คุณกำลังมองหาอะไร?

ตั

ตัวชี้วัด Function 3.13 ร้อยละที่ลดลงของข้อผิดพลาดด้านการจัดทำใบสั่งซื้อสั่งจ้าง/ตรวจรับในระบบ GFMIS

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

25.10.2564
81
0
แชร์
25
ตุลาคม
2564

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

เอกสารหลักฐานแสดงฐานข้อมูลที่จัดเก็บ
ขนาดไฟล์ 69KB
ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เอกสารหลักฐานแสดงรายงานการเปรียบเทียบระยะ 2 และ 3
ขนาดไฟล์ 131KB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมตัวชี้วัดที่ F 3.13 เดือนกรกฎาคม 65 (5 ส.ค. 65)
ขนาดไฟล์ 2MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมตัวชี้วัดที่ F 3.13 เดือนมิถุนายน 65 (5 ก.ค. 65).
ขนาดไฟล์ 2MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แนวทางการจัดทำรายการตรวจสอบ (Check List)
ขนาดไฟล์ 55KB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมตัวชี้วัดที่ F 3.13 เดือนพฤษภาคม 65 (8 มิ.ย.65)
ขนาดไฟล์ 1MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมตัวชี้วัดที่ F3.13 เดือนเมษายน 65 (5 พ.ค. 2565)
ขนาดไฟล์ 1MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประเด็นหัวข้อการ checklist รอบ 5 เดือนหลัง
ขนาดไฟล์ 39KB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประเด็นความรู้ให้ผู้รับบริการ C/SH รอบ 5 เดือนหลัง
ขนาดไฟล์ 73KB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การวิเคราะห์สถานการณ์ ผลการวิเคราะห์ผู้รับบริการฯ และทำเนียบผู้รับบริการฯ รอบ 5 เดือนหลัง
ขนาดไฟล์ 112KB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
มาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) รอบ 5 เดือนหลัง
ขนาดไฟล์ 72KB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานสรุปผลเดือนมีนาคม 65
ขนาดไฟล์ 389KB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมประจำดือนมีนาคม 65 (5 เม.ย. 65) F3.13
ขนาดไฟล์ 2MB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ 65 (4 มี.ค. 65) F3.13
ขนาดไฟล์ 1MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการวิเคราะห์ function 3.13
ขนาดไฟล์ 127KB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตารางเปรียบข้อมูลระยะ 1 และระยะ 2
ขนาดไฟล์ 42KB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมประจำเดือนมกราคม 65 (7 ก.พ.65) F3.13
ขนาดไฟล์ 2MB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ชุดความรู้ การจัดทำใบสั่งซื้อสั่งจ้าง/ตรวจรับพัสดุ
ขนาดไฟล์ 419KB
ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมตัวชี้วัดเดือนธันวาคม 64 (5 ม.ค. 65) F3.13
ขนาดไฟล์ 2MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
มาตรฐานการปฏิบัติงาน SOP
ขนาดไฟล์ 53KB
ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประเด็นหัวข้อการ checklist.pdf
ขนาดไฟล์ 78KB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การวิเคราะห์สถานการณ์ 5 เดือนแรก F1.pdf
ขนาดไฟล์ 188KB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมตัวชี้วัดเดือนพฤศจิกายน 64 (7ธ.ค. 2564) F3.13.
ขนาดไฟล์ 2MB
ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน