คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | เงินงบประมาณ ปี 2565

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

โอนเงินแผนช่วงชีวิต ผ.1 จาก สพด. ให้ สว. เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน

เงินงบประมาณประจำปี
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
โอนเงินแผนช่วงชีวิต ผ.1 จาก สพด. ให้ สว. เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน.pdf
ขนาดไฟล์ 1.29 MB
ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

โอนเงินแผนพื้นฐาน ผ.1 จากกรมอนามัย ให้ สอพ. เพื่อใช้ในการดำเนินงาน

เงินงบประมาณประจำปี
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
โอนเงินแผนพื้นฐาน ผ.1 จากกรมอนามัย ให้ สอพ. เพื่อใช้ในการดำเนินงาน.pdf
ขนาดไฟล์ 1.09 MB
ดาวน์โหลด 13 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

โอนงบลงทุนเหลือจ่าย จาก ศปก. กลับศูนย์ต้นทุนกรมอนามัย

เงินงบประมาณประจำปี
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
5.5.65โอนงบลงทุนเหลือจ่าย จาก ศปก. กลับศูนย์ต้นทุนกรมอนามัย.PDF
ขนาดไฟล์ 1.24 MB
ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

โอนเงินแผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย ผลผลิตที่ 1 จาก กลุ่มตรวจสอบภายใน ให้ กองห้องปฏิบัติการสาธารณสุขกรมอนามัย เพื่อคืนเงินยืม

เงินงบประมาณประจำปี
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
3.5.65โอนเงินแผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย ผลผลิตที่ 1 จาก กลุ่มตรวจสอบภายใน ให้ กองห้องปฏิบัติการสาธารณสุขกรมอนามัย เพื่อคืนเงินยืม.PDF
ขนาดไฟล์ 0.64 MB
ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

โอนเปลี่ยนแปลงงบลงทุนเหลือจ่าย จาก กรมอนามัย ให้ กองคลัง จ้างปรับปรุงห้องผู้อำนวยการกองคลัง

เงินงบประมาณประจำปี
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
2.5.65โอนเปลี่ยนแปลงงบลงทุนเหลือจ่าย จาก กรมอนามัย ให้ กองคลัง จ้างปรับปรุงห้องผู้อำนวยการกองคลัง.PDF
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 16 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

โอนเปลี่ยนแปลงงบลงทุนเหลือจ่าย จาก กรมอนามัย ให้ ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา ค่าK

เงินงบประมาณประจำปี
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
2.5.65โอนเปลี่ยนแปลงงบลงทุนเหลือจ่าย จาก กรมอนามัย ให้ ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา ค่าK.PDF
ขนาดไฟล์ 0.25 MB
ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

โอนเงินแผนช่วงชีวิต ผ.1 จากกรมอนามัย ให้ สพด.

เงินงบประมาณประจำปี
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
โอนเงินแผนช่วงชีวิต ผ.1 จากกรมอนามัย ให้ สพด.pdf
ขนาดไฟล์ 1.46 MB
ดาวน์โหลด 11 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

โอนเงินแผนช่วงชีวิต ผ.1 จากกรมอนามัย ให้ กรส

เงินงบประมาณประจำปี
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
โอนเงินแผนช่วงชีวิต ผ.1 จากกรมอนามัย ให้ กรส.pdf
ขนาดไฟล์ 1.42 MB
ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

โอนเงินคืนเงินกู้COVID-19 งบลงทุน จาก ศอ.12 กลับศูนย์ต้นทุนกรมอนามัย.

เงินกู้
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
29.4.65โอนเงินคืนเงินกู้COVID-19 งบลงทุน จาก ศอ.12 กลับศูนย์ต้นทุนกรมอนามัย.PDF
ขนาดไฟล์ 0.81 MB
ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

โอนเงินแผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต ผลผลิตที่ 5 จาก สำนักส่งเสริมสุขภาพ ให้ ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช เพื่อโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพแนวใหม่

เงินงบประมาณประจำปี
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
25.4.65โอนเงินแผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต ผลผลิตที่ 5 จาก สำนักส่งเสริมสุขภาพ ให้ ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช เพื่อโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพแนวใหม่.PDF
ขนาดไฟล์ 0.82 MB
ดาวน์โหลด 16 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

โอนเงินเบิกแทนกัน งบเงินอุดหนุน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารสุข ปีงบประมาณ 2565 จาก สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม ให้ ศอ1,2,7,8,9

เงินงบประมาณประจำปี
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
22.4.65โอนเงินเบิกแทนกัน งบเงินอุดหนุน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารสุข ปีงบประมาณ 2565 จาก สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม ให้ ศอ1,2,7,8,9.PDF
ขนาดไฟล์ 0.95 MB
ดาวน์โหลด 22 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

โอนงบกลางCOVID-19 จากกรมอนามัย ให้ ศอ.1-3,5,6,7,9,10,11,12 และสสม

งบกลาง
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
22.4.65โอนงบกลางCOVID-19 จากกรมอนามัย ให้ ศอ.1-3,5,6,7,9,10,11,12 และสสม..PDF
ขนาดไฟล์ 1.36 MB
ดาวน์โหลด 27 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย