คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | ระบบควบคุมภายใน ปี 2566

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

ควบคุมภายใน 2566

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 9 รายการ
มาตรฐานการปฏิบัติงาน SOP กองคลัง 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 2.28 MB
ดาวน์โหลด 52 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบ ปค.5 ส่วนงานย่อย ปี 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 0.98 MB
ดาวน์โหลด 230 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบ ปค. 4 ส่วนงานย่อย ปี 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 2.04 MB
ดาวน์โหลด 221 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบติดตาม ปค.5 ส่วนงานย่อย รอบ 12 เดือน ปี 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 0.86 MB
ดาวน์โหลด 117 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 0.14 MB
ดาวน์โหลด 159 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบสอบถามการควบคุมภายใน ปี 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 2.43 MB
ดาวน์โหลด 109 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปรายงานการประชุมคกก.ควบคุมภายใน กองคลัง 1-2566.pdf
ขนาดไฟล์ 2.06 MB
ดาวน์โหลด 37 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบสอบถามการควบคุมภายใน ปี 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 2.43 MB
ดาวน์โหลด 61 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.64 MB
ดาวน์โหลด 51 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

มาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) การบันทึกบัญชีและจัดทำงบทดลองประจำเดือน

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
มาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) การบันทึกบัญชีและจัดทำงบทดลองประจำเดือน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.98 MB
ดาวน์โหลด 43 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย