คุณกำลังมองหาอะไร?

ปี

ปีงบประมาณ 2565 ข้อมูลสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง ตามมาตรา 98

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

15.10.2564
51
0
แชร์
15
ตุลาคม
2564

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

ครุภัณฑ์สำนักงาน 2 รายการ
ขนาดไฟล์ 16KB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ซื้อวัสดุสำนักงาน วัสดุคอมพิวเตอร์ วัสดุงานบ้านงานครัว และวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
ขนาดไฟล์ 15KB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างเปลี่ยนม่านปรับแสงที่ชำรุด พร้อมติดตั้ง
ขนาดไฟล์ 233KB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างปรับปรุงห้องประชุมกองคลัง กรมอนามัย อาคาร 5 ชั้น 2
ขนาดไฟล์ 250KB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างเหมาบริการรถโดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น ขนาด 45 ที่นั่ง
ขนาดไฟล์ 15KB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างปรับปรุงห้องผู้อำนวยการกองคลัง
ขนาดไฟล์ 237KB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ซื้อวัสดุสำนักงาน วัสดุงานบ้านงานครัว และวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
ขนาดไฟล์ 16KB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
ขนาดไฟล์ 239KB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและแผยแพร่ และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ
ขนาดไฟล์ 472KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างติดตั้งโคมไฟฟ้าห้องทำงาน กองคลัง กรมอนามัย
ขนาดไฟล์ 15KB
ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ
ขนาดไฟล์ 230KB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างเพิ่มจุดเชื่อมต่อสัญญาณเครือข่าย LAN
ขนาดไฟล์ 22KB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างซ่อมประตูกองคลัง และห้องน้ำผู้อำนวยการ
ขนาดไฟล์ 14KB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างบำรุงรักษาโปรแกรมระบบบริหารการเงินการคลัง D-fin
ขนาดไฟล์ 453KB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างซ่อมห้องน้ำผู้อำนวยการกองคลังและห้องน้ำหญิง อาคาร 5 ชั้น 2 ประจำปีงบประมาณ 2565
ขนาดไฟล์ 603KB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ซื้อวัสดุสำนักงาน วัสดุงานบ้านงานครัว วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ประจำปีงบประมาณ 2565
ขนาดไฟล์ 463KB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2565
ขนาดไฟล์ 448KB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ 2565
ขนาดไฟล์ 23KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน KTB Corporate Online ประจำปีงบประมาณ 2565
ขนาดไฟล์ 24KB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างถ่ายเอกสารร้านค้าเอกชน ประจำปีงบประมาณ 2565
ขนาดไฟล์ 24KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างดูแลเอกสารงบเดือน ประจำปีงบประมาณ 2565
ขนาดไฟล์ 24KB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน