คุณกำลังมองหาอะไร?

ตั

ตัวชี้วัด Function 3.14 ระดับความสำเร็จของการกำกับติดตามเงินยืมราชการ

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

25.10.2564
74
0
แชร์
25
ตุลาคม
2564

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

รายงานการประชุมติดตามกำกับการดำเนินการตัวชี้วัด ครั้งที่ 8.pdf
ขนาดไฟล์ 920KB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการติดตามเงินยืมราชการประจำเดือน มี.ค.65.pdf
ขนาดไฟล์ 94KB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุม ตชว.5 เม.ย.65.pdf
ขนาดไฟล์ 2MB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
บทวิเคราะห์ตัวชี้วัดที่ 3.14 รอบ 5 เดือนหลัง.pdf
ขนาดไฟล์ 177KB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการติดตามเงินยืมราชการประจำเดือน ก.พ.65.pdf
ขนาดไฟล์ 95KB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
infographic กระบวนการปฏิบัติงานการกำกับติดตามเงินยืมราชการ.pdf
ขนาดไฟล์ 306KB
ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมติดตามกำกับการดำเนินการตัวชี้วัด ครั้งที่ 6 (4 มี.ค.65).pdf
ขนาดไฟล์ 3MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประเมินคะแนนระดับที่ 4 และ 5 ตัวชี้วัด 3.14.pdf
ขนาดไฟล์ 119KB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการขับเคลื่อนตัวชี้วัด 3.14 รอบ 5 เดือนแรก.pdf
ขนาดไฟล์ 90KB
ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการติดตามเงินยืมราชการประจำเดือน ม.ค.65.pdf
ขนาดไฟล์ 94KB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมติดตามกำกับการดำเนินการตัวชี้วัด ครั้งที่ 5 (7 ก.พ.65).pdf
ขนาดไฟล์ 870KB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการติดตามเงินยืมราชการประจำเดือน ธ.ค.64.pdf
ขนาดไฟล์ 94KB
ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ทบทวนแนวทางปฎิบัติการยืมเงินราชการ.pdf
ขนาดไฟล์ 1MB
ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมติดตามกำกับการดำเนินการตัวชี้วัด ครั้งที่ 4 ( 5 ม.ค. 65 ).pdf
ขนาดไฟล์ 983KB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการติดตามเงินยืมราชการประจำเดือน พ.ย.64.pdf
ขนาดไฟล์ 185KB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุม3-2565 (7ธ.ค. 2564).pdf
ขนาดไฟล์ 2MB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุม การกำกับติดตามเงินยืมราชการ วันที่ 29 พ.ย.64.PDF
ขนาดไฟล์ 2MB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมติดตามกำกับการดำเนินการตัวชี้วัด 20 ต.ค.64.pdf
ขนาดไฟล์ 655KB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
บทวิเคราะห์ตัวชี้วัดที่ 3.14.pdf
ขนาดไฟล์ 227KB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
มาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) การกำกับติดตามเงินยืมราชาร.pdf
ขนาดไฟล์ 1MB
ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน