คุณกำลังมองหาอะไร?

ปี

ปีงบประมาณ 2565 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ตามมาตรา 66

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

15.10.2564
24
0
แชร์
15
ตุลาคม
2564

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

ซื้อวัสดุสำนักงาน วัสดุงานบ้านงานครัว และวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
ขนาดไฟล์ 15KB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
ขนาดไฟล์ 234KB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและแผยแพร่ และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ
ขนาดไฟล์ 239KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างติดตั้งโคมไฟฟ้าห้องทำงาน กองคลัง กรมอนามัย
ขนาดไฟล์ 14KB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ
ขนาดไฟล์ 216KB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างเพิ่มจุดเชื่อมต่อสัญญาณเครือข่าย LAN
ขนาดไฟล์ 14KB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างซ่อมประตูกองคลัง และห้องน้ำผู้อำนวยการ
ขนาดไฟล์ 26KB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างบำรุงรักษาโปรแกรมระบบบริหารการเงินการคลัง D-fin
ขนาดไฟล์ 449KB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างซ่อมห้องน้ำผู้อำนวยการกองคลังและห้องน้ำหญิง อาคาร 5 ชั้น 2 ประจำปีงบประมาณ 2565
ขนาดไฟล์ 606KB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ซื้อวัสดุสำนักงาน วัสดุงานบ้านงานครัว วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ประจำปีงบประมาณ 2565
ขนาดไฟล์ 467KB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2565
ขนาดไฟล์ 452KB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน ด้าน KTB Corporate Online ประจำปีงบประมาณ 2565
ขนาดไฟล์ 24KB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างถ่ายเอกสารร้านค้าเอกชน ประจำปีงบประมาณ 2565
ขนาดไฟล์ 24KB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน ด้านดูแลเอกสารงบเดือน ประจำปีงบประมาณ 2565
ขนาดไฟล์ 24KB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ 2565
ขนาดไฟล์ 23KB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน