คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | คลังความรู้

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

รอบรู้งานพัสดุ (RRHL) (6 พ.ย. 2563)

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
รอบรู้งานพัสดุ (RRHL) (6 พ.ย. 2563).pdf
ขนาดไฟล์ 1.14 MB
ดาวน์โหลด 3537 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ผลงานวิชาการ

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 4 รายการ
เอกสารการประกอบการประเมินผลงาน เรื่อง การประกวดราคาซื้อนมผงเพื่อป้องกันการติดเชื้อ เอชไอวีจากแม่สู่ลูก จำนวน 2 รายการโดยวิธีประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ 2558 ของ นางนภารัตน์ วงศ์รักษา.pdf
ขนาดไฟล์ 9.20 MB
ดาวน์โหลด 377 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เอกสารการประกอบการประเมินผลงาน เรื่อง แนวทางการดำเนินงานการเช่ารถยนต์ราชการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ กรมอนามัย ของ นางวิไลพร บัวแดง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.19 MB
ดาวน์โหลด 836 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ผลงานวิชาการเพื่อเลื่อนระดับตำแหน่งนักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ ของ น.ส.จิรัญญา เหรียญทองคํา.pdf
ขนาดไฟล์ 0.36 MB
ดาวน์โหลด 1419 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ข้อเสนอแนวคิด:วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เรื่อง คู่มือการจัดซื้อนมผงเพื่อป้องกันการติดเชื่อเอชไอวีจากแม่สู่ลูก ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding) ของ นางนภารัตน์ วงศ์รักษา.pdf
ขนาดไฟล์ 2.34 MB
ดาวน์โหลด 124 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ระเบียบหนังสือเวียนที่ควรรู้

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
คู่มือการจัดการข้อร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง.pdf
ขนาดไฟล์ 1.56 MB
ดาวน์โหลด 94 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ความรู้เกี่ยวกับสัญญาและการบริหารสัญญา.pdf
ขนาดไฟล์ 0.29 MB
ดาวน์โหลด 71857 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย