คุณกำลังมองหาอะไร?

นวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างก่อน พรบ.งบประมาณประจำปี 2563 มีผลใช้บังคับ(หนังสือด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 371 ลว.5 ส.ค. 62)

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

10.12.2563
14
0
แชร์
10
ธันวาคม
2563

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างก่อน พรบ.งบประมาณประจำปี 2563 มีผลใช้บังคับ(หนังสือด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 371 ลว.5 ส.ค. 62)
ขนาดไฟล์ 112KB
ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน