คุณกำลังมองหาอะไร?

ข่

าวประชาสัมพันธ์

อัพเดททุกสาระ ข่าวสารเพื่อสุขภาพ มั่นใจไม่ตกเทรนด์

01. ข่าวสารกองคลัง
กรมอนามัย
17
มกราคม
2565
19.01.2565
ร่วมเป็นผู้ให้ ส่งมอบปฏิทินเก่า เพื่อผลิตสื่อการเรียนการสอนอักษรเบรลล์ แก่ผู้พิการทางสายตา

วันที่ 17 มกราคม 2565 กองคลัง กรมอนามัย นำโดย นางสาวพิมพ์ภวดี ศรีจันทร์ ผู้อำนวยการกองคลัง พร้อมด้วยบุคลากรกองคลัง ได้ส่งมอบปฏิทินเก่าที่ได้เป็นสื่อกลางรับบริจาคปฏิทินตั้งโต๊ะที่ไม่ได้ใช้แล้วจากบุคลากรกองคลัง และหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย ให้แก่มูลนิธิช่วยเหลือคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระราชินูปถัมภ์ เพื่อนำไปผลิตเป็นสื่ออักษรเบรลล์ให้กับผู้พิการทางสายตาต่อไป

วิ

ดีโอ

& สื่อมัลติมีเดีย

29.07.2564
กิจกรรมรณรงค์ด้านอนาม้ยสิ่งแวดล้อม เนื่องในวันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย ปี 2564

#วันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย ปี 2564 #COVID-19 #กรมอนามัย

อั

ลบั้มภาพ

พร้อมอัพเดท