คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | เงินงบประมาณ ปี 2565

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

โอนงบลงทุนเหลือจ่าย กลับศูนย์ต้นทุนกรมอนามัย จาก ศอ.7 และ ศอ.10

เงินงบประมาณประจำปี
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
18.3.65โอนงบลงทุนเหลือจ่าย กลับศูนย์ต้นทุนกรมอนามัย จาก ศอ.7 และ ศอ.10.pdf
ขนาดไฟล์ 2.00 MB
ดาวน์โหลด 10 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

โอนเงินแผนพื้นฐาน ผ.1 จากกรมอนามัย(อธิบดี) ให้ สท. เพื่อยืมใช้ในการดำเนินงาน

เงินงบประมาณประจำปี
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
โอนเงินแผนพื้นฐาน ผ.1 จากกรมอนามัย(อธิบดี) ให้ สท. เพื่อยืมใช้ในการดำเนินงาน.pdf
ขนาดไฟล์ 1.56 MB
ดาวน์โหลด 18 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

โอนเงินแผนพื้นฐาน ผ.1 จากกรมอนามัย(อธิบดี) ให้ สทป. เพื่อยืมใช้ในการดำเนินงาน

เงินงบประมาณประจำปี
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
โอนเงินแผนพื้นฐาน ผ.1 จากกรมอนามัย(อธิบดี) ให้ สทป. เพื่อยืมใช้ในการดำเนินงาน.pdf
ขนาดไฟล์ 1.95 MB
ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

โอนเงินแผนพื้นฐาน ผ.1 จากกรมอนามัย(อธิบดี) ให้ ศอ.9 เพื่อยืมใช้ในการดำเนินงาน

เงินงบประมาณประจำปี
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
โอนเงินแผนพื้นฐาน ผ.1 จากกรมอนามัย(อธิบดี) ให้ ศอ.9 เพื่อยืมใช้ในการดำเนินงาน.pdf
ขนาดไฟล์ 1.57 MB
ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

โอนจัดสรรเงินกู้ COVID-19 งบลงทุน จาก กรมอนามัย ให้ ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา

เงินกู้
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
18.3.65โอนจัดสรรเงินกู้ COVID-19 งบลงทุน จาก กรมอนามัย ให้ ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา.PDF
ขนาดไฟล์ 0.98 MB
ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

โอนเงินแผนพื้นฐาน ผ.1 จากกรมอนามัย ให้ ศอ.4 เพื่อยืมงบประมาณในการดำเนินงาน

เงินงบประมาณประจำปี
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
โอนเงินแผนพื้นฐาน ผ.1 จากกรมอนามัย ให้ ศอ.4 เพื่อยืมงบประมาณในการดำเนินงาน.pdf
ขนาดไฟล์ 1.64 MB
ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

โอนเงินแผนพื้นฐาน ผ.1 จากกรมอนามัย ให้ ศอ.1 เพื่อยืมงบประมาณในการดำเนินงาน

เงินงบประมาณประจำปี
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
โอนเงินแผนพื้นฐาน ผ.1 จากกรมอนามัย ให้ ศอ.1 เพื่อยืมงบประมาณในการดำเนินงาน.pdf
ขนาดไฟล์ 1.60 MB
ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

โอนเงินแผนพื้นฐาน ผ.1 จากกรมอนามัย คืน ศอ.11

เงินงบประมาณประจำปี
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
โอนเงินแผนพื้นฐาน ผ.1 จากกรมอนามัย คืน ศอ.11.pdf
ขนาดไฟล์ 1.61 MB
ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

โอนเงินแผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต ผลผลิตที่ 1 จาก กรมอนามัย ให้ ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน

เงินงบประมาณประจำปี
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
17.3.65โอนเงินแผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต ผลผลิตที่ 1 จาก กรมอนามัย ให้ ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน.PDF
ขนาดไฟล์ 0.37 MB
ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

โอนเงินแผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต ผลผลิตที่ 1 จาก กรมอนามัย ให้ สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ เพื่อยืมงบประมาณ

เงินงบประมาณประจำปี
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
17.3.65โอนเงินแผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต ผลผลิตที่ 1 จาก กรมอนามัย ให้ สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ เพื่อยืมงบประมาณ.PDF
ขนาดไฟล์ 0.36 MB
ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

โอนเงินแผนพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ผลผลิตที่ 1 จากกรมอนามัย ให้ ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น เพื่อยืมงบประมาณ

เงินงบประมาณประจำปี
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
17.3.65โอนเงินแผนพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ผลผลิตที่ 1 จากกรมอนามัย ให้ ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น เพื่อยืมงบประมาณ.PDF
ขนาดไฟล์ 0.33 MB
ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

โอนเบิกแทนกัน ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี ให้ ศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย เพื่อค่าตรวจวิเคราะห์คุณภาพตัวอย่างน้ำ

เงินงบประมาณประจำปี
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
16.3.65โอนเบิกแทนกัน ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี ให้ ศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย เพื่อค่าตรวจวิเคราะห์คุณภาพตัวอย่างน้ำ.PDF
ขนาดไฟล์ 0.84 MB
ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย