คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | คู่มือการปฏิบัติงาน

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

ระบบสารบรรณดิจิทัล

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ระบบสารบรรณดิจิทัล
ขนาดไฟล์ 1.38 MB
ดาวน์โหลด 35 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ผังกระบวนการปฏิบัติงานการจัดซื้อ/จ้าง

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 3 รายการ
Flow chart โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธี e-bidding
ขนาดไฟล์ 0.18 MB
ดาวน์โหลด 22 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
Flow chart การโอนสิทธิเรียกร้อง
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 17 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
Flow chart การจ้างที่ปรึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ขนาดไฟล์ 0.15 MB
ดาวน์โหลด 16 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

คู่มือการปฏิบัติงาน

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 9 รายการ
โครงร่างงานวิจัย (Proposal).pdf
ขนาดไฟล์ 0.19 MB
ดาวน์โหลด 17 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คู่มือหลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายในการศึกษาวิจัย.pdf
ขนาดไฟล์ 5.84 MB
ดาวน์โหลด 5628 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คู่มือปฏิบัติงานการเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สัมมนา การจัดงาน.pdf
ขนาดไฟล์ 1.13 MB
ดาวน์โหลด 23887 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คู่มือ FAQ รวมคำถามที่พบบ่อย ค่าใช้จ่ายใยการเดินทางไปราชการ ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม.pdf
ขนาดไฟล์ 0.57 MB
ดาวน์โหลด 2644 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คู่มือปฏิบัติงานการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ.pdf
ขนาดไฟล์ 1.24 MB
ดาวน์โหลด 122 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คู่มือหลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการวิจัย กรมอนามัย.pdf
ขนาดไฟล์ 2.24 MB
ดาวน์โหลด 493 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กระบวนการส่งใบสำคัญใช้หนี้เงินยืมราชการ (10 ก.ค. 2562).pdf
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 94 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนงาน การเบิกจ่าย (25 พ.ค. 2559).pdf
ขนาดไฟล์ 0.28 MB
ดาวน์โหลด 88 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คู่มือตรวจสอบใบสำคัญการเบิกจ่าย (26 พ.ค. 2559).pdf
ขนาดไฟล์ 1.71 MB
ดาวน์โหลด 198 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย