คุณกำลังมองหาอะไร?

ปี

ปีงบประมาณ 2563

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

04.10.2563
19
0
แชร์
04
ตุลาคม
2563

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ
ขนาดไฟล์ 251KB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ซื้อวัสดุสำนักงาน วัสดุคอมพิวเตอร์ และวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
ขนาดไฟล์ 20KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ซื้อกระเป๋าใส่เอกสาร
ขนาดไฟล์ 16KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างเหมาบริการรถโดยสารปรับอากาศ ขนาด 50 ที่นั่ง
ขนาดไฟล์ 16KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 จำนวน 20 เครื่อง
ขนาดไฟล์ 18KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างปรับปรุงและพัฒนาระบบควบคุม กำกับและติดตามเงินยืมราชการ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
ขนาดไฟล์ 213KB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ซื้อวัสดุสำนักงาน วัสดุคอมพิวเตอร์ วัสดุงานบ้านงานครัว และวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
ขนาดไฟล์ 232KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ซื้อวัสดุสำนักงาน วัสดุคอมพิวเตอร์ วัสดุงานบ้านงานครัว และวัสดุบำรุงรักษารถยนต์
ขนาดไฟล์ 234KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ
ขนาดไฟล์ 232KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ซื้อกระเป๋าใส่เอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ขนาดไฟล์ 213KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างพิมพ์แบบพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ขนาดไฟล์ 207KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างทำความสะอาดคอยล์ร้อน คอนย์เย็นเครื่องปรับอากาศกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ขนาดไฟล์ 253KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 100000004446 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ขนาดไฟล์ 219KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ซื้อกระเป๋าเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ขนาดไฟล์ 204KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ซื้อวัสดุสำนักงาน วัสดุคอมพิวเตอร์ วัสดุงานบ้านงานครัว และวัสดุบำรุงรักษารถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ขนาดไฟล์ 235KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างทำกระเป๋าเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ขนาดไฟล์ 206KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ขนาดไฟล์ 207KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างถ่ายเอกสารจากร้านค้าเอกชน ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ขนาดไฟล์ 212KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน