คุณกำลังมองหาอะไร?

ตั

ตัวชี้วัดที่ 2.5 ร้อยละการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

25.10.2564
78
0
แชร์
25
ตุลาคม
2564

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

รายงานการประชุมเพื่อติดตามตัวชี้วัด เดือน เม.ย.65.pdf
ขนาดไฟล์ 2MB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการเบิกจ่าย (รบจ 1) เดือนเมษายน 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 123KB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการดำเนินงานในระบบ DOC เดือน เม.ย.65.pdf
ขนาดไฟล์ 568KB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แจ้งการจัดสรรงบประมาณฯ พ.ศ.2565 ไตรมาสที่ 3 และแผนปฏิบัติการ กองคลัง ปี 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 5MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมเพื่อติดตามตัวชี้วัด เดือน มี.ค.65.pdf
ขนาดไฟล์ 1MB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนการขับเคลื่อนฯ รอบ 5 เดือนหลัง.pdf
ขนาดไฟล์ 33KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการเบิกจ่าย (รบจ 1) เดือนมีนาคม 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 102KB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการดำเนินงานในระบบ DOC เดือน มี.ค.65.pdf
ขนาดไฟล์ 447KB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการวิเคราะห์ ระดับ 1-3 รอบ 5 เดือนหลัง.pdf
ขนาดไฟล์ 172KB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการวิเคราะห์ ระดับ 1-3 รอบ 5 เดือนหลัง.docx
ขนาดไฟล์ 35KB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ขออนุมัติปรับแผน กองคลัง ครั้งที่ 3.pdf
ขนาดไฟล์ 646KB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมเพื่อติดตามตัวชี้วัด เดือน ก.พ.65.pdf
ขนาดไฟล์ 3MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการเบิกจ่าย (รบจ 1) เดือนกุมภาพันธ์ 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 102KB
ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ถอดบทเรียนการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กฎ ระเบียบ ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565.pdf
ขนาดไฟล์ 19MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการดำเนินงานในระบบ DOC เดือน ก.พ.65.pdf
ขนาดไฟล์ 867KB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมเพื่อติดตามตัวชี้วัด เดือน ม.ค.65.pdf
ขนาดไฟล์ 2MB
ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการเบิกจ่าย (รบจ 1) เดือนมกราคม 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 614KB
ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการดำเนินงานในระบบ DOC เดือน ม.ค.65.PDF
ขนาดไฟล์ 2MB
ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมเพื่อติดตามตัวชี้วัด เดือน ธค 64.pdf
ขนาดไฟล์ 7MB
ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการเบิกจ่าย (รบจ 1) เดือนธันวาคม 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 90KB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการดำเนินงานในระบบ DOC เดือน ธค.64.pdf
ขนาดไฟล์ 2MB
ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมเพื่อติดตามตัวชี้วัด เดือน พย 64.pdf
ขนาดไฟล์ 3MB
ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ขออนุมัติปรับแผน กองคลัง ครั้งที่ 2.PDF
ขนาดไฟล์ 5MB
ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ขออนุมัติปรับแผน กองคลัง ครั้งที่ 1.pdf
ขนาดไฟล์ 4MB
ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการดำเนินงานในระบบ DOC เดือน พ.ย.64.pdf
ขนาดไฟล์ 2MB
ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการดำเนินงานในระบบ DOC เดือน ตค.64.pdf
ขนาดไฟล์ 339KB
ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 2 ฉบับ.pdf
ขนาดไฟล์ 961KB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการเบิกจ่าย (รบจ 1) เดือนพฤศจิกายน 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 550KB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการเบิกจ่าย (รบจ 1) เดือนตุลาคม 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 218KB
ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการวิเคราะห์ ระดับ 1-3.pdf
ขนาดไฟล์ 160KB
ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนการปฏิบัติการ กองคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565.PDF
ขนาดไฟล์ 3MB
ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แนวทางบริหารงบประมาณกรมอนามัย ประจำปี พ.ศ.2565.PDF
ขนาดไฟล์ 2MB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แนวทางการบริหารแผนปฏิบัติการ กรมอนามัย (งบดำเนินงาน).pdf
ขนาดไฟล์ 7MB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แนวทางในการดำเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ.2565.pdf
ขนาดไฟล์ 341KB
ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนปฏิบัติการ กรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565.pdf
ขนาดไฟล์ 5MB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เอกสารแสดงข้อมูลผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ กองคลัง รอบ 5 เดือนหลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564.PDF
ขนาดไฟล์ 7MB
ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน