คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | เงินงบประมาณ ปี 2565

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

โอนเงินแผนช่วงชีวิต ผ.1 จากกรมอนามัย(อธิบดี) ให้ ศอ.12 เพื่อยืมใช้ในการดำเนินงาน

เงินงบประมาณประจำปี
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
โอนเงินแผนช่วงชีวิต ผ.1 จากกรมอนามัย(อธิบดี) ให้ ศอ.12 เพื่อยืมใช้ในการดำเนินงาน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.93 MB
ดาวน์โหลด 10 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

โอนเงิน งบกลาง โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่มเติม จาก กรมอนามัย ให้ ศอ.2, 5, 10, 11

งบกลาง
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
24.5.65โอนเงิน งบกลาง โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่มเติม จาก กรมอนามัย ให้ ศอ.2, 5, 10, 11.PDF
ขนาดไฟล์ 2.54 MB
ดาวน์โหลด 13 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

โอนเงินแผนสุขภาวะที่ดี ผ.1 จากกรมอนามัย ให้ ศอช. ยืมใช้ในการดำเนินงาน

เงินงบประมาณประจำปี
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
โอนเงินแผนสุขภาวะที่ดี ผ.1 จากกรมอนามัย ให้ ศอช. ยืมใช้ในการดำเนินงาน.pdf
ขนาดไฟล์ 1.11 MB
ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

โอนเงินแผนสุขภาวะที่ดี ผ.3 และสังคมสูงวัย ผ.1 จากกรมอนามัยให้ กกม. ยืมใช้ในการดำเนินงาน

เงินงบประมาณประจำปี
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
โอนเงินแผนสุขภาวะที่ดี ผ.3 และสังคมสูงวัย ผ.1 จากกรมอนามัยให้ กกม. ยืมใช้ในการดำเนินงาน.pdf
ขนาดไฟล์ 1.55 MB
ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

โอนเงินแผนสังคมสูงวัย ผ.1 จากกรมอนามัยให้ สอส. เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน.

เงินงบประมาณประจำปี
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
โอนเงินแผนสังคมสูงวัย ผ.1 จากกรมอนามัยให้ สอส. เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน.pdf
ขนาดไฟล์ 1.08 MB
ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

โอนเงินแผนสังคมสูงวัย ผ.1 จากกรมอนามัย(อธิบดี)ให้ สภ. เพื่อยืมใช้ในการดำเนินงาน

เงินงบประมาณประจำปี
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
โอนเงินแผนสังคมสูงวัย ผ.1 จากกรมอนามัย(อธิบดี)ให้ สภ. เพื่อยืมใช้ในการดำเนินงาน.pdf
ขนาดไฟล์ 1.07 MB
ดาวน์โหลด 11 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

โอนเงินแผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต ผลผลิตที่ 2 จาก กรมอนามัย ให้ กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ เพื่อยืมเงินงบประมาณ(อธิบดี).

เงินงบประมาณประจำปี
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
18.5.65โอนเงินแผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต ผลผลิตที่ 2 จาก กรมอนามัย ให้ กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ เพื่อยืมเงินงบประมาณ(อธิบดี).PDF
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 14 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

โอนงบอุดหนุน แผนพื้นฐาน ผ.1 จากอนามัยให้ สอพ. เพื่อใช้ในการดำเนินงาน

เงินงบประมาณประจำปี
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
โอนงบอุดหนุน แผนพื้นฐาน ผ.1 จากอนามัยให้ สอพ. เพื่อใช้ในการดำเนินงาน.pdf
ขนาดไฟล์ 1.01 MB
ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

โอนงบลงทุนเหลือจ่าย จาก ศอ.2 กลับศูนย์ต้นทุนกรมอนามัย

เงินงบประมาณประจำปี
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
17.5.65โอนงบลงทุนเหลือจ่าย จาก ศอ.2 กลับศูนย์ต้นทุนกรมอนามัย.PDF
ขนาดไฟล์ 0.42 MB
ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

โอนงบลงทุนเหลือจ่าย จาก ศอ.5 กลับศูนย์ต้นทุนกรมอนามัย

เงินงบประมาณประจำปี
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
17.5.65โอนงบลงทุนเหลือจ่าย จาก ศอ.5 กลับศูนย์ต้นทุนกรมอนามัย.PDF
ขนาดไฟล์ 0.41 MB
ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

โอนเงินแผนงานยุทธศาสตร์จัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม ผลผลิตที่ 1 จาก กรมอนามัย ให้ ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก เพื่อยืมเงินงบประมาณ (อธิบดี)

เงินงบประมาณประจำปี
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
17.5.65โอนเงินแผนงานยุทธศาสตร์จัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม ผลผลิตที่ 1 จาก กรมอนามัย ให้ ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก เพื่อยืมเงินงบประมาณ (อธิบดี).PDF
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 13 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

โอนเงินแผนช่วงชีวิต ผ.1 จากกรมอนามัย ให้ สลก. เพื่อสนับสนุนงบในการดำเนินงาน

เงินงบประมาณประจำปี
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
โอนเงินแผนช่วงชีวิต ผ.1 จากกรมอนามัย ให้ สลก. เพื่อสนับสนุนงบในการดำเนินงาน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 10 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย