คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | เงินงบประมาณ ปี 2565

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

โอนงบกลางCOVID-19 จากกรมอนามัย ให้ ศอ.1-3,5,6,7,9,10,11,12 และสสม

งบกลาง
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
22.4.65โอนงบกลางCOVID-19 จากกรมอนามัย ให้ ศอ.1-3,5,6,7,9,10,11,12 และสสม..PDF
ขนาดไฟล์ 1.36 MB
ดาวน์โหลด 30 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

โอนเงินแผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย ผลผลิตที่ 1 จากกรมอนามัย ให้ กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน

เงินงบประมาณประจำปี
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
21.4.65โอนเงินแผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย ผลผลิตที่ 1 จากกรมอนามัย ให้ กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน.PDF
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 14 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

โอนเงินแผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย ผลผลิตที่ 2 จากกรมอนามัย(รองอรรถพล) ให้ สำนักส่งเสริมสุขภาพ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน

เงินงบประมาณประจำปี
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
21.4.65โอนเงินแผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย ผลผลิตที่ 2 จากกรมอนามัย(รองอรรถพล) ให้ สำนักส่งเสริมสุขภาพ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน.PDF
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

โอนเงินแผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย ผลผลิตที่ 2 จากกรมอนามัย(รองอรรถพล) ให้สถาปัณณฑัต(กจ) เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน

เงินงบประมาณประจำปี
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
21.4.65โอนเงินแผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย ผลผลิตที่ 2 จากกรมอนามัย(รองอรรถพล) ให้สถาปัณณฑัต(กจ) เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน.PDF
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 11 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

โอนเงินแผนพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ผลผลิตที่ 1 จากกรมอนามัย ให้ สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน

เงินงบประมาณประจำปี
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
21.4.65โอนเงินแผนพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ผลผลิตที่ 1 จากกรมอนามัย ให้ สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน.PDF
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

โอนเงินแผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี ผลผลิตที่ 2 จากกรมอนามัย ให้ สถาปัณณฑัต(กจ) เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน รอบ6เดือนหลัง.

เงินงบประมาณประจำปี
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
21.4.65โอนเงินแผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี ผลผลิตที่ 2 จากกรมอนามัย ให้ สถาปัณณฑัต(กจ) เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน รอบ6เดือนหลัง.PDF
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

โอนเงินแผนพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ผลผลิตที่ 1 จากกรมอนามัย ให้ กองแผนงาน เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน

เงินงบประมาณประจำปี
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
21.4.65โอนเงินแผนพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ผลผลิตที่ 1 จากกรมอนามัย ให้ กองแผนงาน เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน.PDF
ขนาดไฟล์ 0.14 MB
ดาวน์โหลด 11 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

โอนเงินแผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต ผลผลิตที่ 1 จาก กรมอนามัย ให้ กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน

เงินงบประมาณประจำปี
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
21.4.65โอนเงินแผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต ผลผลิตที่ 1 จาก กรมอนามัย ให้ กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน.PDF
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

โอนเงินแผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต ผลผลิตที่ 1 จาก กรมอนามัย ให้ สำนักงานเลขานุการกรม เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน

เงินงบประมาณประจำปี
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
21.4.65โอนเงินแผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต ผลผลิตที่ 1 จาก กรมอนามัย ให้ สำนักงานเลขานุการกรม เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน.PDF
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 10 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

โอนเงินแผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต ผลผลิตที่ 1 จาก กรมอนามัย ให้ สำนักโภาชาการ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน

เงินงบประมาณประจำปี
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
21.4.65โอนเงินแผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต ผลผลิตที่ 1 จาก กรมอนามัย ให้ สำนักโภาชาการ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน.PDF
ขนาดไฟล์ 0.14 MB
ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

โอนเงินแผนงานภาครัฐ ผลผลิตที่ 1 จากกองแผนงาน ให้ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน

เงินงบประมาณประจำปี
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
21.4.65โอนเงินแผนงานภาครัฐ ผลผลิตที่ 1 จากกองแผนงาน ให้ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน.PDF
ขนาดไฟล์ 0.67 MB
ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

โอนเงินแผนพื้นฐาน และ แผนช่วงชีวิต ผลผลิตที่4 จาก ศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ ให้ สำนักทันตสาธารณสุข เพื่อคืนเงินงบประมาณ

เงินงบประมาณประจำปี
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
21.4.65โอนเงินแผนพื้นฐาน และ แผนช่วงชีวิต ผลผลิตที่4 จาก ศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ ให้ สำนักทันตสาธารณสุข เพื่อคืนเงินงบประมาณ.PDF
ขนาดไฟล์ 1.05 MB
ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย