คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | ผลงานวิชาการ

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

ผลงานวิชาการ

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 6 รายการ
ผลงานวิชาการเรื่อง ศึกษาการรับรู้ของบุคลากรส่วนกลาง ในการได้รับเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์.pdf
ขนาดไฟล์ 2.30 MB
ดาวน์โหลด 25 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ผลงานวิชาการเพื่อเลื่อนระดับชำนาญการพิเศษของ นางอรุณี อินทร์ขำ (14 มิ.ย. 2562).rar
ขนาดไฟล์ 6.10 MB
ดาวน์โหลด 13 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ผลงานวิชาการเพื่อเลื่อนระดับชำนาญการพิเศษของ นางสาวเอกฤทัย สารนาค (29 พ.ย. 2561).pdf
ขนาดไฟล์ 0.45 MB
ดาวน์โหลด 34 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ผลงานวิชาการเพื่อเลื่อนระดับชำนาญการพิเศษของ นางสาวปวิตรา รุ่งเรือง (12 มี.ค.61).pdf
ขนาดไฟล์ 6.91 MB
ดาวน์โหลด 106 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ผลงานวิชาการ เพื่อเลื่อนระดับตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ ของ นายทรงวุฒิ สอนสุด (19 ธ.ค. 2559).pdf
ขนาดไฟล์ 0.70 MB
ดาวน์โหลด 98 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
โครงร่างงานวิจัย (Proposal) ของ นางสาวสิดาพร หวังทรัพย์น้อย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.28 MB
ดาวน์โหลด 28 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย