คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | เงินเดือนและค่าจ้างประจำ

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

เดือน มิถุนายน 22562

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
article_20190722092913.pdf
ขนาดไฟล์ 2.51 MB
ดาวน์โหลด 20 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

เดือน พฤษภาคม 2562

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
article_20190529142522.pdf
ขนาดไฟล์ 1.25 MB
ดาวน์โหลด 20 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

เดือน เมษายน 2562

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
article_20190529142504.pdf
ขนาดไฟล์ 1.23 MB
ดาวน์โหลด 24 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

เดือน มีนาคม 2562

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
article_20190418095730.pdf
ขนาดไฟล์ 0.59 MB
ดาวน์โหลด 22 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

เดือน กุมภาพันธ์ 2562

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
article_20190221095533.pdf
ขนาดไฟล์ 0.15 MB
ดาวน์โหลด 22 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

เดือน มกราคม 2562

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
article_20190221095515.pdf
ขนาดไฟล์ 0.19 MB
ดาวน์โหลด 23 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

เดือน ธันวาคม 2561

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
article_20181221155416.pdf
ขนาดไฟล์ 1.93 MB
ดาวน์โหลด 25 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

เดือน พฤศจิกายน 2561

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
article_20181221155401.pdf
ขนาดไฟล์ 1.96 MB
ดาวน์โหลด 35 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ปฏิทินการปฏิบัติงานโครงการจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ม.ค. - ธ.ค.62

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
article_20181219113224.pdf
ขนาดไฟล์ 0.56 MB
ดาวน์โหลด 22 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

เดือน ตุลาคม 2561

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
article_20181107113114.pdf
ขนาดไฟล์ 0.98 MB
ดาวน์โหลด 23 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

เดือน กันยายน 2561

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
article_20181010160846.pdf
ขนาดไฟล์ 0.41 MB
ดาวน์โหลด 24 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

เดือน สิงหาคม 2561

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
article_20180831100918.pdf
ขนาดไฟล์ 0.45 MB
ดาวน์โหลด 19 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย