คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | เงินงบประมาณ ปี 2566

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

29.09.66 โอนเงินแผนพื้นฐาน ผ.1 จากกรมอนามัย ให้ ศอ.7 เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน จำนวน 150,000 บาท

เงินงบประมาณประจำปี
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
29.09.66 โอนเงินแผนพื้นฐาน ผ.1 จากกรมอนามัย ให้ ศอ.7 เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน จำนวน 150,000 บาท.pdf
ขนาดไฟล์ 1.22 MB
ดาวน์โหลด 22 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

28.09.66 โอนเงินแผนพื้นฐาน และแผนช่วงชีวิต ผ.1 จากกรมอนามัย ให้ ศอ.12 เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน จำนวน 160,000 บาท

เงินงบประมาณประจำปี
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
28.09.66 โอนเงินแผนพื้นฐาน และแผนช่วงชีวิต ผ.1 จากกรมอนามัย ให้ ศอ.12 เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน จำนวน 160,000 บาท.PDF
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 18 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

28.09.66 โอนเปลี่ยนแปลงงบลงทุนเหลือจ่าย ให้ สลก. และ กค. จำนวน 96,000 บาท

เงินงบประมาณประจำปี
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
28.09.66 โอนเปลี่ยนแปลงงบลงทุนเหลือจ่าย ให้ สลก. และ กค. จำนวน 96,000 บาท.PDF
ขนาดไฟล์ 0.16 MB
ดาวน์โหลด 31 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

28.09.66 โอนเงินแผนพื้นฐานจากกรมอนามัยให้ ศอ.2 เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน จำนวน 180,000 บาท

เงินงบประมาณประจำปี
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
28.09.66 โอนเงินแผนพื้นฐานจากกรมอนามัยให้ ศอ.2 เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน จำนวน 180,000 บาท.pdf
ขนาดไฟล์ 0.96 MB
ดาวน์โหลด 22 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

28.09.66 โอนเงินแผนพื้นฐาน จากกรมอนามัย ให้ ศอ.3 จำนวน 100,854 บาท เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน

เงินงบประมาณประจำปี
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
28.09.66 โอนเงินแผนพื้นฐาน จากกรมอนามัย ให้ ศอ.3 จำนวน 100,854 บาท เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน.PDF
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 27 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

27.09.66 โอนเงินแผนช่วงชีวิต ผ.2 จากกรมอนามัย ให้ สท. เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน จำนวน 26906 บาท

เงินงบประมาณประจำปี
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
27.09.66 โอนเงินแผนช่วงชีวิต ผ.2 จากกรมอนามัย ให้ สท. เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน จำนวน 26906 บาท.pdf
ขนาดไฟล์ 1.04 MB
ดาวน์โหลด 26 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

27.09.66 โอนเงินงบรายจ่ายอื่น จากกรมอนามัย ให้ ศอ.5 เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน จำนวน 1000 บาท

เงินงบประมาณประจำปี
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
27.09.66 โอนเงินงบรายจ่ายอื่น จากกรมอนามัย ให้ ศอ.5 เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน จำนวน 1000 บาท.pdf
ขนาดไฟล์ 1.11 MB
ดาวน์โหลด 24 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

27.09.66 โอนเงินแผนพื้นฐาน ผ.1 จากสส. คืนศูนย์ต้นทุนกรมอนามัย จำนวน 100,306.47 บาท

เงินงบประมาณประจำปี
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
27.09.66 โอนเงินแผนพื้นฐาน ผ.1 จากสส. คืนศูนย์ต้นทุนกรมอนามัย จำนวน 100,306.47 บาท.PDF
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 26 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

27.09.66 โอนเงินแผนพื้นฐาน ผ.1 จาก กรมอนามัย ให้ สอน. จำนวน 136,300.- บาท เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน

เงินงบประมาณประจำปี
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
27.09.66 โอนเงินแผนพื้นฐาน ผ.1 จาก กรมอนามัย ให้ สอน. จำนวน 136,300.- บาท เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน.PDF
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 26 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

27.09.66 โอนเงินแผนช่วงชีวิต ผ.2 และแผนช่วงชีวิต ผ.3 จากกรมอนามัย ให้ กตส. เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน จำนวน 9,640 บาท

เงินงบประมาณประจำปี
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
27.09.66 โอนเงินแผนช่วงชีวิต ผ.2 และแผนช่วงชีวิต ผ.3 จากกรมอนามัย ให้ กตส. เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน จำนวน 9,640 บาท.PDF
ขนาดไฟล์ 0.14 MB
ดาวน์โหลด 18 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

27.09.66 โอนเงินงบลงทุนเหลือจ่าย จากกรมอนามัย ให้ สลก. จำนวน 27,200.- บาท

เงินงบประมาณประจำปี
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
27.09.66 โอนเงินงบลงทุนเหลือจ่าย จากกรมอนามัย ให้ สลก. จำนวน 27,200.- บาท.PDF
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 42 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

26.09.66 โอนเงินแผนพื้นฐาน ผ.1 จากกรมอนามัย ให้ สลก. เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน จำนวน 217,100 บาท

เงินงบประมาณประจำปี
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
26.09.66 โอนเงินแผนพื้นฐาน ผ.1 จากกรมอนามัย ให้ สลก. เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน จำนวน 217,100 บาท.pdf
ขนาดไฟล์ 1.17 MB
ดาวน์โหลด 29 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย