คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | คู่มือการปฏิบัติงาน

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

ผังกระบวนการปฏิบัติงานการจัดซื้อ/จ้าง

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 3 รายการ
Flow chart โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธี e-bidding
ขนาดไฟล์ 0.18 MB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
Flow chart การโอนสิทธิเรียกร้อง
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
Flow chart การจ้างที่ปรึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ขนาดไฟล์ 0.15 MB
ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

คู่มือการปฏิบัติงาน

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 9 รายการ
โครงร่างงานวิจัย (Proposal).pdf
ขนาดไฟล์ 0.19 MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คู่มือหลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายในการศึกษาวิจัย.pdf
ขนาดไฟล์ 5.84 MB
ดาวน์โหลด 4735 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คู่มือปฏิบัติงานการเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สัมมนา การจัดงาน.pdf
ขนาดไฟล์ 1.13 MB
ดาวน์โหลด 14141 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คู่มือ FAQ รวมคำถามที่พบบ่อย ค่าใช้จ่ายใยการเดินทางไปราชการ ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม.pdf
ขนาดไฟล์ 0.57 MB
ดาวน์โหลด 1796 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คู่มือปฏิบัติงานการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ.pdf
ขนาดไฟล์ 1.24 MB
ดาวน์โหลด 98 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คู่มือหลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการวิจัย กรมอนามัย.pdf
ขนาดไฟล์ 2.24 MB
ดาวน์โหลด 306 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กระบวนการส่งใบสำคัญใช้หนี้เงินยืมราชการ (10 ก.ค. 2562).pdf
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 65 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนงาน การเบิกจ่าย (25 พ.ค. 2559).pdf
ขนาดไฟล์ 0.28 MB
ดาวน์โหลด 62 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คู่มือตรวจสอบใบสำคัญการเบิกจ่าย (26 พ.ค. 2559).pdf
ขนาดไฟล์ 1.71 MB
ดาวน์โหลด 167 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย