คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | เงินงบประมาณ ปี 2565

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

โอนเงินแผนพื้นฐาน และ แผนช่วงชีวิต ผลผลิตที่4 จาก ศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ ให้ สำนักทันตสาธารณสุข เพื่อคืนเงินงบประมาณ

เงินงบประมาณประจำปี
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
21.4.65โอนเงินแผนพื้นฐาน และ แผนช่วงชีวิต ผลผลิตที่4 จาก ศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ ให้ สำนักทันตสาธารณสุข เพื่อคืนเงินงบประมาณ.PDF
ขนาดไฟล์ 1.05 MB
ดาวน์โหลด 11 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

โอนเงินแผนพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ผลผลิตที่ 1 จากกรมอนามัย ให้สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน

เงินงบประมาณประจำปี
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
21.4.65โอนเงินแผนพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ผลผลิตที่ 1 จากกรมอนามัย ให้สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน.PDF
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

โอนเงินแผนพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ผลผลิตที่ 1 จากกรมอนามัย ให้ กองแผนงาน เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานประชุม6เดือนหลัง

เงินงบประมาณประจำปี
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
21.4.65โอนเงินแผนพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ผลผลิตที่ 1 จากกรมอนามัย ให้ กองแผนงาน เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานประชุม6เดือนหลัง.PDF
ขนาดไฟล์ 0.15 MB
ดาวน์โหลด 11 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รหัสงบประมาณปี2565 New GFMIS Thai (PDF)

เงินงบประมาณประจำปี
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
รหัสงบประมาณ New GFMIS Thai.pdf
ขนาดไฟล์ 0.29 MB
ดาวน์โหลด 54 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รหัสงบประมาณปี2565 New GFMIS Thai

เงินงบประมาณประจำปี
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ปะหน้าใบสำคัญ งบประมาณ 2565-New GFMIS.docx
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 52 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

โอนงบลงทุนเหลือจ่าย จาก ศอ.9 ศอ.7 ศอ.12 กลับศูนย์ต้นทุนกรมอนามัย.

เงินงบประมาณประจำปี
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
31.3.65โอนงบลงทุนเหลือจ่าย จาก ศอ.9 ศอ.7 ศอ.12 กลับศูนย์ต้นทุนกรมอนามัย.pdf
ขนาดไฟล์ 1.35 MB
ดาวน์โหลด 21 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

โอนเงินแผนช่วงชีวิต ผ.2 จาก ศรป. ให้ กจ. เพื่อคืนงบประมาณที่ยืมมาดำเนินงาน

เงินงบประมาณประจำปี
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
โอนเงินแผนช่วงชีวิต ผ.2 จาก ศรป. ให้ กจ. เพื่อคืนงบประมาณที่ยืมมาดำเนินงาน.pdf
ขนาดไฟล์ 1.37 MB
ดาวน์โหลด 19 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

โอนเงินแผนสังคมสูงวัย ผ.1 จากกรมอนามัยให้ กรส. เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน

เงินงบประมาณประจำปี
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
โอนเงินแผนสังคมสูงวัย ผ.1 จากกรมอนามัยให้ กรส. เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน.pdf
ขนาดไฟล์ 1.55 MB
ดาวน์โหลด 20 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

โอนงบลงทุนเหลือจ่าย จาก สลก. กกส. ศปก. ศอ.7 กลับศุนย์ต้นทุนกรมอนามัย

เงินงบประมาณประจำปี
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
29.3.65โอนงบลงทุนเหลือจ่าย จาก สลก. กกส. ศปก. ศอ.7 กลับศุนย์ต้นทุนกรมอนามัย.PDF
ขนาดไฟล์ 3.45 MB
ดาวน์โหลด 20 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

โอนจัดสรรเงินงบประมาณประจำปี2565 ไตรมาส3 (รอบ2) เดือนเมษายน-มิถุนายน2565

เงินงบประมาณประจำปี
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
23.3.65โอนจัดสรรเงินงบประมาณประจำปี2565 ไตรมาส3 (รอบ2) เดือนเมษายน-มิถุนายน2565.PDF
ขนาดไฟล์ 15.53 MB
ดาวน์โหลด 99 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

โอนเงินแผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย ผลผลิตที่ 2 จาก ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี ให้ สำนักโภชนาการ เพื่อค่าตรวจวิเคราะห์ปริมาณไอโอดีนในปัสสาวะ.

เงินงบประมาณประจำปี
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
28.3.65โอนเงินแผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย ผลผลิตที่ 2 จาก ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี ให้ สำนักโภชนาการ เพื่อค่าตรวจวิเคราะห์ปริมาณไอโอดีนในปัสสาวะ.PDF
ขนาดไฟล์ 0.82 MB
ดาวน์โหลด 19 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

โอนเงินเบิกแทนกัน กรมชลประทาน จาก ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี ให้ ศูนย์ห้องปฎิบัติการกรมอนามัย เพื่อค่าตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำ

เงินงบประมาณประจำปี
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
23.3.65โอนเงินเบิกแทนกัน กรมชลประทาน จาก ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี ให้ ศูนย์ห้องปฎิบัติการกรมอนามัย เพื่อค่าตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำ.PDF
ขนาดไฟล์ 0.99 MB
ดาวน์โหลด 18 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย