คุณกำลังมองหาอะไร?

ข่

าวประชาสัมพันธ์

อัพเดททุกสาระ ข่าวสารเพื่อสุขภาพ มั่นใจไม่ตกเทรนด์

01. ข่าวสารกองคลัง
กรมอนามัย
25
มิถุนายน
2565
29.06.2565
โครงการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้บุคลากรกองคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

กองคลัง กรมอนามัย นำโดย นางสาวพิมพ์ภวดี ศรีจันทร์ ผู้อำนวยการกองคลัง พร้อมด้วยบุคลากรกองคลัง ได้ร่วมโครงการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้บุคลากรกองคลัง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้พัฒนาความรู้และความเข้าใจในงานด้านการเงินการคลังให้บุคลากรกองคลัง เพื่อให้บุคลากรมีการทำงานเป็นทีมสร้างความสามัคคี ความผูกพันต่อกันและองค์กรมากขึ้น และเพื่อให้มีการรวบรวมองค์ความรู้แนวทางปฏิบัติงานด้านการเงินการคลัง

วิ

ดีโอ

& สื่อมัลติมีเดีย

29.07.2564
กิจกรรมรณรงค์ด้านอนาม้ยสิ่งแวดล้อม เนื่องในวันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย ปี 2564

#วันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย ปี 2564 #COVID-19 #กรมอนามัย

อั

ลบั้มภาพ

พร้อมอัพเดท