คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | เงินงบประมาณ ปี 2565

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

20.09.65 โอนเงินแผนช่วงชีวิต ผ.1 จากกรมอนามัย ให้ ศอ.12 จำนวน 200,000.-บาท

เงินงบประมาณประจำปี
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
20.09.65 โอนเงินแผนช่วงชีวิต ผ.1 จากกรมอนามัย ให้ ศอ.12 จำนวน 200,000.-บาท.pdf
ขนาดไฟล์ 1.74 MB
ดาวน์โหลด 34 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

20.9.65โอนเงินแผนช่วงชีวิต ผ.1 และ แผนพื้นฐาน ผ.1 จาก กรมอนามัย ให้ ศอ.3 จำนวน 42,900 บาท

เงินงบประมาณประจำปี
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
20.9.65โอนเงินแผนช่วงชีวิต ผ.1 และ แผนพื้นฐาน ผ.1 จาก กรมอนามัย ให้ ศอ.3 จำนวน 42,900 บาท.PDF
ขนาดไฟล์ 0.14 MB
ดาวน์โหลด 35 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

20.9.65โอนเงินแผนสุขภาวะที่ดี ผ.1 จาก กรมอนามัย ให้ สท. จำนวน 10,000 บาท

เงินงบประมาณประจำปี
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
20.9.65โอนเงินแผนสุขภาวะที่ดี ผ.1 จาก กรมอนามัย ให้ สท. จำนวน 10,000 บาท.PDF
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 23 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

20.9.65โอนเงินแผนสังคมสูงวัย ผ.1 (รองมณเฑียร) จาก กรมอนามัย ให้ สลก. จำนวน 30,000 บาท

เงินงบประมาณประจำปี
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
20.9.65โอนเงินแผนสังคมสูงวัย ผ.1 (รองมณเฑียร) จาก กรมอนามัย ให้ สลก. จำนวน 30,000 บาท.PDF
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 31 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

20.09.65 โอนเงินจากกรมอนามัย(รองเอกชัย) แผนช่วงชีวิต ผ.1 ให้ สพด. จำนวน 100,000.- บา

เงินงบประมาณประจำปี
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
20.09.65 จากกรมอนามัย(รองเอกชัย) แผนช่วงชีวิต ผ.1 ให้ สพด. จำนวน 100,000.- บาท.pdf
ขนาดไฟล์ 1.62 MB
ดาวน์โหลด 32 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

19.9.65โอนเปลี่ยนแปลงงบลงทุนเหลือจ่าย จาก กรมอนามัย ให้ สส. ค่าครุภัณฑ์ทางการแพทย์ 9รายการ จำนวน 240,500 บาท

เงินงบประมาณประจำปี
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
19.9.65โอนเปลี่ยนแปลงงบลงทุนเหลือจ่าย จาก กรมอนามัย ให้ สส. ค่าครุภัณฑ์ทางการแพทย์ 9รายการ จำนวน 240,500 บาท.PDF
ขนาดไฟล์ 0.16 MB
ดาวน์โหลด 33 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

15.9.65โอนงบลงทุนเหลือจ่าย จาก สลก.และ กผ. กลับศูนย์ต้นทุนกรมอนามัย จำนวน 8,650 บาท

เงินงบประมาณประจำปี
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
15.9.65โอนงบลงทุนเหลือจ่าย จาก สลก.และ กผ. กลับศูนย์ต้นทุนกรมอนามัย จำนวน 8,650 บาท.pdf
ขนาดไฟล์ 0.79 MB
ดาวน์โหลด 32 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

16.9.65 โอนคืนเงินแผนบุคลากรภาครัฐ ผ.1 จาก ศอ.6 ให้ กรมอนามัย จำนวน 14,500.- บาท

เงินงบประมาณประจำปี
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
16.9.65 โอนคืนเงินแผนบุคลากรภาครัฐ ผ.1 จาก ศอ.6 ให้ กรมอนามัย จำนวน 14,500.- บาท.PDF
ขนาดไฟล์ 0.48 MB
ดาวน์โหลด 36 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

15.9.65โอนคืนเงินแผนบุคลากรภาครัฐ จาก สอน. ให้ กรมอนามัย จำนวน 4,000.34 บาท

เงินงบประมาณประจำปี
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
15.9.65โอนคืนเงินแผนบุคลากรภาครัฐ จาก สอน. ให้ กรมอนามัย จำนวน 4,000.34 บาท.pdf
ขนาดไฟล์ 0.49 MB
ดาวน์โหลด 25 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

15.9.65โอนคืนเงินแผนบุคลากรภาครัฐ จาก สสม. ให้ กรมอนามัย จำนวน 1,000 บาท

เงินงบประมาณประจำปี
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
15.9.65โอนคืนเงินแผนบุคลากรภาครัฐ จาก สสม. ให้ กรมอนามัย จำนวน 1,000 บาท.pdf
ขนาดไฟล์ 0.48 MB
ดาวน์โหลด 29 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

14.09.65 โอนเงินแผนบุคลากรภาครัฐ จาก ศอ.4 คืนศูนย์ต้นทุนกรมอนามัย จำนวน 1,000 บาท

เงินงบประมาณประจำปี
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
โอนเงินแผนบุคลากรภาครัฐ จาก ศอ.4 คืนศูนย์ต้นทุนกรมอนามัย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.85 MB
ดาวน์โหลด 32 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

14.9.65โอนเงินแผนพื้นฐาน ผ.1 จาก กรมอนามัย ให้ ศอ.7 จำนวน 2 ล้านบาท

เงินงบประมาณประจำปี
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
14.9.65โอนเงินแผนพื้นฐาน ผ.1 จาก กรมอนามัย ให้ ศอ.7 จำนวน 2 ล้านบาท.pdf
ขนาดไฟล์ 0.56 MB
ดาวน์โหลด 30 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย