คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | เงินงบประมาณ ปี 2565

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

14.9.65โอนเงินแผนพื้นฐาน ผ.1 จาก กรมอนามัย ให้ สว. จำนวน 1 ล้านบาท

เงินงบประมาณประจำปี
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
14.9.65โอนเงินแผนพื้นฐาน ผ.1 จาก กรมอนามัย ให้ สว. จำนวน 1 ล้านบาท.pdf
ขนาดไฟล์ 0.61 MB
ดาวน์โหลด 25 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

14.9.65 โอนเงินแผนช่วงชีวิต ผ.1 จากกรมอนามัย (รองฯเอกชัย) ให้ สพด. จำนวน 10,000.- บาท

เงินงบประมาณประจำปี
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
14.9.65 โอนเงินแผนช่วงชีวิต ผ.1 จากกรมอนามัย (รองฯเอกชัย) ให้ สพด. จำนวน 10,000.- บาท.PDF
ขนาดไฟล์ 0.74 MB
ดาวน์โหลด 25 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

14.9.65 โอนเงินแผนช่วงชีวิต ผ.3 จากกรมอนามัย ให้ กผ. จำนวน 25,000.- บาท เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน

เงินงบประมาณประจำปี
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
14.9.65 โอนเงินแผนช่วงชีวิต ผ.3 จากกรมอนามัย ให้ กผ. จำนวน 25,000.- บาท เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน.PDF
ขนาดไฟล์ 0.73 MB
ดาวน์โหลด 28 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

14.9.65 โอนเงินแผนพื้นฐาน, แผน EEC ผ.1 และแผนสูงวัย ผ.2 จาก กรมอนามัย ให้ สอน. จำนวน 170,000.- บาท

เงินงบประมาณประจำปี
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
14.9.65 โอนเงินแผนพื้นฐาน, แผน EEC ผ.1 และแผนสูงวัย ผ.2 จาก กรมอนามัย ให้ สอน. จำนวน 170,000.- บาท.PDF
ขนาดไฟล์ 1.58 MB
ดาวน์โหลด 29 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

13.9.65โอนเงินแผนสังคมสูงวัย ผ.1 และ แผนพื้นฐาน ผ.1 จาก กรมอนามัย ให้ สว. จำนวน 500,000 บาท

เงินงบประมาณประจำปี
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
13.9.65โอนเงินแผนสังคมสูงวัย ผ.1 และ แผนพื้นฐาน ผ.1 จาก กรมอนามัย ให้ สว. จำนวน 500,000 บาท.PDF
ขนาดไฟล์ 0.16 MB
ดาวน์โหลด 17 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

13.9.65โอนเงินแผนช่วงชีวิต ผ.3 (สำรองภัย) จาก กรมอนามัย ให้ กปส. เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน จำนวน 308,000 บาท

เงินงบประมาณประจำปี
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
13.9.65โอนเงินแผนช่วงชีวิต ผ.3 (สำรองภัย) จาก กรมอนามัย ให้ กปส. เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน จำนวน 308,000 บาท.PDF
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 21 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

13.9.65 โอนเงินแผนสูงวัย ผ.1 จากกรมอนามัย (รองฯมณเฑียร) ให้ กปส. จำนวน 80,000.- บาท

เงินงบประมาณประจำปี
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
13.9.65 โอนเงินแผนสูงวัย ผ.1 จากกรมอนามัย (รองฯมณเฑียร) ให้ กปส. จำนวน 80,000.- บาท.PDF
ขนาดไฟล์ 0.71 MB
ดาวน์โหลด 31 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

13.9.65 โอนคืนเงินแผนบุคลากรภาครัฐ ผ.1 จาก สอส. ให้ กรมอนามัย จำนวน 6,000.45 บาท

เงินงบประมาณประจำปี
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
13.9.65 โอนคืนเงินแผนบุคลากรภาครัฐ ผ.1 จาก สอส. ให้ กรมอนามัย จำนวน 6,000.45 บาท.PDF
ขนาดไฟล์ 0.79 MB
ดาวน์โหลด 24 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

12.9.65โอนเงินแผนงานพื้นฐาน ผ.1 จาก สอน. ให้ สว. เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน จำนวน 20,000บาท

เงินงบประมาณประจำปี
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
12.9.65โอนเงินแผนงานพื้นฐาน ผ.1 จาก สอน. ให้ สว. เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน จำนวน 20,000บาท.pdf
ขนาดไฟล์ 0.49 MB
ดาวน์โหลด 31 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

9.9.65โอนเงินแผนพื้นฐาน ผ.1 จากกรมอนามัย ให้ ศอ.10 เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน จำนวน 80,000 บาท

เงินงบประมาณประจำปี
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
9.9.65โอนเงินแผนพื้นฐาน ผ.1 จากกรมอนามัย ให้ ศอ.10 เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน จำนวน 80,000 บาท.pdf
ขนาดไฟล์ 0.82 MB
ดาวน์โหลด 31 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

9.9.65 โอนเงินแผนช่วงชีวิต ผ.3 (สำรองภัย) จากกรมอนามัย ให้ สส. จำนวน 886,000.- บาท

เงินงบประมาณประจำปี
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
9.9.65 โอนเงินแผนช่วงชีวิต ผ.3 (สำรองภัย) จากกรมอนามัย ให้ สส. จำนวน 886,000.- บาท.PDF
ขนาดไฟล์ 0.78 MB
ดาวน์โหลด 27 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

9.9.65 โอนเงินแผนพื้นฐาน ผ.1 จากกรมอนามัย ให้ สท. เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน จำนวน 199,989.96 บาท

เงินงบประมาณประจำปี
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
9.9.65 โอนเงินแผนพื้นฐาน ผ.1 จากกรมอนามัย ให้ สท. เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน จำนวน 199,989.96 บาท.PDF
ขนาดไฟล์ 0.74 MB
ดาวน์โหลด 28 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย