คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | เงินงบประมาณ ปี 2566

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

27.03.66 โอนเงินแผนยุทธศาสตร์เสริมสร้างศักยภาพการกีฬา ผ.1 จากกรมอนามัย(รองมณเฑียร) ให้ สลก. เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน จำนวน 66,000.00 บาท

เงินงบประมาณประจำปี
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
27.03.66 โอนเงินแผนยุทธศาสตร์เสริมสร้างศักยภาพการกีฬา ผ.1 จากกรมอนามัย ให้ สลก. เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน จำนวน 66,000.00 บาท.pdf
ขนาดไฟล์ 1.16 MB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

23.03.66 โอนเงินแผนช่วงชีวิต ผ.2 และสุขภาวะที่ดี ผ.2 จากกรมอนามัยให้ ศอ. 9 เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน จำนวน 500,000.-บาท

เงินงบประมาณประจำปี
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
23.03.66 โอนเงินแผนช่วงชีวิต ผ.2 และสุขภาวะที่ดี ผ.2 จากกรมอนามัยให้ ศอ. 9 เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน จำนวน 500,000.-บาท.pdf
ขนาดไฟล์ 1.32 MB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

22.03.66 โอนเงินแผนสุขภาวะที่ดี ผ.1 จาก สว. ให้ กปส. เพื่อใช้ดำเนินงาน จำนวน 24,300 บาท

เงินงบประมาณประจำปี
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
22.03.66 โอนเงินแผนสุขภาวะที่ดี ผ.1 จาก สว. ให้ กปส. เพื่อใช้ดำเนินงาน จำนวน 24,300 บาท.pdf
ขนาดไฟล์ 1.06 MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

22.03.66 โอนเงินแผนพื้นฐาน ผ.1 (ไตรมาส3 เหลือจ่าย) จากศูนย์ต้นทุนนมเอดส์ กลับกรมอนามัย จำนวน 44,220 บาท

เงินงบประมาณประจำปี
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
22.03.66 โอนเงินแผนพื้นฐาน ผ.1 (ไตรมาส3 เหลือจ่าย) จากศูนย์ต้นทุนนมเอดส์ กลับกรมอนามัย จำนวน 44,220 บาท.pdf
ขนาดไฟล์ 0.99 MB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

22.03.66 โอนเงินแผนช่วงชีวิต ผ.1 จากกรมอนามัย (รองฯสราวุฒิ) ให้ สท. จำนวน 80,000.- บาท เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน

เงินงบประมาณประจำปี
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
22.03.66 โอนเงินแผนช่วงชีวิต ผ.1 จากกรมอนามัย (รองฯสราวุฒิ) ให้ สท. จำนวน 80,000.- บาท เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.73 MB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

22.03.66 โอนเงินแผนช่วงชีวิต ผ.2 และพื้นฐาน ผ.1 จากกรมอนามัย ให้ กผ. จำนวน 747,540.- บาท เพื่อประชุมติดตามงาน รอบ 6 เดือน

เงินงบประมาณประจำปี
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
220366-โอนเงินแผนช่วงชีวิต-ผ2-และพื้นฐาน-ผ1-จากกรมอนามัย-ให้-กผ-จำนวน-747,540--บาท-เพื่อประชุมติดตามงาน-รอบ-6-เดือนPDF.pdf
ขนาดไฟล์ 1.72 MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

21.03.66 โอนเงินแผนช่วงชีวิต ผ.2 จาก กรมอนามัย (รองฯเอกชัย) ให้ สส. จำนวน 72,000.- บาท เพื่อสนับสนุนการลงทะเบียนเข้าประชุมวิชาการ

เงินงบประมาณประจำปี
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
21.03.66 โอนเงินแผนช่วงชีวิต ผ.2 จาก กรมอนามัย (รองฯเอกชัย) ให้ สส. จำนวน 72,000.- บาท เพื่อสนับสนุนการลงทะเบียนเข้าประชุมวิชาการ.PDF
ขนาดไฟล์ 0.70 MB
ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

20.03.66 โอนเงินแผนสังคมสูงวัย ผ.1 และ 2 จาก กกส. ให้ สส. จำนวน 127,000.-บาท

เงินงบประมาณประจำปี
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
20.03.66 โอนเงินแผนสังคมสูงวัย ผ.1และ 2 จาก กกส. ให้ สส. จำนวน 127,000.-บาท.pdf
ขนาดไฟล์ 1.41 MB
ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

15.03.66 โอนคืนแผนบุคลากรภาครัฐ ผ.1 จาก กรส. ให้ กรมอนามัย จำนวน 46,468.- บาท

เงินงบประมาณประจำปี
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
15.03.66 โอนคืนแผนบุคลากรภาครัฐ ผ.1 จาก กรส. ให้ กรมอนามัย จำนวน 46,468.- บาท.PDF
ขนาดไฟล์ 0.75 MB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

15.03.66 โอนเงินแผนพื้นฐาน ผ.1 จาก กรมอนามัย ให้ ศรป. จำนวน 195,000.- บาท เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน

เงินงบประมาณประจำปี
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
15.03.66 โอนเงินแผนพื้นฐาน ผ.1 จาก กรมอนามัย ให้ ศรป. จำนวน 195,000.- บาท เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน.PDF
ขนาดไฟล์ 1.13 MB
ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

15.03.66 โอนเงินแผนพื้นฐาน ผ.1 จากกรมอนามัย ให้ ศอ.7 จำนวน 68,295.- บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว

เงินงบประมาณประจำปี
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
15.03.66 โอนเงินแผนพื้นฐาน ผ.1 จากกรมอนามัย ให้ ศอ.7 จำนวน 68,295.- บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว.pdf
ขนาดไฟล์ 1.92 MB
ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

14.03.66 โอนเงินแผนท่องเที่ยว ผ.1 และสุขภาวะที่ดี ผ.2 จากกรมอนามัย ให้ สอน. จำนวน 1,500,000.- บาท เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน

เงินงบประมาณประจำปี
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
14.03.66 โอนเงินแผนท่องเที่ยว ผ.1 และสุขภาวะที่ดี ผ.2 จากกรมอนามัย ให้ สอน. จำนวน 1,500,000.- บาท เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน.PDF
ขนาดไฟล์ 1.01 MB
ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย