คุณกำลังมองหาอะไร?

2

2.1.2 ระดับความสำเร็จของการบริหารความเสี่ยงโครงการสำคัญ ตามแผนปฏิบัติการระดับหน่วยงาน (ครึ่งปีแรก)

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

26.01.2564
13
0
แชร์
26
มกราคม
2564

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

สรุปผลการดำเนินงานรอบ 5 เดือนรแก ตัวชี้วัดที่ 2.1.2 (ครึ่งปีแรก).pdf
ขนาดไฟล์ 348KB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมติดตามตัวชี้วัด ครั้งที่ 5-2564 (4 มีค. 64) (ครึ่งปีแรก).pdf
ขนาดไฟล์ 3MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมตัวชี้วัด ประจำเดือน มกราคม 2564 (ครึ่งปีแรก).pdf
ขนาดไฟล์ 20MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมตชว.ครั้งที่ 2-2564 (22 ธค.64) (ครึ่งปีแรก).pdf
ขนาดไฟล์ 2MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
โครงการแนวทางการจัดทำ TORที่ดี การบริหารสัญญาและตรวจรับพัสดุให้ถูกต้อง และเป็นธรรมกับคู่สัญญษ ตาม พรบ จัดซื้อจัดจ้าง 2560 (ครึ่งปีแรก).pdf
ขนาดไฟล์ 3MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
โครงการ การพัฒนาศักยภาพบุคคลกรและเครือข่ายด้านการเงินการคลัง 2564 (ครึ่งปีแรก).pdf
ขนาดไฟล์ 142KB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนงาน รายงานการเงินประจำปี (ครึ่งปีแรก).pdf
ขนาดไฟล์ 211KB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กระบวนการตรวจสอบใบสำคัญจ่ายและจัดทำขอเบิก (ครึ่งปีแรก).pdf
ขนาดไฟล์ 430KB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
หลักฐานการคัดเลือกโครงการ และแบบฟอร์ม 1-5 (ครึ่งปีแรก).pdf
ขนาดไฟล์ 300KB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน