คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | ระบบควบคุมภายใน ปี 2566

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

แบบ ปค.5 ส่วนงานย่อย ปี 2566

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
แบบ ปค.5 ส่วนงานย่อย ปี 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 0.98 MB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แบบ ปค. 4 ส่วนงานย่อย ปี 2566

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
แบบ ปค. 4 ส่วนงานย่อย ปี 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 2.04 MB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แบบติดตาม ปค.5 ส่วนงานย่อย รอบ 12 เดือน ปี 2566

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
แบบติดตาม ปค.5 ส่วนงานย่อย รอบ 12 เดือน ปี 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 0.86 MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2566

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 0.14 MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แบบสอบถามการควบคุมภายใน ปี 2566

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
แบบสอบถามการควบคุมภายใน ปี 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 2.43 MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

สรุปรายงานการประชุมคกก.ควบคุมภายใน กองคลัง 1-2566

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
สรุปรายงานการประชุมคกก.ควบคุมภายใน กองคลัง 1-2566.pdf
ขนาดไฟล์ 2.00 MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แบบสอบถามการควบคุมภายใน ปี 2566

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
แบบสอบถามการควบคุมภายใน ปี 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 2.43 MB
ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

มาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) การบันทึกบัญชีและจัดทำงบทดลองประจำเดือน

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
มาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) การบันทึกบัญชีและจัดทำงบทดลองประจำเดือน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.98 MB
ดาวน์โหลด 10 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน.PDF
ขนาดไฟล์ 0.64 MB
ดาวน์โหลด 73 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย