คุณกำลังมองหาอะไร?

2

2.3 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ (ครึ่งปีหลัง)

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

02.06.2564
147
0
แชร์
02
มิถุนายน
2564

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

รายงานผลเบิกจ่าย (รบจ.01) ณ 15.9.64.pdf
ขนาดไฟล์ 235KB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ผลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMIS ณ วันที่ 15 กันยายน 2564.xls
ขนาดไฟล์ 102KB
ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลเบิกจ่าย (รบจ.01) ณ 16.8.64.pdf
ขนาดไฟล์ 237KB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ผลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMIS ณ วันที่ 16 ส.ค. 2564.xls
ขนาดไฟล์ 93KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการติดตาม กำกับ ตัวชีวัดที่ 2.3 ประจำเดือนกรกฎาคม 2564.doc.pdf
ขนาดไฟล์ 13MB
ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลเบิกจ่าย (รบจ.01) ณ 15.7.64.pdf
ขนาดไฟล์ 159KB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ผลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMIS ณ วันที่ 15 ก.ค. 2564.xlsx
ขนาดไฟล์ 40KB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการติดตาม กำกับ ตัวชีวัดที่ 2.3 ประจำเดือนมิถุนายน 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 7MB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลเบิกจ่าย (รบจ.01) ณ 15.6.64.pdf
ขนาดไฟล์ 602KB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ผลการเบิกจ่ายจาก GFMIS ณ วันที่ 15 มิ.ย. 64.xls
ขนาดไฟล์ 90KB
ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายการผลการติดตาม กำกับ ตัวชี้วัดที่ 2.3 ประจำเดือนพฤษภาคม 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 17MB
ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ถอดบทเรียนการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง กฎ ระเบียบ ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ลว.25 พ.ค. 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 8MB
ดาวน์โหลด 15 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประเด็นความรู้ที่ให้ผู้รับบริการ (Advocacy-Intervention).pdf
ขนาดไฟล์ 162KB
ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จัดทำแผนการขับเคลื่อน (Management and Governance).pdf
ขนาดไฟล์ 162KB
ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
องค์ประกอบวิชาการและอื่นๆ.pdf
ขนาดไฟล์ 24MB
ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการเบิกจ่าย (รบจ.01) ณ.16.4.64.pdf
ขนาดไฟล์ 602KB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการเบิกจ่าย (รบจ.01) ณ 15 . 3 .64.pdf
ขนาดไฟล์ 563KB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการเบิกจ่าย (รบจ.01) ข้อมูล ณ 14 . 5 .64.pdf
ขนาดไฟล์ 568KB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการติดตาม กำกับ ตัวชีวัดที่ 2.3 ประจำเดือนเมษายน 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 2MB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการติดตาม กำกับ ตัวชี้วัดที่ 2.3 ข้อที่5 ประจำเดือนมี.ค.64.pdf
ขนาดไฟล์ 1MB
ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการดำเนินงาน ตัวชี้วัดที่ 2.3 ข้อ1-4.pdf
ขนาดไฟล์ 484KB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายการข้อมูลที่นำมาใช้ (Assessment).pdf
ขนาดไฟล์ 452KB
ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
มาตราการที่กำหนด (Advocacy-Intervention).pdf
ขนาดไฟล์ 165KB
ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ 15 มีนาคม 2564.xls
ขนาดไฟล์ 101KB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน