คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | เงินงบประมาณ ปี 2565

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

โอนเงินแผนพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ผลผลิตที่ 1 จากกรมอนามัย ให้สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน

เงินงบประมาณประจำปี
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
21.4.65โอนเงินแผนพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ผลผลิตที่ 1 จากกรมอนามัย ให้สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน.PDF
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 10 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

โอนเงินแผนพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ผลผลิตที่ 1 จากกรมอนามัย ให้ กองแผนงาน เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานประชุม6เดือนหลัง

เงินงบประมาณประจำปี
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
21.4.65โอนเงินแผนพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ผลผลิตที่ 1 จากกรมอนามัย ให้ กองแผนงาน เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานประชุม6เดือนหลัง.PDF
ขนาดไฟล์ 0.15 MB
ดาวน์โหลด 10 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รหัสงบประมาณปี2565 New GFMIS Thai (PDF)

เงินงบประมาณประจำปี
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
รหัสงบประมาณ New GFMIS Thai.pdf
ขนาดไฟล์ 0.29 MB
ดาวน์โหลด 48 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รหัสงบประมาณปี2565 New GFMIS Thai

เงินงบประมาณประจำปี
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ปะหน้าใบสำคัญ งบประมาณ 2565-New GFMIS.docx
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 46 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

โอนงบลงทุนเหลือจ่าย จาก ศอ.9 ศอ.7 ศอ.12 กลับศูนย์ต้นทุนกรมอนามัย.

เงินงบประมาณประจำปี
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
31.3.65โอนงบลงทุนเหลือจ่าย จาก ศอ.9 ศอ.7 ศอ.12 กลับศูนย์ต้นทุนกรมอนามัย.pdf
ขนาดไฟล์ 1.35 MB
ดาวน์โหลด 18 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

โอนเงินแผนช่วงชีวิต ผ.2 จาก ศรป. ให้ กจ. เพื่อคืนงบประมาณที่ยืมมาดำเนินงาน

เงินงบประมาณประจำปี
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
โอนเงินแผนช่วงชีวิต ผ.2 จาก ศรป. ให้ กจ. เพื่อคืนงบประมาณที่ยืมมาดำเนินงาน.pdf
ขนาดไฟล์ 1.37 MB
ดาวน์โหลด 16 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

โอนเงินแผนสังคมสูงวัย ผ.1 จากกรมอนามัยให้ กรส. เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน

เงินงบประมาณประจำปี
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
โอนเงินแผนสังคมสูงวัย ผ.1 จากกรมอนามัยให้ กรส. เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน.pdf
ขนาดไฟล์ 1.55 MB
ดาวน์โหลด 16 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

โอนงบลงทุนเหลือจ่าย จาก สลก. กกส. ศปก. ศอ.7 กลับศุนย์ต้นทุนกรมอนามัย

เงินงบประมาณประจำปี
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
29.3.65โอนงบลงทุนเหลือจ่าย จาก สลก. กกส. ศปก. ศอ.7 กลับศุนย์ต้นทุนกรมอนามัย.PDF
ขนาดไฟล์ 3.45 MB
ดาวน์โหลด 17 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

โอนจัดสรรเงินงบประมาณประจำปี2565 ไตรมาส3 (รอบ2) เดือนเมษายน-มิถุนายน2565

เงินงบประมาณประจำปี
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
23.3.65โอนจัดสรรเงินงบประมาณประจำปี2565 ไตรมาส3 (รอบ2) เดือนเมษายน-มิถุนายน2565.PDF
ขนาดไฟล์ 15.53 MB
ดาวน์โหลด 87 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

โอนเงินแผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย ผลผลิตที่ 2 จาก ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี ให้ สำนักโภชนาการ เพื่อค่าตรวจวิเคราะห์ปริมาณไอโอดีนในปัสสาวะ.

เงินงบประมาณประจำปี
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
28.3.65โอนเงินแผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย ผลผลิตที่ 2 จาก ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี ให้ สำนักโภชนาการ เพื่อค่าตรวจวิเคราะห์ปริมาณไอโอดีนในปัสสาวะ.PDF
ขนาดไฟล์ 0.82 MB
ดาวน์โหลด 14 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

โอนเงินเบิกแทนกัน กรมชลประทาน จาก ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี ให้ ศูนย์ห้องปฎิบัติการกรมอนามัย เพื่อค่าตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำ

เงินงบประมาณประจำปี
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
23.3.65โอนเงินเบิกแทนกัน กรมชลประทาน จาก ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี ให้ ศูนย์ห้องปฎิบัติการกรมอนามัย เพื่อค่าตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำ.PDF
ขนาดไฟล์ 0.99 MB
ดาวน์โหลด 14 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

โอนเปลี่ยนแปลง งบลงทุนเหลือจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 1.2565 จาก กรมอนามัย ให้ สกท. กตส. สลก. กค. กผ. กป. สว. กกม. ศอ.2, 5, 7, 8, 9

เงินงบประมาณประจำปี
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
22.3.65โอนเปลี่ยนแปลง งบลงทุนเหลือจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 1.2565 จาก กรมอนามัย ให้ สกท. กตส. สลก. กค. กผ. กป. สว. กกม. ศอ.2, 5, 7, 8, 9.PDF
ขนาดไฟล์ 6.21 MB
ดาวน์โหลด 72 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย