คุณกำลังมองหาอะไร?

ข่

าวประชาสัมพันธ์

อัพเดททุกสาระ ข่าวสารเพื่อสุขภาพ มั่นใจไม่ตกเทรนด์

01. ข่าวสารกองคลัง
กรมอนามัย
03
พ.ค.
2565
05.05.2565
กิจกรรมสร้างสุขของบุคลากรกองคลัง

กองคลัง กรมอนามัย นำโดย นางสาวพิมพ์ภวดี ศรีจันทร์ ผู้อำนวยการกองคลัง พร้อมด้วยบุคลากรกองคลัง ได้ร่วมกันทำกิจกรรมสร้างสุขของบุคลากรกองคลัง ในโอกาสนี้ผู้อำนวยการกองคลังเป็นเจ้าภาพจัดเลี้ยงอาหารเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด (30 เมษายน) และบุคลากรร่วมกันอวยพรวันเกิดผู้อำนวยการกองคลัง

วิ

ดีโอ

& สื่อมัลติมีเดีย

29.07.2564
กิจกรรมรณรงค์ด้านอนาม้ยสิ่งแวดล้อม เนื่องในวันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย ปี 2564

#วันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย ปี 2564 #COVID-19 #กรมอนามัย

อั

ลบั้มภาพ

พร้อมอัพเดท