชุมเชิงปฏิบัติการฯ
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 40 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
อพ.โอนเงินนอก งปม.(สปสช.) ให้ศพส. คก.ป้องกันมะเร็งฯ
ขนาดไฟล์ 0.67 MB
ดาวน์โหลด 66 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
โอนเงินนอกงบประมาณให้ ศอ.7 คก.นักเรียนไทยสุขภาพดี
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 64 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
โอนเงินนอกงบประมาณให้ ศอ.7,10,11 เพื่อสนับสนุนสปสช
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 55 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
โอนเงินนอกงบประมาณคก.สำรวจภาวะผู้สูงอายุไทยปี56ฯ
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 57 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
โอนเงินนอกงบประมาณ คก.ป้องกันมะเร็งปากมดลูกฯ
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 60 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

เงินนอกงบประมาณ ปี2555-2556

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 21 รายการ
โอนเงินนอกงบประมาณให้ สสจ.ชัยนาท คก.มะเร็งปากมดลูกระยะก่อนเป็นมะเร็งฯ
ขนาดไฟล์ 0.39 MB
ดาวน์โหลด 53 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สอพ.โอนเงินสปสช.ให้ ศอ1เป็นคชจ.ในการประชุมมะเร็งปากมดลูกฯ
ขนาดไฟล์ 0.80 MB
ดาวน์โหลด 77 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
โอนเงินนอกงบประมาณเพื่อดำเนินการอบรมการดูแลผู้ตั้งครรภ์แนวใหม่ฯ (สปสช)
ขนาดไฟล์ 0.83 MB
ดาวน์โหลด 60 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สธ0903.02- ว235 การโอนเงินนอกงบประมาณ ศอ1 - 12
ขนาดไฟล์ 0.60 MB
ดาวน์โหลด 58 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สธ0903.02/2974 โครงการป้องกันมะเร็งปากมดลูกก่อนระยะ จ.แม่ฮ่องสอน
ขนาดไฟล์ 0.44 MB
ดาวน์โหลด 58 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
โครงการพัฒนากลไกนโบบายกองทุนทันตกรรม (สปสช)
ขนาดไฟล์ 0.59 MB
ดาวน์โหลด 59 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สธ 0904.02 - 2850 การตัดโอนเงินงบประมาณ ปี 2555 (เงิน สปสช)
ขนาดไฟล์ 0.18 MB
ดาวน์โหลด 48 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
โครงการฟันเทียมพระราชทาน โอนให้ 77 จังหวัด
ขนาดไฟล์ 0.22 MB
ดาวน์โหลด 55 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สธ 0923.02 - ว 2874 โอนเงินโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว ศอ1-12
ขนาดไฟล์ 0.15 MB
ดาวน์โหลด 57 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สธ 0903.02 - ว 2639 การโอนเงินงบประมาณ ศูนย์ 1-12
ขนาดไฟล์ 0.99 MB
ดาวน์โหลด 63 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สธ 0903.02-2753 การโอนเงิน โครงการคืนร้อยยิ้มแก่ผู้สูงวัย
ขนาดไฟล์ 0.16 MB
ดาวน์โหลด 53 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
โอนเงินนอกงบประมาณคก.ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 51 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
โอนเงินนอกงบประมาณคก.ป้องกันและควบคุมธาลัสซีเมียให้ ศอ.5
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 57 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
โอนเงินนอกงบประมาณ คก.การประเมินประสิทธิผลกรตรวจมะเร็งฯ
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 58 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
โอนเงินนอกงบประมาณ คก.ป้องกันมะเร็งปากมดลูกระยะก่อนเป็นมะเร็งด้วยวิธีVIA
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 70 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
โอนเงินนอกงบประมาณ คก.สืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าฯ ให้ 18 จังหวัด
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 68 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
โอนเงินนอกงบประมาณให้ 18 จังหวัด คก.ดูแลระวังสตรีไทยจากมะเร็งเต้านม
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 48 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
โอนเงินยูนิเซฟ คก.เฝ้าระวังโรคขาดสารไอโอดีนในหญิงตั้งครรภ์ ปี 2556
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 74 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
โอนงบดำเนินงานผ.1 ให้ ศอ.7 คก.ฝึกอบรมหลักสูตรผู้นิเทศฯ
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 51 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
โอนเงินโครงการเฝ้าระวังโรคขาดไอโอดีนในหญิงตั้งครรภ์ ปี 2556 (เงินยูนิเซฟ)
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 73 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เงินองค์การยูนิเซฟ โครงการเฝ้าระวังภาวะขาดสารไอโอดีนแบบบูรณาการปี 2555
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 84 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย