คุณกำลังมองหาอะไร?

ปี

ปีงบประมาณ 2564

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

12.12.2563
33
0
แชร์
12
ธันวาคม
2563

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

จ้างปรับปรุงห้องเพื่อจัดทำห้องวางเครื่องพิมพ์เอกสาร
ขนาดไฟล์ 25KB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างบริการเดินสาย Lan และ wire way
ขนาดไฟล์ 24KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้ห้องประชุม 30 ตัว.
ขนาดไฟล์ 441KB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ค.100000024425.
ขนาดไฟล์ 476KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ซื้ออุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลืองคลังสินค้า
ขนาดไฟล์ 550KB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างปรับปรุงห้องรับ-จ่ายเงิน
ขนาดไฟล์ 14KB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (ชุดอุปกรณ์ VDO Conferencec และเครื่องคอมพิวเตอร์)
ขนาดไฟล์ 30KB
ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างปรับปรุงพื้นกองคลัง ปี 2564
ขนาดไฟล์ 220KB
ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างซ่อมห้องน้ำหญิงและบานประตูทางเข้า-ออก กองคลัง ปี 2564
ขนาดไฟล์ 23KB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ซื้อวัสดุสำนักงาน วัสดุคอมพิวเตอร์ งานบ้านงานครัว และวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ และวัสดุบำรุงรักษารถยนต์ ปีงบประมาณ 2564
ขนาดไฟล์ 16KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ซื้อน้ำดื่ม ปีงบประมาณ 2564
ขนาดไฟล์ 12KB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ซื้อกระเป๋าใส่เอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ขนาดไฟล์ 14KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างถ่ายเอกสารจากร้านค้าเอกชน ประจำปีงบประมาณ 2564
ขนาดไฟล์ 13KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างเหมาเอกชนดำเนินงานด้าน e-payment ปีงบประมาณ 2564
ขนาดไฟล์ 14KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ปีงบประมาณ 2564
ขนาดไฟล์ 13KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ซื้อกระเป๋าใส่เอกสาร
ขนาดไฟล์ 15KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน ด้านดูแลเอกสารงบเดือน ประจำปีงบประมาณ 2564
ขนาดไฟล์ 14KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน