คุณกำลังมองหาอะไร?

ปี

ปีงบประมาณ 2562

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

04.10.2563
23
0
แชร์
04
ตุลาคม
2563

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

จ้างเหมาบริการรถโดยสารปรับอากาศ ขนาด 50 ที่นั่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ขนาดไฟล์ 221KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างทำบอร์ดทำเนียบผู้อำนวยการกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ขนาดไฟล์ 210KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างเปลี่ยนสวิตซ์ไฟ เปิด-ปิด ภายในกองคลัง กรมอนามัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ขนาดไฟล์ 212KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ขนาดไฟล์ 215KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ซื้อเครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ขนาดไฟล์ 220KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ขนาดไฟล์ 436KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ซื้อป้ายชื่อตั้งโต๊ะเจ้าหน้าที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ขนาดไฟล์ 216KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างทำตรายาง จำนวน 42 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ขนาดไฟล์ 219KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ โทรทัศน์ LED แบบ SMART TV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ขนาดไฟล์ 215KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ซื้อกระเป๋าเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ขนาดไฟล์ 206KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ซื้อวัสดุสำนักงาน วัสดุคอมพิวเตอร์ วัสดุงานบ้านงานครัว และวัสดุบำรุงรักษารถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ขนาดไฟล์ 224KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างทำความสะอาดคอยล์ร้อน-คอยล์เย็นเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ขนาดไฟล์ 220KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างซ่อมห้องน้ำหญิง เปลี่ยนอุปกรณ์ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ขนาดไฟล์ 223KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ขนาดไฟล์ 205KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างทำโปรแกรมระบบแจ้งเงินเดือนออนไลน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ขนาดไฟล์ 214KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ซื้อวัสดุสำนักงาน วัสดุคอมพิวเตอร์ และงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจราะจง
ขนาดไฟล์ 221KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ซื้อกระเป๋าใส่เอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ขนาดไฟล์ 205KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ขนาดไฟล์ 213KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างถ่ายเอกสารร้านค้าเอกชน ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ขนาดไฟล์ 215KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ซื้อน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ขนาดไฟล์ 201KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน