คุณกำลังมองหาอะไร?

.นางสาวปวิตรา รุ่งเรือง

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

11.12.2563
43
0
แชร์
11
ธันวาคม
2563

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

หนังสือเผยแพร่ข้อมูลและความรู้บนเว็บไซต์กองคลัง
ขนาดไฟล์ 268KB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
- สรุปบทเรียน เรื่อง การบริหารความเสี่ยงจากการจัดซื้อจัดจ้าง
ขนาดไฟล์ 268KB
ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
- การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ
ขนาดไฟล์ 248KB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
- การพิจารณาคุณสมบัติผู้ยื่นข้อเสนอด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ขนาดไฟล์ 308KB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การพิจารณาลดหรืองดค่าปรับ หรือการขยายระยะเวลาตามสัญญา.pdf
ขนาดไฟล์ 272KB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน