คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | เงินเดือนและค่าจ้างประจำ

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

เงินเดือนและค่าจ้างประจำ เดือน ตุลาคม 2565

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
เดือน ตุลาคม 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 2.01 MB
ดาวน์โหลด 25 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

เงินเดือนและค่าจ้างประจำ เดือน กันยายน 2565

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
เดือน กันยายน 2565.PDF
ขนาดไฟล์ 2.84 MB
ดาวน์โหลด 36 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

เงินเดือนและค่าจ้างประจำ เดือน สิงหาคม 2565

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
เดือน สิงหาคม 2565.PDF
ขนาดไฟล์ 3.01 MB
ดาวน์โหลด 34 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

เงินเดือนและค่าจ้างประจำ เดือน กรกฎาคม 2565

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
เดือน กรกฎาคม 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 0.95 MB
ดาวน์โหลด 32 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

เงินเดือนและค่าจ้างประจำ เดือน มิถุนายน 2565

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
เดือน มิถุนายน 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 0.93 MB
ดาวน์โหลด 43 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

เงินเดือนและค่าจ้างประจำ เดือน พฤษภาคม 2565

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
เดือน พฤษภาคม 2565.PDF
ขนาดไฟล์ 2.96 MB
ดาวน์โหลด 81 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

เงินเดือนและค่าจ้างประจำ เดือน เมษายน 2565

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
เดือน เมษายน 2565.PDF
ขนาดไฟล์ 2.91 MB
ดาวน์โหลด 51 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

เงินเดือนและค่าจ้างประจำ เดือน มีนาคม 2565

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
เดือน มีนาคม 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 0.71 MB
ดาวน์โหลด 98 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

เงินเดือนและค่าจ้างประจำ เดือน กุมภาพันธ์ 2565

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
เดือน กุมภาพันธ์ 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 0.76 MB
ดาวน์โหลด 55 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

เงินเดือนและค่าจ้างประจำ เดือน มกราคม 2565

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
เดือน มกราคม 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 0.80 MB
ดาวน์โหลด 55 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การแจ้งปฏิทินการปฏิบัติงานโครงการจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ประจำปี 2563

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
article_20200102105612.pdf
ขนาดไฟล์ 0.46 MB
ดาวน์โหลด 49 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ปฏิทินการปฏิบัติงานโครงการจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ม.ค. - ธ.ค.62

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
article_20181219113224.pdf
ขนาดไฟล์ 0.56 MB
ดาวน์โหลด 37 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย