คุณกำลังมองหาอะไร?

ตั

ตัวชี้วัดที่ 2.3 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

25.10.2564
515
0
แชร์
25
ตุลาคม
2564

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

รายงานผลการเบิกจ่าย (รบจ.01) ณ 15.08.65.pdf
ขนาดไฟล์ 1MB
ดาวน์โหลด 17 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการติดตาม กำกับ ตัวชี้วัดที่ 2.3 ประจำเดือน กรกฎาคม 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 2MB
ดาวน์โหลด 15 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการเบิกจ่าย (รบจ.01) ณ 12.07.65.pdf
ขนาดไฟล์ 1MB
ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการติดตาม กำกับ ตัวชีวัดที่ 2.3 ประจำเดือนมิถุนายน 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 10MB
ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
One Page Report ความรู้เกี่ยวกับ กฎ ระเบียบ ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายงบประมาณ.pdf
ขนาดไฟล์ 3MB
ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการเบิกจ่าย (รบจ.01) ณ 15.6.65.pdf
ขนาดไฟล์ 717KB
ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการติดตาม กำกับ ตัวชีวัดที่ 2.3 ประจำเดือนพฤษภาคม2565.pdf
ขนาดไฟล์ 2MB
ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการเบิกจ่าย (รบจ. 01) ณ 17.5.65.pdf
ขนาดไฟล์ 116KB
ดาวน์โหลด 11 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แนวทางในการดำเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ.2565.pdf
ขนาดไฟล์ 171KB
ดาวน์โหลด 11 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการติดตาม กำกับ ตัวชีวัดที่ 2.3 ประจำเดือนเมษายน 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 2MB
ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการเบิกจ่าย (รบจ.01) ณ 27.4.65.pdf
ขนาดไฟล์ 123KB
ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานติดตามผลการติดตาม ตัวชี้วัดที่ 2.3 ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำเดือนมีนาคม 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 1MB
ดาวน์โหลด 10 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการวิเคราะห์ ตัวชี้วัดที่ 2.3 ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ ระดับที่ 1- 3 (5เดือนหลัง).pdf
ขนาดไฟล์ 518KB
ดาวน์โหลด 18 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ปรับแผนการเบิกจ่ายงบประมาณกองคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (งบดำเนินงาน) (6 เดือนหลัง).pdf
ขนาดไฟล์ 149KB
ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ปรับแผนปฏิบัติการกองคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 3.pdf
ขนาดไฟล์ 2MB
ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ปรับแผนปฏิบัติการกองคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่2.PDF
ขนาดไฟล์ 829KB
ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ปรับแผนปฏิบัติการกองคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่1.PDF
ขนาดไฟล์ 668KB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
SOP การเบิกจ่ายงบประมาณ 6 เดือนหลัง.pdf
ขนาดไฟล์ 327KB
ดาวน์โหลด 14 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการเบิกจ่าย (รบจ. 01) ณ 17.3.65.pdf
ขนาดไฟล์ 102KB
ดาวน์โหลด 10 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานติดตามผลการติดตาม ตัวชี้วัดที่ 2.3 ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 3MB
ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ถอดบทเรียนการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กฎ ระเบียบ ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1 วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 19MB
ดาวน์โหลด 13 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการเบิกจ่าย (รบจ. 01) ณ 15.2.65.pdf
ขนาดไฟล์ 102KB
ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ผลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMIS ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565.xlsx
ขนาดไฟล์ 45KB
ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการติดตาม กำกับ ตัวชีวัดที่ 2.3 ประจำเดือนมกราคม 2565.doc.pdf
ขนาดไฟล์ 2MB
ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการเบิกจ่าย (รบจ. 01) ณ 17.1.65.pdf
ขนาดไฟล์ 614KB
ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ผลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMIS ณ วันที่ 17 มกราคม 2565.xls
ขนาดไฟล์ 95KB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานติดตามผลการติดตาม ตัวชี้วัดที่ 2.3 ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณประจำเดือนธันวาคม 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 7MB
ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการเบิกจ่าย (รบจ. 01) ณ 15.12.64.pdf
ขนาดไฟล์ 90KB
ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ผลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMIS ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2564.xls
ขนาดไฟล์ 95KB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการติดตาม กำกับ ตัวชี้วัด ที่ 2.3 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 3MB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการวิเคราะห์ ตัวชี้วัดที่ 2.3 ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ ระดับที่ 1- 3 update 01.12.64.pdf
ขนาดไฟล์ 257KB
ดาวน์โหลด 17 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
7) แจ้งแผนปฏิบัติการกองคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (งบดำเนินงาน).pdf
ขนาดไฟล์ 7MB
ดาวน์โหลด 24 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
6) แจ้งแนวทางในการดำเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 4MB
ดาวน์โหลด 31 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
5) แจ้งแนวทางการบริหารงบประมาณกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 6MB
ดาวน์โหลด 25 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4) ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562.pdf
ขนาดไฟล์ 6MB
ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562.pdf
ขนาดไฟล์ 175KB
ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการ พ.ศ. 2562.PDF
ขนาดไฟล์ 98KB
ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1) พรบ วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561.pdf
ขนาดไฟล์ 143KB
ดาวน์โหลด 11 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
SOP การเบิกจ่ายงบประมาณ.pdf
ขนาดไฟล์ 333KB
ดาวน์โหลด 16 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ผลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMIS ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564.xls
ขนาดไฟล์ 94KB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการเบิกจ่าย (รบจ.01) ณ 15.11.64.pdf
ขนาดไฟล์ 550KB
ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 487KB
ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการเบิกจ่าย (รบจ. 01) ณ 15.10.64.pdf
ขนาดไฟล์ 218KB
ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ผลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMIS ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2564.xls
ขนาดไฟล์ 140KB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน